ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

نمایه‌ها

فهرست مطالب کتاب آشنایی با قرآن جلد 8 تالیف استاد شهید مرتضی مطهری صفحه 3-9

مقدمه ای از شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید مطهری بر کتاب آشنایی با قرآن ج 8 صفحه 11-12

ویژگی و نام های سوره طلاق و اهمیت احکام خانواده در این سوره صفحه 13-14

دیدگاه مسیحیت کاتولیک درباره طلاق و نقد این نظریه صفحه 14-15

آشنایی با طلاق های هالیوودی در غرب صفحه 15-16

رابطه ازدواج و فطرت و تبیین ازدواج مشروع و نقش آن در استحکام خانواده صفحه 16-18

تشریح حدیث رسول الله (ص) درباره طلاق صفحه 18-19

عده طلاق, تدبیر اسلام برای برگشت دوباره به کانون خانواده صفحه 19-20

انواع طلاق در اسلام صفحه 19-20

اهمیت , معنی تقوا و بیان این وظیفه در میان آیات طلاق صفحه 21-22

نقش تقوا در بیرون آمدن از مشکلات صفحه 22-23

نقش تقوا در فراوانی نعمت و روزی انسان صفحه 23-24

مفهوم توحید عملی و نقش آن در پاداش و عنایت خداوند به بندگان صفحه 24-25

معنی, ریشه و مفهوم توکل صفحه 25-28

تشریح تضمین یکی از صنایع بدیعیه در زبان عربی صفحه 26-27

مفهوم توکل و نقش آن در سرنوشت انسان صفحه 28-29

ترجمه و تفسیر آیه 2 سوره طلاق درباره کیفیت رجوع در عده صفحه 30-31

بیان مدت عده طلاق برای زنان مطلقه یائسه و غیر باردار صفحه 31-32

بیان مدت عده طلاق برای زنان باردار صفحه 32-32

بیان مدت عده وفات برای زنان شوهر مرده با توجه به قرآن و احادیث صفحه 32-33

رابطه تقوا و احکام خانواده صفحه 33-34

نقش تقوا در آسان شدن کارها, پاداش و آمرزش الهی صفحه 34-35

بیان محل سکونت زن در ایام عده طلاق و وظیفه مردان در قبال آنان صفحه 35-37

نحوه متوسل شدن عده ای به حیله شرعی و دستور قرآن در این باره صفحه 37-38

فلسفه عده طلاق و وظیفه مردان در برابر زنان باردار مطلقه صفحه 38-40

وظیفه شوهران در برابر زنان شیرده مطلقه صفحه 40-41

بیان احکام و دستورات الهی درباره طلاق و عده نمونه ای از حدود الهی صفحه 42-43

اهمیت حدود و تفاوت حدود الهی و حدود تعیین شده توسط انسان صفحه 43-44

رابطه نقض حدود الهی و ظلم به خویشتن صفحه 44-45

نتیجه سرپیچی از دستور پروردگار در آیه 8 سوره طلاق صفحه 45-46

مقایسه نظام خانوادگی با نظام های اجتماعی از نظر قرآن , فلاسفه و غرب صفحه 46-48

آلودگی محیط زیست یکی از مشکلات جهان امروز صفحه 48-48

مشکلات اخلاقی جوانان و از هم گسیختگی روابط خانوادگی دو نمونه از مشکلات دنیای غرب صفحه 48-50

رابطه آیه 8 سوره طلاق با احکام و حقوق زوجیت و خانواده در آیه 2 همین سوره صفحه 50-50

مقایسه ای بین اطاعت و مخالفت دستورات خداوند و پزشک صفحه 50-52

مفهوم تعبد و گفتار حضرت علی (ع) در این باره صفحه 52-53

معنی و مفهوم اولی الالباب صفحه 54-55

مفهوم نازل کردن قرآن توسط حضرت باری تعالی صفحه 55-56

مذکر و معلم بودن حضرت رسول (ص) با توجه به آیه 10 و 11 سوره طلاق و آیه 151 سوره بقره و اثر وضعی تعلیم حضرت صفحه 56-58

