ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

نمایه‌ها

بحثی در مورد تقسیم موجودات عالم طبیعت به ناسوتی (ناقص), مکتفی بذاته, تام و فوق التمام صفحه 13-14

تفسیر آیه های 66 تا 70 سوره زخرف صفحه 13-33

بررسی لغوی معنای ' نظرة ' ( از ماده ینظرون و ینتظرون ) و انتظار مرگ مشرکان و یا واقع شدن آنان در قیامت بغتة. صفحه 14-15

وجود عصبیت و همبستگی طبقاتی میان أشراف قریش صفحه 15-18

نیازمندی بشر به دین در عصر گسستگی روابط قبیله ای وقومی و ریکرد انسان ها به زندگی فردی ( پاورقی ) صفحه 15-16

وابستگی عباس بن عبدالمطلب به طبقه اشراف قریش ( با همبستگی طبقاتی ) در مکه و چگونگی مسلمان شدن وی به دست پیامبر (ص). صفحه 17-18

از هم گسیختگی دوستی مشرکان و ایجاد علاقمندی بیشتر در میان دوستان متقی در روز قیامت . صفحه 18-21

مبنای دوستی از نظر مولوی ( با شعری درباره زاغ و لک لک ) صفحه 19-19

اهمیت قرآن کریم به اخوت فی الله و لزوم پرهیز مؤمنان از زندگی فردی ( بدون ایجاد روابط اجتماعی ) صفحه 21-22

احادیثی از پیامبر (ص) حضرت علی (ع) و امام صادق (ع) درباره اخوت و دوستی صفحه 22-29

اجمالی از اخلاص و ایمان عثمان بن مظعون و علاقمندی وی به پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) صفحه 23-23

بررسی معنای لغوی خلیل و اخلا ( دوستی یا آمیختگی ) صفحه 23-26

داستان مسافرت حضرت علیه (ع) و همراهی وی با مردی از اهل کتاب صفحه 27-29

تفاوت بین خوف و حزن صفحه 29-30

مهربانی خداوند در روز قیامت نسبت به دوستان با تقوا صفحه 29-30

پیوند معنوی پیامبر (ص) با همسرش خدیجه کبری (س) صفحه 30-31

مراقبت اسماء بنت عمیس از حضرت فاطمه زهرا (س) در شب زفاف آن حضرت با حضرت علی (ع) صفحه 31-31

علاقه امام حسین (ع) به همسرش رباب و دخترش سکینه (س) و علاقمندی متقابل آن دو به امام حسین (ع) صفحه 31-33

تفسیر آیه های 70 تا 76 سوره زخرف صفحه 35-57

بررسی تنعمات و لذت های اخروی برای بهشتیان صفحه 36-47

جسمانی یا روحانی بودن معاد و اثبات هر دوی آنها از نظر اسلام صفحه 36-57

تفاوت لذت های جسمی و روحی انسان در دنیا صفحه 37-38

اشاره ای به اعتقاد ابوعلی سینا به معاد روحانی و جسمانی صفحه 41-41

داستان شفا یافتن حاج میرزا علی آقا شیرازی به دست حضرت حجت (ع) صفحه 42-42

حدیثی از امام امیر مؤمنان (ع) در تفاوت دنیا و آخرت صفحه 43-43

چگونگی ارث بردن بهشتیان از بهشت , با استناد به آیاتی از قرآن صفحه 44-47

عدم منافات خلود عذاب الهی براهی گنهکاران با عدالت خدا صفحه 48-57

عذاب روحی و جسمی برای مجرمان و گنهکاران در روز قیامت صفحه 49-57

علت نام گذاری اختیار دار جهنم به ' مالک ' و اختیاردار بهشت به ' رضوان ' صفحه 49-50

وجود حق دوستی و حقیقت خواهی در فطرت انسان صفحه 51-51

تفاوت اساسی میان قاصر و مقصر در روز قیامت صفحه 51-57

قصیده بوسیری ( شاعر مصری قرن هفتم ) در مدح رسول خدا (ص) و گفتار حاج میرزا علی آقا شیرازی درباره برخوردای وی از شفاعت ائمه (ع) در روز قیامت صفحه 52-53

