ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر
(تغییرمسیر از آبادی)


واژه عمران بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

آبادانی، آبادی


صفحات شامل کلیدواژهٔ "عمران"

نمایش نتایج:7 صفحه.

ا

اسلام و مقتضیات زمان/جلد یک +دیدگاه قرآن پیرامون طول عمر امتها در سوره اعراف آیه 34 (صفحه 411, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=411)  +
امدادهای غیبی در زندگی بشر +تحقیقی پیرامون مدت عمر بشر و کره زمین (صفحه 90, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=90)  +

ب

بیست گفتار +مسئولیت انسان در عمران زمین از دیدگاه حضرت علی (ع) (صفحه 75-76, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=75)  +

ت

تعلیم و تربیت در اسلام +حدیثی از علی(ع) پیرامون ضرورت انتخاب آموختنی هایی از علوم ( از جهت کوتاهی عمر و زیادی علوم ) (صفحه 383, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=383)  +

ح

حکمتها و اندرزها +ضرورت غنیمت شمردن سرمایه عمر و سخنانی از قرآن, رسول خدا(ص) و علی (ع) در این باره (صفحه 55-59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=55)  +, سخنی از رسول خدا (ص) در وصیت به ابوذر غفاری پیرامون اغتنام عمر و استفاده از فرصتها (صفحه 55-56, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=55)  +, شعری پیرامون اهمیت اوقات و عمر برای انسان (صفحه 59-60, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=59)  +

خ

خدمات متقابل اسلام و ایران +نمونه هایی از اصلاحات و عمران عمروعاص در مصر پس از فتح آن کشور (صفحه 343-344, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=343)  +

ق

قیام و انقلاب مهدی(ع) به ضمیمه شهید +عدم تنافی مطلوبیت مرگ و خواستن عمر طولانی از خداوند متعال از سوی اولیاء الله (صفحه 115-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1331&p=115)  +