پاداش دنیا و آخرت صالحان صفحه 58-59

راز دل زدگی از مواهب دنیا و عدم خستگی از مواهب آخرت صفحه 59-61

تشریح معنی نفس مطمئنه در آیه 28 سوره رعد و آیه 30 - 27 سوره فجر صفحه 61-63

بیان ائمه معصومین (ع) درباره اختصاص سوره فجر به امام حسین (ع) صفحه 63-64

ترجمه و توضیحی کوتاه برای آیه 12 سوره طلاق صفحه 65-65

تعبیرات قرآنی درباره وجود هفت آسمان صفحه 66-67

جایگاه هفت آسمان در هیئت بطلمیوسی صفحه 67-68

دیدگاه دانشمندان علم هیئت جدید درباره زمین و هفت آسمان صفحه 68-71

جایگاه نظریه قرآن درباره هفت آسمان در هیئت بطلمیوسی و هیئت جدید و سخن حضرت رسول (ص) در این باره صفحه 71-72

گفتاری از حضرت رضا (ع) درباره آسمان و زمین و توضیحی در این باره صفحه 72-73

مفهوم استقرار ملائکه در آسمان صفحه 73-74

شان نزول سوره تحریم صفحه 75-76

مفاد آیات 4 - 1 سوره تحریم درباره تحریم فعل رسول الله (ص), راز گفته شده و افشا کننده راز صفحه 76-78

توضیحات عمر بن خطاب درباره افشا کنندگان راز و چگونگی آگاهی وی از این امر صفحه 79-83

احتمالات تاریخی درباره تحریم فعل رسول الله (ص) , موضوع تحریم و افشاکنندگان راز صفحه 83-85

دورنمایی از آیات 6 - 1 سوره تحریم و مضمون آیات 8 - 6 سوره تحریم صفحه 86-87

اهمیت مسئولیت مؤمنان نسبت به خاندان خود و نحوه تعبیر قرآن از این مسئولیت صفحه 87-89

رابطه انسان و آتش جهنم صفحه 89-89

تعریف و مفهوم تجسم اعمال در آخرت صفحه 89-90

دیدگاه دین, علوم فلسفه و عرفان درباره بقاء و فنا اشیاء صفحه 90-91

دیدگاه میرداماد درباره بی تاثیری مرور زمان بر جدایی اشیاء عالم از یکدیگر صفحه 91-92

تفاوت خواب و مرگ از نظر حاج میرزا علی قاضی استاد علامه طباطبایی صفحه 92-93

چگونگی بقاء اعمال دنیایی و حضور عمل در قیامت با استفاده از آیه 6 سوره تحریم و 30 سوره آل عمران صفحه 93-94

تفسیر اجمالی آیه 6 سوره تحریم درباره نوع جنس آتش جهنم صفحه 94-95

نظریه مفسرین درباره و الحجاره در آیه 6 سوره تحریم صفحه 95-98

کیفر بدگویان, مال و ثروت اندوزان با توجه به سوره همزه صفحه 96-97

اهمیت مسئولیت انسان درباره خاندان خود با توجه به آیه 6 سوره تحریم و عکس العمل یکی از اصحاب رسول الله در موقع نزول آیه صفحه 98-99

نقش پذیری جوان و لزوم تربیت آنان با استفاده از نامه 31 نهج البلاغه صفحه 99-99

ارشاد و رفتار مطابق با گفتار دو راه برای اعمال مسئولیت در برابر خانواده صفحه 100-102

