ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر
(تغییرمسیر از آثارهنری)


واژه آثارهنری بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

اشیای هنری، کار های هنری


صفحات شامل کلیدواژهٔ "آثارهنری"

نمایش نتایج:2 صفحه.

ا

امدادهای غیبی در زندگی بشر +تاثیر عدم رشد اسلامی در محو آثار تاریخی هنری اسلامی (صفحه 135-139, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=135)  +, خاطره ای از میرزا مهدی آشتیانی در باره ضرورت حفظ آثار هنری (صفحه 137-138, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=137)  +

خ

خدمات متقابل اسلام و ایران +بررسی علل نابودی آثار فرهنگی و علمی و ادبی عهد ساسانی پس از فتح ایران بوسیله مسلمانان (صفحه 312-313, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=312)  +