ادامه دشمنی گنهکاران و مجرمان با حق و حقیقت در قیامت صفحه 54-57

سختی وضعیت اهل بیت امام حسین (ع) در شام در ایام اسارت صفحه 57-58

تفسیر آیه های 79 تا 85 سوره زخرف صفحه 59-77

علت کراهت پیدا کردن انسان از حق و روی گردانی از فطرت پاک حق جویی و حق خواهی صفحه 60-63

بررسی واژه های ' نقض ' و ' ابرام ' صفحه 63-64

ابرام و مکر الهی در برابر فریب کاری و پنهان کاری های کافران صفحه 64-67

علم و آگاهی خدا از خطورات قلبی انسان ها و راز ها و نجواهای آنان صفحه 66-67

ریشه فکر فرزند داشتن خدا در میان ملت های پیش از اسلام صفحه 67-67

بررسی ریشه آغازین بت پرستی در میان انسان ها صفحه 67-70

حدیثی از امام صادق (ع) درباره آغاز بت پرستی در میان انسان ها صفحه 69-70

فرق میان برهان و جدل و سفارشی قرآن به جلال احسن صفحه 70-72

نفی فرزند داشتن خدا از راه مجادله به نحو احسن و از راه برهان و استدلال منطقی صفحه 71-74

تنزیه مقام ربوبی از پیراهه های مشرکان (نظیر اعتقاد به فرزند داشتن خدا ) صفحه 74-77

بت پرستی یونانی های قدیم و اعتقاد آنان به ' ارباب انواع ' و ازدواج خدایان و فرزند داشتن آنان در آسمان ها صفحه 76-76

تفسیر آیه های 86 تا آخر سوره زخرف صفحه 79-89

بررسی شفاعت منفی و مثبت در قرآن کریم صفحه 79-98

شرایط شفاعت به حق از منظر قرآن کریم صفحه 82-85

نشأت گرفتن اعتقاد به شفاعت منفی از اعتقاد به تفویض در نظام تکوین صفحه 85-98

بررسی و نقد اعتقاد واگذاری تدبیر امور عالم به اسباب مستقل ( اعتقاد به تفویض ) صفحه 86-98

تأدیب پیامبر (ص) از سوی پروردگار منان بخاطر ترک گفتن ' انشاء الله ' صفحه 89-90

معنای اعتقاد به ' أمر بین أمرین ' در نظام تکونی و نفی تفویض و جبر صفحه 90-98

برداشت های نادرست از مفهوم شفاعت و لزوم اعتقاد علمی و عملی به مفهوم شفاعت صحیح و پسندیده قرآنی صفحه 92-98

برخورد امام علی بن ابی طالب (ع) با معتقدان به الوهیت آن حضرت ( غالیان ) صفحه 96-96

رد دیدگاه های ابن تیمیه حنبلی و محمد بن عبدالوهاب در شرک دانستن شفاعت خواهی صفحه 97-98

تفسیر آیه های یک تا هشت سوره فرقان صفحه 99-119

بررسی نقل مفسران و نقد دیدگاه های آنان و بیان مفهوم صحیح ' تفریق کل أمر در شب قدر ' صفحه 99-105

عدم اختصاص شب قدر به زمان پیامبر (ص) و استمرار آن در رمضان هر سال صفحه 101-101

نزول و فرود هر چیزی از آسمان به پایین از منظر قرآن صفحه 101-102

اشاره به برخی از ابیات عرفانی میرفندرسکی در خصوص نزول و فرود هر چیزی از آسمان صفحه 102-103

اشاره به ابیاتی از مولوی درباره نزول و فرود آدمیان از مرحله ای به مرحله دیگر صفحه 104-104

استمرار شأنیت انذار و ارسال رسل خداوند متعال از آغاز آفرینش انسان ها تا زمان ما صفحه 105-114