نظر مرحوم شاه آبادی درباره نقش پذیری طبیعت انسان صفحه 102-103

علت نپذیرفته شدن عذر بندگان روز قیامت صفحه 103-104

مفهوم توبه و مقصود از توبه نصوح صفحه 105-106

توبه نصوح از نظر علی (ع) در نهج البلاغه و نکته ادبی در این باره صفحه 106-107

مفهوم آیه 9 سوره تحریم درباره جهاد با منافقان صفحه 108-110

مفهوم و مصداق جهاد با منافقان در قرآن و تاریخ اسلام صفحه 110-112

تفاوت مبارزه با نفاق با مبارزه با کفر و مبارزات علی (ع) در هر دو زمینه صفحه 112-113

جایگاه روسای منافقان و پیروان آنان در قیامت صفحه 113-114

تفاوت بین منافقان , خوارج و کفار و گفتار حضرت علی (ع) در این باره صفحه 114-116

مقایسه آزار دیدن حضرت رسول از حفصه و عایشه با آزار دیدن حضرت نوح و لوط از زنانشان صفحه 116-118

نقش سبب در سعادت و شقاوت انسان صفحه 118-120

جایگاه همسر فرعون در قرآن و عکس العمل فرعون نسبت به وی صفحه 120-122

ستایش حضرت مریم در قرآن و عقیده مسلمانان و یهودیان در این باره صفحه 122-124

جایگاه با عظمت حضرت خدیجه و حضرت زهرا (س) در اسلام و علاقه حضرت رسول به این دو بزرگوار صفحه 124-125

وصیت حضرت خدیجه به ام ایمن درباره حضرت زهرا (س) صفحه 125-127

معنی و مفهوم ملک و قدرت و بررسی نظریات در این باره صفحه 129-131

معنی و مفهوم تبارک و برکت صفحه 131-133

مضمون آیه 1 سوره ملک درباره آفرینش مرگ و زندگی صفحه 133-133

بررسی آزمایش متقابل انسانها صفحه 134-134

معنی و مفهوم آزمایش و امتحان الهی و خلقت مرگ و زندگی برای امتحان بندگان صفحه 134-136

ماهیت مرگ با توجه به قرآن و گفتار حضرت رسول (ص) صفحه 136-137

بیان نوع عمل با ارزش در قیامت صفحه 137-139

داستان عابد و ملک مطرح شده در اصول کافی در خصوص اهمیت شناخت صفحه 139-140

اهمیت شناخت و معرفت خداوند و داستانی از امام حسن مجتبی (ع) در این زمینه صفحه 140-141

ارزش خلوص نیت و نکوهش منت گذاری صفحه 141-143

استجابت دعای غلام امام سجاد (ع) در اثر خلوص نیت صفحه 143-145

تفسیر آیه 2 سوره ملک درباره توحید عملی و اخلاص در عمل صفحه 145-146

حدیثی از امام صادق (ع) در تفسیر آیه 2 سوره ملک و بیان عمل و نیت صفحه 146-148

حدیثی از حضرت رسول (ص) و امام صادق (ع) درباره عمل نیک صفحه 148-148

کیفیت ارزیابی میرزای شیرازی برای اجازه دادن در امور حسبیه و تایید افراد صفحه 148-150

حدیثی از حضرت رسول (ص) درباره اهمیت عقل و نقش عقل در عمل صفحه 150-151

دورنمایی از آیه 3 سوره ملک درباره توحید افعالی و خلقت آسمان و زمین صفحه 152-154

بررسی نظام خلقت و هدف آفرینش با توجه آیات 191 - 190 سوره آل عمران صفحه 154-157

مفهوم اختلاف در آفرینش و مصادیقی از آن با توجه به آیه 3 سوره ملک و 22 روم صفحه 157-158

