ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

شناسنامه

عنوان: سیری در نهج البلاغه

ناشر: صدرا

تاریخ نشر:1354

محل نشر: تهران

نوبت چاپ: 2

نمایه‌ها

گوشه هایی از زندگی فرهنگی شهید مطهری و چگونگی آشنایی وی با نهج البلاغه ( مقدمه کتاب ) صفحه

آشنایی با شخصیت و عظمت علمی مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی اصفهانی از اساتید بزرگ نهج البلاغه (مقدمه کتاب ) صفحه

جایگاه نهج البلاغه در حوزه های علمیه شیعه (مقدمه کتاب ) صفحه

دیدگاه محمد عبده در مورد نهج البلاغه (مقدمه کتاب ) صفحه

جایگاه نهج البلاغه در جامعه اسلامی (مقدمه کتاب ) صفحه

نحوه تدوین کتاب سیری در نهج البلاغه توسط استاد شهید مرتضی مطهری (مقدمه کتاب ) صفحه

بررسی فصاحت و بلاغت و میزان نفوذ کلمات نهج البلاغه صفحه 3-10

دیدگاه مسعودی پیرامون تعداد و نحوه انشاء خطابه های حضرت علی (ع) در کتاب مروج الذهب ج2 صفحه 4

دیدگاه ثعالبی درباره سید رضی صفحه 4-5

معرفی کتاب نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه اثر محمودی پیرامون خطبه ها , کلمات قصار , وصایا و رسائل امام علی (ع) صفحه 6

مروری بر تالیفات مربوط به سخنان و کلمات قصار امام علی (ع) صفحه 6-7

امتیاز کلمات امیر المؤمنین علی (ع) بر سایر کلمات صفحه 7-10

بررسی زیبایی و فصاحت سخنان علی (ع) از دیدگاه دوست و دشمن صفحه 7-9

دیدگاه ابن عباس در مورد سخنان و خطبه های امام علی (ع) صفحه 8

اعتراف معاویه بر فصاحت خارق العاده سخنان علی (ع) صفحه 9

تاثیر سخن امام علی (ع) بر همام بن شریح (خطبه 81 نهج البلاغه) صفحه 9-10

اهتمام مردم بر حفظ و ضبط سخنان علی (ع) صفحه 11-12

اعترافات علماء و شخصیتهای اسلامی بر زیبایی و فصاحت خارق العاده سخنان علی (ع) صفحه 11-21

سخنان جاحظ در زیبائی و فصاحت و بلاغت سخنان امام علی (ع) صفحه 12-14

شخصیت صعصعه بن صوحان و میزان سخنوری و فصاحت و بلاغت او صفحه 13-14

کلامی از سید رضی در وصف بلاغت سخنان امام علی (ع) صفحه 14-15

کلامی از ابن ابی الحدید در عظمت شخصیت و فصاحت امام علی علیه السلام صفحه 15-17

فصاحت و بلاغت سخنان علی (ع) از نظر محمد عبده و علی الجندی صفحه 17-18

کلامی از طه حسین در وصف فصاحت و بلاغت سخنان امام علی علیه (ع) صفحه 18-19

دیدگاه شکیب ارسلان و میخائیل نعیمه پیرامون فصاحت و بلاغت سخنان علی (ع) صفحه 19-20

سخنی از علی (ع) پیرامون فصاحت و بلاغت اهل بیت (ع) صفحه 20-21

سخنی از امام علی علیه السلام در مورد رابطه توانایی ذهنی و قدرت سخنوری صفحه 20-21

داستانی از علی (ع) در معرفی امرء القیس به عنوان شاعرترین شاعران عرب در عصر جاهلیت صفحه 23-25

دیدگاه یونس از نحویین در مورد شعرای عصر جاهلیت صفحه 25-26

امتیاز سخنان علی (ع) در نهج البلاغه از جهت جامعیت و محتوی صفحه 26-30

دیدگاه سید رضی پیرامون همه جانبه بودن نهج البلاغه صفحه 27-28

بیان ابعاد روحی و شخصیت همه جانبه علی (ع) در شعری از صفی الدین حلی صفحه 29

نگاهی کلی به مباحث و موضوعات در نهج البلاغه صفحه 31

توحید در نهج البلاغه صفحه 35-38

الهیات و ماوراءالطبیعه در نهج البلاغه صفحه 35-77

آثار صنع و حکمت الهی در آفرینش مورچه در خطبه 177 از نهج البلاغه صفحه 36-37

اعتراف به کوتاهی شیعیان در رابطه با شناسایی علی (ع) صفحه 38-40

معرفی کتاب دراسات فی الکافی للکلینی و الصحیح للبخاری اثر هاشم معروف حسنی در مورد الهیات بالمعنی الاخص صفحه 39-40

