ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

شناسنامه

عنوان: شرح منظومه

ناشر: حکمت

تاریخ نشر:1360

محل نشر: تهران

نوبت چاپ: 1

مجلدات

جلد یک، جلد دو