نقد و بررسی اختلاف زبانها در مجله نگین و تورات صفحه 158-160

اختلاف زبانها از نظر قرآن و تورات صفحه 160-161

داستان قربانی شدن حضرت اسماعیل (ع) و برداشت منبری از این داستان صفحه 161-162

مفهوم و فرق بین تفاوت و اختلاف در عالم آفرینش از نظر قرآن صفحه 162-165

استفهام انکاری در آیه 3 سوره ملک برای بیان دقت در نظم عالم صفحه 165-167

معنی و مفهوم هفت آسمان از نظر قرآن و علم هیئت صفحه 167-170

جایگاه ملائکه , ارواح بشر و ارواح انبیاء در آسمانها طبق نظر قرآن صفحه 170-171

کیفیت زینت آسمان توسط ستارگان در بیان قرآن و حضرت رسول (ص) صفحه 172-173

کیفر معاندین و سرپیچان از دستورات الهی صفحه 173-173

دورنمایی از آیات 11 - 1 سوره ملک صفحه 174-176

مفهوم خوف از خدا و اثرش در ایمان به غیب صفحه 176-178

بیان لزوم مغفرت و آمرزش برای تمامی بندگان صفحه 178-179

خواب جوان قمی از سخنان حاج میرزا علی محدث زاده صفحه 179-180

گفتار آیت الله بروجردی در آخر عمر درباره عمل خالص صفحه 180-180

بیان لزوم مغفرت خداوند برای همه بندگان و آگاهی خداوند بر اسرار صفحه 180-181

آگاهی پروردگار از اسرار بندگان و نظر فلاسفه در این باره صفحه 181-183

چند نکته ادبی درباره آیه 14 سوره ملک صفحه 183-183

مفهوم و مصداق لطیف از اسماء و صفات الهی و نظریه فخر رازی و فلاماریون در این باره صفحه 184-186

معنی ذلول و رام بودن زمین و نظریات مختلف در این باره صفحه 186-189

نیروی حیات یکی از عوامل حاکم بر قوانین آفرینش صفحه 189-190

ارزش عرفان و فلسفه در ملاقات ابوعلی سینا و ابوسعید ابوالخیر صفحه 190-191

گوشه ای از قدرت نامحدود پروردگار با توجه به آیات 17 - 16 سوره ملک صفحه 192-193

دورنمایی از مضامین آیات 17 - 15 سوره ملک صفحه 194-195

کیفر منکرین آیات الهی صفحه 195-196

ترجمه و توضیح آیه 19 سوره ملک درباره پرواز مرغان صفحه 196-196

بررسی و نقد اشکال بر قانون جاذبه زمین با حرکت هواپیما در آسمان صفحه 196-199

نحوه پرواز پرندگان در آسمان با توجه به آیه 19 سوره ملک صفحه 199-200

معنی توحید با استناد به جمله ای از خطبه 218 نهج البلاغه صفحه 200-201

لزوم توجه عوامل فریب انسان و غفلت وی از توحید صفحه 201-202

بیان داستان مرگ مأمون به نقل از مروج الذهب مسعودی صفحه 202-204

عکس العمل انسان های با ایمان در مقابل مال و قدرت های دنیایی صفحه 204-206

وجود استفهام انکاری در آیات 21 - 20 سوره ملک برای بی نقشی اسباب دنیایی در نعمت ها صفحه 206-207

نمونه ای از برخورد حافظ شناسان با حافظ نمایان و منتقدان حافظ صفحه 207-209

داستان تصحیح کننده قرآن از روی بی سوادی صفحه 209-210

نکوهش لجاجت و برخورد لجبازان با شخصیت حافظ, سعدی و مولوی صفحه 210-211

دفاعیات دکتر معین از حافظ در برخورد با معاندان حافظ صفحه 211-212

تعبیر قرآن از انسان های لجوج صفحه 212-214

گوش , چشم و عقل سه عامل هدایت کننده انسان صفحه 214-215

معنی التفات در علم معانی و بیان و مصادیق آن در سوره حمد و آیات سوره ملک صفحه 217-220

یادآوری برخی از نعمت های خداوند در آیات 24 - 23 سوره ملک و آیه 2 سوره حشر صفحه 21-220

سؤالات بیهوده مشرکان از پیامبر (ص) درباره تاریخ وقوع قیامت و جواب قرآن در این زمینه صفحه 221-223

ترجمه و توضیح آیه 27 و 25 سوره ملک درباره قیامت و نظریات مفسرین در این آیه صفحه 223-224

