ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهرصفحات شامل کلیدواژهٔ "وقت (عرفان)"

نمایش نتایج:2 صفحه.

آ

آشنایی با علوم اسلامی/جلد دو +کاوشی در زمینه اصطلاح عرفانی وقت و اشعاری در این مورد از حافظ (صفحه 165-168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1287&v=2&p=165)  +

م

مقالات فلسفی/جلد دو +کلامی از بوعلی سینا در اشارات پیرامون اصطلاح عرفانی ( وقت ) و آثار آن در عارف (صفحه 170-174, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=170)  +