آغاز رواج بت پرستی و ریشه آن از دیدگاه فروید صفحه 106-108

شنوا و دانا بودن خدا (سیمع و علیم ) صفحه 108-109

چگونگی ربوبیت خداوند متعال صفحه 109-114

بررسی جنبه های منفی و مثبت مسئله تربیت صفحه 110-113

دیدگاه راسل درباره تربیت بر مبنای ترس و تمثیل به رقص خرس ها صفحه 110-111

رفتار پیامبر اکرم (ص) نسبت به ادرار نوزادان و کودکان خردسال در دامن آن حضرت و تذکرات تربیتی و بهداشتی پیامبر (ص) صفحه 111-112

توصیه های پیامبر (ص) به مبلغان دینی در آسان گیری دعوت و عدم ایجاد تنفر و و سخت گیری بر مردم صفحه 112-112

توصیه امام صادق (ع) به اصحاب خود در دعوت مردم و عدم سخت گیری بر آنان ( داستان تازه مسلمان ) صفحه 112-113

اشاره به برخی از صفات الهی ( ربوبیت , الوهیت , احیاء و اماته ) صفحه 113-115

وجود شک همراه بالعب و مسخرگی در برخی از انسان ها ( کافران و مشرکان ) و ابتلای آن ها به عذاب الهی صفحه 115-119

بررسی و نقد گفتار برخی از مفسران در تفسیر آیه ' فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین ' و بیان مقصود خدا در دودی شدن آسمان صفحه 116-119

تفسیر آیه های 38 تا 42 سوره دخان صفحه 121-133

برهان قرآن مجید برای اثبات قیامت و معاد از طریق توحید صفحه 121-129

تشریح بازی های کودکانه و کارهای حکیمانه انسان ها صفحه 122-126

آفرینش جهان بر مبنای حق و راه نداشتن عبثیت , بطالت و لعبیت در آن صفحه 122-129

اشاره به ابیاتی از مولوی در لعب و بازیچه بودن زندگی دنیوی ( یک سونگری به دنیا و در نظر گرفتن آخرت ) صفحه 128-129

بررسی عنوان یوم الفصل از عناوین روز قیامت صفحه 129-133

داستان حضرت نوح (ع) و تکذیب او از سوی مشرکان و مبتلا شدن آنان به طوفان از دیدگاه قرآن ( سوره قمر) صفحه 129-225

بررسی موارد استعمال واژه های ' ولی ' و ' مولی ' صفحه 130-132

اثبات شفاعت در روز قیامت از جمله ' إلا من رحم الله ' ( آیه 42 سوره دخان ) صفحه 132-132

تفسیر آیه های 43 تا 54 سوره دخان صفحه 135-153

بررسی دو واژه قرآنی ' طوبی ' و ' زقوم ' صفحه 136-151

تمثیل قرآن مجید از فکر و عقیده پاک انسانی به درخت طوبی صفحه 136-141

استفاده قرآن مجید از مثل و تمثیل برای نزدیک کردن مردم به حقیقت صفحه 137-138

نشأت گرفتن اعمال و رفتار انسان از طرز تفکر و خلق و خوی او صفحه 138-141

دو تفاوت اساسی وجود انسان در دنیا با وجود او در روز قیامت صفحه 140-141

تأثیر اعمال و افکار پلید انسان ها در دنیا در مبتلا شدن به عذاب روز قیامت و استفاده اجباری آنان از درخت جنیث ' زقوم ' صفحه 141-151

نقدی بر دیدگاه برخی از فیلسوفان معاصر ( مانند ژان پل سارتر ) و طرفداران اگزیستانسیالیسم درباره آزادی مطلق انسان ( و ایستادن در برابر خدا ) صفحه 146-149

داستان گربه مزاحم و رفتار صاحب خانه با آن صفحه 147-149

نعمت های بهشتی برای متقیان صفحه 151-153

فرو فرستادن قرآن مجید از مقام عالی و شامخ از سوی خداوند متعال به قلب مبارک پیامبر (ص) جهت تذکر مردم صفحه 153-154