تشریح حالت محتضر و کشف و شهود وی صفحه 224-225

عکس العمل منکران و کافران در صورت مواجهه با قیامت صفحه 225-226

علت آرزوی مرگ رسول الله (ص) توسط کافران و جواب قرآن به این آرزو صفحه 226-228

اهمیت تعلیم و تعلم توسط معلم و خسران نبود معلم صفحه 227-227

مفهوم ایمان و توکل با استفاده از تفسیر آیه 29 سوره ملک و آیه 23 سوره حشر صفحه 228-230

وجود آب زلال و گوارا گوشه ای از قدرت لایزال پروردگار صفحه 231-232

مقصود از چشمه در آیه 29 سوره ملک در روایات صفحه 232-232

فضائل و خاطراتی از ماه رجب صفحه 232-234

خاطراتی از حاج آقا رحیم ارباب و حاج میرزا علی آقای شیرازی در باره اعمال ماه رجب صفحه 234-235

نمونه ای از شایعات و دروغ پراکنی قریش علیه حضرت رسول (ص) صفحه 237-238

بررسی و نقد معنای نون در ابتدای سوره قلم صفحه 238-240

مفهوم , انواع و اهمیت قسم در قرآن صفحه 240-242

امر به خواندن و دانش اندوزی اولین دستور قرآنی با توجه به آیات اول سوره علق صفحه 242-243

اهمیت نگارش و نوشتن و نقش آن در وجود تمدن ها صفحه 243-244

تفسیر سوگند به قلم و علم در سوره قلم صفحه 244-244

بیان نفی جنون و دیوانگی از حضرت رسول (ص) با توجه به آیه 3 - 2 سوره قلم صفحه 244-246

ترجمه و توضیح بیان یکی از معصومین درباره اعمال باقی و ماندنی و نقش اعمال خیر در نجات از عذاب الهی صفحه 246-247

مفهوم اخلاق و جایگاه خلق در خلقت انسان صفحه 248-249

دیدگاه روانشناسان درباره نقش پذیری روح انسان و پدید آمدن صفات نیک و بد صفحه 250-251

مفهوم اخلاق نیک در وجود نازنین حضرت رسول (ص) صفحه 251-251

معنی پیش گوئی های قرآن با توجه به گذشت زمان صفحه 252-253

علت نام گذاری حضرت رسول (ص) به مجنون و مفتون توسط قریش و جواب قرآن در این زمینه صفحه 253-255

بیان ضلالت و گمراهی کفار قریش و دستورات قرآن به پیامبر در این زمینه صفحه 255-256

مفهوم سازش و مداهنه و نظر قرآن در این باره صفحه 256-260

فرق بین سازش و قرارداد صلح بین حضرت رسول (ص) و مشرکین و دستور قرآن در این زمینه صفحه 261-263

مفهوم قسم, قسم دروغ, قسم شرعی و موارد جواز قسم صفحه 263-264

نقش سوگند خوردن در حقارت انسان صفحه 264-265

نکوهش عیب جویی در قرآن صفحه 265-267

بخشش عبدالله بن سعد بن ابی فرح توسط حضرت رسول (ص) صفحه 266-267

نکوهش سخن چینی در قرآن صفحه 267-269

مفهوم و مصداق مانع خیر و تجاوزکار صفحه 269-270

معنی گناهکار, گناه و عتل و تعبیرات قرآن در این زمینه صفحه 270-272

جواب رسول الله (ص) به وابصه یکی از اصحاب خود درباره نیکی و گناه صفحه 271-272

عشق به مال و فرزند یکی از عوامل انحراف انسان و مصداقی از این منحرفین صفحه 272-273

دیدگاه مشرکین درباره قرآن و پیشگویی و دستورات قرآن برای دوستی با این مشرکین صفحه 273-275