نقش ائمه اطهار (ع) در گرایش شیعه به مباحث عقلی و فلسفه صفحه 40-44

نظر احمد امین در رابطه با علت گرایش شیعه به مباحث عقلی و رد نقش ایرانیان در این گرایش صفحه 40-44

رد نظریه راسل پیرامون علل گرایش شیعه به مسائل عقلی صفحه 42-44

نقد نظر احمد امین در رابطه با مجعولیت نسبت مباحث عقلی به علی (ع) صفحه 43-44

نظر بوعلی سینا در مورد عقلانیت علی (ع) صفحه 43

پیدایش روح مخالفت با مسائل عقلی در میان مسلمانان در قرنهای دوم و سوم هجری و تقویت اشاعره و اخباریین صفحه 46

نقش گسترش فلسفه حسی و تجربی در اروپا در سرکوب روش تعقلی علوم عقلی و فلسفه الهی صفحه 47

تاثیر فلسفه حسی غرب بر روشنفکران مسلمان در مخالفت با علوم عقلی صفحه 47-49

دیدگاه ابو الحسن ندوی هندی پیرامون ارزش تعقلات فلسفی در مسایل الهی در کتاب ماذاخسرالعالم بانحطاط المسلمین صفحه 48-49

نحوه اختلاف نظر اشعری وغیر اشعری پیرامون نحوه استفاده از کتاب وسنت در مسایل الهی صفحه 50-51

ارزش مطالعه آثار طبیعت برای خداشناسی از نظر قرآن صفحه 51-53

نارسایی روشهای حسی در الهیات از نظر قرآن و روش قرآن در بکار گیری علوم عقلی در این زمینه صفحه 53-56

ذات و صفات پروردگار در نهج البلاغه صفحه 58-67

مفهوم وحدت ذات حق در نهج البلاغه صفحه 60-63

اولیت و آخریت و ظاهریت و با طینت ذات حق ( خدا ) در نهج البلاغه صفحه 63-67

مقایسه ارزش مباحث توحیدی نهج البلاغه با منطق سایر مکتبهای فکری در این مورد صفحه 68-71

بیان تفاوت اوصاف کمالیه خداوند در نهج البلاغه با عقاید معتزله در این مورد صفحه 69-71

مقایسه ای بین آراء کلامی نهج البلاغه و سایر متکلمین اسلامی در مباحث توحیدی صفحه 69-71

اختلاف نهج البلاغه و فلاسفه اسلامی در نوع براهین توحیدی صفحه 71-77

دیدگاه علامه طباطبایی پیرامون ارزش مباحث توحیدی و فلسفی روایات صفحه 72-73

مبانی توحیدی در کلمات امام علی(ع) از دیدگاه علامه طباطبایی صفحه 72-75

تاثیر نهج البلاغه و معارف اسلامی بر فلسفه شرق و محدودیت فلسفه اسلامی و محرومیت فلسفه غرب از آن صفحه 76-77

عبادت در اسلام و درجات آن صفحه 81-84

تلقی نهج البلاغه از عبادت ودرجات آن و آثار آن برای اهل عبادت صفحه 84-90

ترسیم چهره عبادت و عابدان در نهج البلاغه صفحه 91-96

حالات شب عابدان و سالکان در خطبه 191 نهج البلاغه صفحه 92-93

آثار عقلی و روحی عبادت برای عابدان باستناد آیات قرآن و خطبه 218 و حکمت 147 نهج البلاغه صفحه 93-96

تاثیر عبادت در تزکیه و تعالی انسان از نظر نهج البلاغه در خطبه 197 و 198 صفحه 96-98