تفسیر آیه های اول تا ششم سوره جاثیه صفحه 155-172

علت نام گذاری سوره جاثیه و اطلاعاتی درباره این سوره صفحه 155-156

نزول قرآن مجید به قلب رسول خدا (ص) به دو صورت ( انزال و تنزیل ) صفحه 156-161

اشاره به نظریه یک دانشمند مصری درباره حروف مقطعات اوائل برخی از سوره ها و تناسب آن ها با حروف موجود در آن سوره صفحه 158-159

اعلام و اخبار بودن حروف مقطعات اوائل سورها برای پیامبر (ص) و رابطه آن ها با معانی صفحه 158-159

اشاره به نظریه برخی از مفسران درباره حروف مقطعه اوائل سوره ها و پی آمد موضوع قرآن و وحی آن در آن سوره صفحه 161-161

ایجاد ایمان در انسان ها از سوی پیامبران (ع) و عبور آنان از عالم شهود به عالم غیب صفحه 161-172

تفاوت جهان بینی موحد با غیر موحد و برداشت مختلف آن ها از موجودات عالم هستی صفحه 162-165

تعبیر زیبای قرآن مجید از موجودات عالم هستی به ' آیه ' صفحه 162-172

تعبیر ویژه قرآن مجید از وجود انسان به ' آیه ' صفحه 165-169

نقل افسانه ای از مولوی مردی طالب گنج صفحه 166-168

تعبیر قرآن مجید از گردش منظم شب و روز به آیه ای از قدرت و حکمت خدای بزرگ صفحه 169-170

تصادفی نبودن تغییر و تحولات دنیا و تنظیم آن ها از سوی قادر حکیم صفحه 169-170

اشاره به دیدگاه کریسی موریسون در کتاب ' آفرینش انسان ' به محال بودن تغییرات عالم هستی به صورت تصادفی هدفدار نبودن صفحه 169-170

تفاوت مفهوم ' سماء ' در عربی با مفهوم ' آسمان ' در فارسی صفحه 170-171

تفسیر آیه های 7 تا 12 سوره جاثیه صفحه 173-193

بررسی معنا و کاربرد واژه های ' ویل ن' ' وافک ' ( دروغ همراه با تهمت ) در آیه ' ویل لکل أفاک أثیم ' صفحه 174-175

مواجه بودن پیامبر الهی و هر حقیقتی در عالم بشریت با دو حربه دروغ و مسخره کردن از سوی دشمنانشان صفحه 175-180

تکبر بر خدا و آثار اصرار بر گناهان صفحه 176-178

اشاره به داستان حضرت موسی ( ع ) و خضر ( ع ) و همسفر شدن آن دو صفحه 180-181

بررسی معانی متضاد واژه ' وراء ' ( جلو و پشت سر ) در آیه ' من ورائهم جهنم ' صفحه 180-181

نقش ثروت اندوزی و مال پرستی اشراف مکه در مبارزه با قرآن و پیامبر اسلام (ص) صفحه 181-183

تأکید قرآن مجید بر نظم عالم هستی و نفی هر گونه تفکر مادی , مانند تصادفی بودن جهان و امور عالم طبیعت صفحه 184-191

چگونگی مسخر شدن انسان ها بر دریا و بر تمام عالم از سوی خداوند متعال صفحه 190-192

تفسیر آیه های 8 تا 11 سوره فتح صفحه 195-210

تعبیر قرآن از پیامبر اسلام (ص) به ' شاهد ' به عنوان شأنی از شئوون مقام رسالت صفحه 195-198

لزوم شهادت در باب قضا به عین و حس و عدم جواز شهادت به علم ( غیر حسی ) صفحه 196-197

مقام تبشیر و انذار پیامبر اسلام (ص) به عنوان شأنی از شؤون رسالت , و داستان انذار خویشاوندان پیامبر (ص) از سوی آن حضرت صفحه 198-200

نصرت و یاری کردن ایمان آورندگان , به خدا و یاری متقابل آنان از سوی خداوند متعال صفحه 200-202

