ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

شناسنامه

عنوان: شرح مبسوط منظومه

ناشر: حکمت

تاریخ نشر:1369

محل نشر: تهران

نوبت چاپ: 6

مجلدات

جلد یک، جلد دو، جلد سه، جلد چهار