لذت عبادت و انس با خدا برای عابدان صفحه 97-98

اهمیت عدالت و حکومت در نهج البلاغه صفحه 101-135

ارزش و اهمیت عدالت از نظر قرآن صفحه 102

ارزش , هدف و لزوم حکومت از نظر علی (ع) در نهج البلاغه صفحه 104-108

حقوق متقابل حکومت و مردم در نهج البلاغه خطبه 214 صفحه 107-108

اهمیت عدالت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه صفحه 108-117

بررسی عوامل تغییر منطق و طرز تفکر انسانها صفحه 108-110

علل برتری عدالت از جود و بخشندگی در نهج البلاغه از نظر امام علی (ع) صفحه 110-113

انواع دیدگاه حکومتها و حاکمان نسبت به حقوق مردم صفحه 118-119

تاثیر نارسائی مفاهیم کلیسائی از نظر حقوق سیاسی در گرایش مردم اروپا به مادیگری صفحه 119-124

نظر کالیگولا امپراطور خونخوار روم در مورد رابطه مردم و مدیران حکومت به نقل از کتاب قرارداد اجتماعی اثر روسو صفحه 120

رابطه حکومت و مردم از نظیر گرسیوس و هوبز بنقل از کتاب قرارداد اجتماعی اثر روسو صفحه 121

نظر روسو در مورد رابطه مردم و حکومت و عدم پذیرش زور و ظلم از جانب مردم در کتاب قرارداد اجتماعی صفحه 121-122

نظر هونر در مورد حق حاکمیت بی حد و مرز حاکمان بر مردم از کتاب آزادی فرد و قدرت دولت صفحه 122-123

بخشی از خطبه 214 نهج البلاغه در مورد دیدگاه علی(ع) در رابطه مردم و حاکم و حقوق طرفین بر یکدیگر صفحه 124-126

وظایف حکمران نسبت به مردم از دیدگاه قرآن و امام علی(ع) صفحه 127-135

مسوؤلیت حکمران در قبال مردم و دائره عمومی و گسترده مسوؤلیت از نظر پیامبر اکرم(ص) در حدیث کلکم راع و کلکم مسوؤل صفحه 129

بیان حقوق متقابل مردم و حکومت در قرآن در سوره نساء آیه 58 و نظر مرحوم طبرسی در مجمع البیان درباره این آیه صفحه 129-130

وظائف ماموران حکومت در مقابل مردم از نظر نهج البلاغه صفحه 131-135

جایگاه ممتاز و اوصاف اهل بیت (ع) از نظر امام علی (ع) در نهج البلاغه صفحه 139-145

ادله علی (ع) بر حقانیت و اولویت خویش برای خلافت اسلامی در نهج البلاغه صفحه 146-155

نحوه انتقاد حضرت امیر (ع) از خلفاء ( ابو بکر , عمر و عثمان ) در نهج البلاغه صفحه 156-175

انتقاد حضرت امیر (ع) از ابو بکر در مورد غصب آگاهانه خلافت در نهج البلاغه صفحه 158-160

اعتراف ابو بکر بر عدم شایستگی خود برای خلافت اسلامی صفحه 159-160

انتقاد امام علی (ع) از خشونت و شتابزدگی عمر بن خطاب در نهج البلاغه صفحه 160

بررسی اخلاق و صفات عمر بن خطاب صفحه 160-162

نظر ابن ابی الحدید در مورد تطبیق تمجیدات امام علی(ع) در نهج البلاغه از شخص نامعلوم بر عمربن خطاب صفحه 163-164

بررسی مواضع امام علی (ع) نسبت به قتل عثمان و علل این قتل صفحه 165-170

موارد انتقاد امام علی (ع) از عثمان بن عفان در نهج البلاغه صفحه 165-175

نقش معاویه در قتل عثمان از نظر نهج البلاغه صفحه 167-170

نظر ابن ابی الحدید در مورد انتقادات امام علی (ع) از عثمان در خطبه شقشقیه صفحه 174-175

فلسفه سکوت علی (ع) در مساله غصب حق خلافت آنحضرت از نظر علی در نهج البلاغه صفحه 176-186

نقش اتحاد اسلامی در سکوت علی (ع) در رابطه با غصب حق خلافت آنحضرت صفحه 178-183

شواهد ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه بر نقش حفظ اتحاد اسلامی در سکوت علی (ع) در مورد غاصبین خلافت صفحه 179-181