اشتباه کنت گوبینو درباره آداب و رسوم ایرانیان صفحه 275-276

استفاده تکبر از مفهوم سنسمه علی الخرطوم در آیه 16 سوره قلم صفحه 276-276

اهمیت جنگ بدر در تاریخ اسلام صفحه 277-277

بررسی و نقد شبهه مستشرقین یهودی درباره دو گانه بودن شخصیت رسول الله (ص) صفحه 277-279

دورنمایی از مضامین 14 - 8 سوره قلم صفحه 280-281

بیان کیفیت آزمایش های الهی صفحه 281-282

توضیح داستان صاحبان باغ در آیه 18 - 16 سوره قلم صفحه 282-295

نمونه ای از آرزوی های خیالی و بی منطق صفحه 290-291

خیال پردازی پیشخدمت شیخ بهایی صفحه 291-292

تطبیق عذاب صاحبان باغ با پیشگویی سنسمه علی الخرطوم در آیه 16 همین سوره صفحه 295-296

برخی از برتری جویی های خیالی ثروتمندان و جواب قرآن به این خیال های باطل صفحه 297-305

بیان حکیمانه بودن دوستی خداوند با بندگان صفحه 302-303

جایگاه اعمال و ملکات انسان در دنیا و آخرت صفحه 305-305

شرح اجمالی از اخلاق و فعالیت های مقدس اردبیلی و یکی از سخنان وی درباره اجتناب از گناه صفحه 306-307

نقش وجود ملکه انجام کار خیر یا شر در تداوم امور فوق صفحه 307-307

داستان خارکن و درخت خار به نقل از مثنوی مولوی صفحه 307-308

مقایسه ای بین احوال مؤمنان و مجرمان در دنیا و آخرت با استفاده از آیات 43 - 42 سوره قلم صفحه 308-309

معنی و مفهوم استدارج و مهلت دادن خداوند به بندگان صفحه 309-312

دستور الهی به پیامبر (ص) درباره رها کردن مشرکان صفحه 309-309

گفتار حضرت زینب (س) به یزید درباره شهادت امام حسین (ع) صفحه 312-313

لزوم شادی شیعیان در شادی ائمه و حزن شیعیان در حزن ائمه با استفاده از حدیث صفحه 313-313

حدیثی درباره محبت امام حسین (ع) در قلوب مؤمنین صفحه 313-314

گریه حضرت رسول (ص) در برابر اطلاع یافتن از آینده امام حسن و امام حسین (ع) صفحه 314-316

دورنمایی از مضامین آیات 33 - 14 سوره قلم صفحه 317-318

مفهوم غرور رو آوردن نعمت و گفتار علی (ع) در نهج البلاغه در این زمینه صفحه 318-320

جواب قرآن به برتری جویی های مشرکان صفحه 320-322

مقایسه ای بین مکر خدا و مکر انسانها و معنی مکر خداوند صفحه 322-324

معنی استدراج و مهلت دادن خداوند به بندگان صفحه 324-324

مفهوم صبر حضرت رسول (ص) در مقابل دشمنان صفحه 324-325

بیان درجه بندی ایمان مؤمنان صفحه 325-325

درخواستهای دینی و مذهبی حاج آقا حسین قمی از دولت وقت و حمایت آیت الله بروجردی از ایشان صفحه 325-327

بیان ترک اولای حضرت یونس و عقوبت حضرت پروردگار درباره وی صفحه 328-329

ترجمه و توضیح آیه 52 - 51 سوره قلم صفحه 329-330

بیان خشم کفار از حضرت رسول (ص) تفسیری برای آیه 52 - 51 سوره قلم صفحه 330-332

چشم زخمی و شورچشمی کفار نسبت به حضرت رسول (ص) تفسیری برای آیات 52 - 51 سوره قلم صفحه 332-333

بررسی وجود چشم زخمی و شورچشمی و عامل بازدارنده این امر صفحه 333-336

بررسی تأثیر اعمال روحی و تداوی روحی صفحه 336-337

بررسی تأثیر هیپنوتیزم و چشم زخم در انسان صفحه 337-338