ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "واصل بن عطا,-131ق"

نمایش نتایج:2 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد دو +داستان کناره گیری واصل بن عطاء از استادش حسن بصری و پیدایش مکتب اعتزال (صفحه 41, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=2&p=41)  +, وجه تسمیه پیروان واصل بن عطاء به معتزله و بیان عقاید او (صفحه 50-51, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=2&p=50)  +

خ

خدمات متقابل اسلام و ایران +ایرانی بودن ابوعبیده و واصل بن عطا از متکلمین اهل سنت (صفحه 134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=134)  +