اهمیت قیام علی(ع) علیه خوارج و نظر خود حضرت درباره آن صفحه 184-186

سخنان مهیج فاطمه علیها السلام به علی (ع) در مورد ترک سکوت علیه غاصبین خلافت و پاسخ آنحضرب صفحه 184

اجمالی از اوصاف خوارج صفحه 185

مقایسه مواعظ نهج البلاغه با سایر مواعظ در ادبیات فارسی و عربی و سایر زبانها صفحه 189-193

جایگاه موعظه در نهج البلاغه و مواعظ و حکمتهای عملی این کتاب گرانقدر صفحه 189

تفاوت حقیقت موعظه و حکمت صفحه 193-194

تفاوت موعظه و خطابه و جایگاه آنها در نهج البلاغه صفحه 194-197

تعداد مواعظ در نهج البلاغه (خطبه ها و نامه ها) صفحه 198

تقوی و مفهوم آن در نهج البلاغه صفحه 200-209

تفاوت تقوی با پرهیز از گناه از نظر نهج البلاغه صفحه 202-205

آثار تقوی در نهج البلاغه صفحه 203-209

بیان رابطه تقوی با آزادی و بیان تفاوت مصونیت و محدودیت در مساله تقوی صفحه 206-208

تعهد و مراقبت متقابل بین انسان و تقوی در نهج البلاغه صفحه 208-209

تعریف زهد و زاهد و مفهوم آن در نهج البلاغه صفحه 210-213

تفاوت زهد اسلامی با رهبانیت و دیدگاه اسلام در این زمینه صفحه 214-218

حدیثی از پیامبر اسلام در مورد رهبانیت و شاهدی از عملکرد آن حضرت در مورد رهبانیت عده ای از صحابه صفحه 215

اصول و پایه های زهد اسلامی( ارزشهای معنوی, سعادت جامعه و روح) صفحه 218-220

تفاوت زاهد و راهب صفحه 221-223

تفاوت دیدگاه زهاد و راهبان در مورد رایطه دنیا و آخرت صفحه 222-223

فلسفه و ریشه های زهد از نظر نهج البلاغه صفحه 223-246

بررسی رابطه بین زهد و ایثار صفحه 223-225

داستان ایثار حضرت علی (ع) و خاندانش در قرآن و داستان دستنبد و پرده منزل حضرت زهرا و ایثار آن در راه خدا با اشاره رسول الله صفحه 224

رابطه زهد و همدردی با مستمندان و فقیران از نظر نهج البلاغه صفحه 225-230

اهمیت احساس مسوؤلیت رهبران جامعه در قبال فقر اجتماعی و همگونی زندگی آنان با طبقه ضعیف جامعه صفحه 226-230

داستان اعتراض وحید بهبانی به لباس الوان خانم پسرش و نظر ایشان در مورد همگونی زندگی پیشوایان دینی با طبقه ضعیف جامعه صفحه 228-229

رابطه زهد و آزادگی انسان و ضرورت عدم تعلق و وابستگی به مظاهر مادی صفحه 231-238

شعرهای تمثیلی پیرامون زهد و پیراستگی صفحه 235

داستانی از گلستان سعدی در مورد نقش عدم وابستگی به تعلقات دنیا و سبکباری انسان در سیر تکاملی او صفحه 236

آثار وابستگی و تعلق به دنیا در نهج البلاغه صفحه 237-238

بررسی نقش زهد در ایجاد روحیه عشق و پرستش در انسان و رشد کمالات معنوی او و نظر علی(ع) در نهج البلاغه در این مورد صفحه 239-244

اقسام زهد از نظر ابن سینا و تفاوت زهد عارف با زهد غیر عارف صفحه 243-244

تضاد دنیا ( دنیا طلبی ) و آخرت از نظر علی (ع) نهج البلاغه صفحه 244-246

نقش زهد در رشد کمالات انسان و نفی روح ماده پرستی انسان صفحه 247

تقریری بر تعریف زهد به برداشت کم و بازدهی زیاد و تطبیق آن بر عدم دنیازدگی و کار و تلاش زیاد در عین استفاده کم از دنیا صفحه 247-254

بخشی از کتاب اصول در مورد نقش پول پرستی در فساد اجتماعی صفحه 252-253

بیان علت تحذیر شدید علی (ع) از دنیا پرستی و کلمات حضرت در نهج البلاغه در مورد آن صفحه 257-263

