ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر
(تغییرمسیر از آدمیت ,فریدون,1299-)

صفحات شامل کلیدواژهٔ "آدمیت ,فریدون,1299-"

نمایش نتایج:1 صفحه.

خ

خدمات متقابل اسلام و ایران +نقد و بررسی نظر فریدون آدمیت در کتاب امیر کبیر و ایران درباره نقش اسلام در انحطاط ایرانیان (صفحه 154-155, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=154)  +, نقدی بر نظریه فریدون آدمیت درباره دین اسلام (صفحه 155-156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=155)  +