توقیر و تسبیح مقام ربوبی از سوی مؤمنان صفحه 202-203

بررسی ماده بیع و بیت در زبان عربی و اشاره به داستان حدیبه و بیعت الرضوان و بیعت امام رضا (ع) در خراسان صفحه 203-205

بیعت مؤمنان با خدا و زیان نقض , و سود وفای به آن صفحه 203-207

سفر پیامبر اسلام (ص) به مکه برای انجام حج پیش از فتح این شهر مقدس ( سفر حدیبیه ) و مخالفت برخی از اعراب در همراهی آن حضرت صفحه 207-210

تفسیر آیه های 9 تا 71 سوره قمر و اطلاعاتی مختصر از این سوره شریفه صفحه 211-230

بررسی آهنگ های مختلف در سوره های قرآن به تناسب موضوعات مطرح شده در همان سوره ها صفحه 211-230

ترجمه آتاب ' مرآة الاسلام ' تألیف طه حسین , از سوی مرحوم آیتی با عنوان ' آینه اسلام ' صفحه 213-214

مختصری از زندگی علمی و فرهنگی طه حسین, دانشمند شهید مصری ( پاورقی ) صفحه 213-213

پاداش سپاس گزاری و حق شناسی از نعمت های الهی و کیفر کفران نعمت از نظر قرآن صفحه 214-225

اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) درباره وجود غیرت در سعد بن عباده خزرجی و بررسی غیرت الهی صفحه 215-216

پیش گویی قرآن ( در سوره قمر ) در مکه , درباره عذاب اشراف ناسپاس قریش به دست مسلمانان مدینه در جنگ بدر صفحه 218-219

چگونگی سهل و ساده کردن قرآن از سوی خداوند متعال از منظر قرآن کریم ( سوره قمر ) صفحه 225-230

تاکید گفتاری و عملی معصومین (ع) درباره خواندن قرآن کریم با صدا و لحن خوش صفحه 226-227

سهولت حفظ قرآن کریم صفحه 227-228

تفسیر آیه های 18 تا 26 سوره قمر صفحه 231-249

ابتلا به عذاب الهی پس از اتمام حجت و ابلاغ دعوت از نظر قرآن ( سوره قمر ) صفحه 231-249

وجود ارتباط اعمال انسان ها اعم از خوب و بد با حوادث و جریانات کلی عالم طبیعت از نظر قرآن صفحه 233-235

وقوع عذاب الهی بر قوم عاد پس از اتمام حجت و ابلاغ دعوت صفحه 235-246

نحوست و شوم بودن ایام و یا مبارک و میمون بودن آن ها به خاطر وقوع حوادث شوم یا میمون در آن ایام صفحه 236-247

علت مبارک بودن هجده ذی حجه ( یوم الغدیر ) و نحوست روز دهم محرم ( عاشورا ) صفحه 237-238

ارتباط بین لفظ و معنا , و افتراق کلمات نسبت به یکدیگر به اعتبار معناهایشان صفحه 238-239

برخورد امیرمؤمنان (ع) با پیش گویی منجمی در آغاز جنگ نهروان صفحه 240-241

اشاره ای به فضیلت زراه و بزرگی مقام وی در میان اصحاب ائمه (ع) و مقام خاندان اعین صفحه 241-241

دستور امام علی بن أبی طالب (ع) به عبدالملک بن اعین ( از مجنمان عصر ) بر سوزانیدن کتاب های نجومی صفحه 241-242

علت تطیر به سادات و دشمنی با آنان در دوران گذشته ایران صفحه 243-245

عمل پیامبر اسلام (ص) به تقال و عدم اعتنای آن حضرت به تطیر و فال بد صفحه 246-246

وقوع عذاب الهی بر قوم ثمود پس از ابلاغ دعوت و اتمام حجت صفحه 247-249

رفتار یزید بن معاویه با اهل بیت امام حسین , (ع) و بازماندگان واقعه کربلا در شام صفحه 249-250