نقش فتوحات اسلامی و غنایم فراوان جنگی عصر عثمان در دنیاطلبی و فساد اجتماعی مسلمانان صفحه 258-262

وضع زندگی و ثروت عثمان بن عفان به نقل از مسعودی صفحه 259

وضع زندگی و ثروت زبیر بن عوام و طلحه بن عبدالله و دیگر یاران عثمان به نقل از مسعودی صفحه 259-260

آثار ثروت اندوزی و زیادی نعمت از دیدگاه علی (ع) در نهج البلاغه صفحه 260-263

جهان بینی توحیدی اسلام در مورد دنیا و آفرینش و رابطه انسان و دنیا و مواهب دنیوی صفحه 263-274

دنیای مذموم از نظر اسلام صفحه 264-265

رابطه انسان با جهان از دیدگاه اسلام صفحه 266-271

اشعاری از عطار و ناصر خسرو در باره خوبی و بدی دنیا صفحه 267-269

شعری از عطار نیشابوری در مصیبت نامه در مورد حدیثی از علی(ع) درباره جنبه های ارزشی دنیا صفحه 267-268

تبیین دنیای مذموم از نظر قرآن و نهج البلاغه صفحه 271-273

ارزش و جایگاه دنیا و راه برخورد صحیح با دنیا از نظر قرآن و نهج البلاغه صفحه 271-283

نظر اسلام در مورد عبادت و بندگی انسان و موارد مذموم و ممدوح آن صفحه 273-274

گروههای چهارگانه اهل دنیا و اوصاف آنان در نهج البلاغه خطبه 32 صفحه 280-281

رابطه انسان و دنیا از دیدگاه ائمه اطهار (ع) صفحه 282-283

شعری از ناصر خسرو در مورد مبارزه با دنیا و دنیاپرستی صفحه 282

احادیثی از علی(ع) و امام صادق و امام سجاد درباره زشتی معامله جان انسانی با دنیا صفحه 282-283

تحقیقی پیرامون تفاوت وابستگی انسان به خدا با وابستگی انسان به دنیا صفحه 284-293

تبیین عدم منافات وابستگی و ایمان به خدا با آزادگی انسان و نیاز فطری انسان به نیایش و وابستگی به خدا صفحه 284-293

آزادی انسان در مکتب اگزیستانسیالسیم صفحه 290-291

مفهوم تکامل و حرکت در انسان و رابطه آن با خودفراموشی و آثار زیانبار خودفراموشی برای انسان صفحه 291-299

آثار زیانبار خود فراموشی انسان در قرآن صفحه 294-299

اشعاری از مولوی در باره عواقب سوء خود فراموشی انسان صفحه 296

بیان رابطه خود شناسی با خدا شناسی صفحه 299-303

شعری از شیخ محمود شبستری در باره معرفت نفس در پاسخ سؤالی در قالب شعر در همین مورد صفحه 300

احادیثی از امام علی(ع) در مورد خداشناسی و رؤیت خداوند در نهج البلاغه صفحه 301

تاثیر یاد خدا بر انسان از نظر علی(ع) در نهج البلاغه صفحه 302-303

نقش عبادت و نیایش در بازیابی خود از نظر اینشتین و ویلیام جیمز و اقبال لاهوری صفحه 304-305

رابطه میان دنیا و آخرت از نظر اسلام و دستورات ائمه (ع) در مورد اصلاح دیدگاه انسان نسبت به دنیا و رابطه اش با آخرت صفحه 306-316

نقش آخرتگرایی در وصول انسان به آمال دنیوی از نظر نهج البلاغه و آیات قرآن و شعری از مولوی در همین زمینه صفحه 308-310

حدیثی از امام علی(ع) در نهج البلاغه (حکمت 269) درباره تقسیم مردم از نظر عمل و هدف نسبت به دنیا و آخرت صفحه 309

تحقیقی پیرامون معنای حدیث کن لدنیاک کانک تعیش ابدا از امام حسن مجتبی(ع) درزمینه دعوت به عمل و ترک لاقیدی درامور دنیوی و اخروی صفحه 310-316

احادیثی از ائمه (ع)و پیامبراکرم پیرامون بیان دیدگاه صحیح نسبت به دنیا و آخرت صفحه 315-316