ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

شناسنامه

عنوان: فطرت

ناشر: صدرا

تاریخ نشر:1370

محل نشر: تهران

نوبت چاپ: 2

نمایه‌ها

معرفی کتاب فطرت اثر شهید مطهری صفحه 9-10

رابطه فطرت و تربیت صفحه 14-18

تعریف واژه تربیت و تفاوت آن با صنعت از جهت سازندگی صفحه 14-18

انحصار استعمال فطرت در مورد انسان از سوی قرآن صفحه 14

نقد دیدگاه قائلین به اصالت اجتماع در رابطه با نحوه تربیت انسان صفحه 16-17

معنی و موارد استعمال کلمه فطرت در قرآن و لغت صفحه 18-19

معرفی کتاب النهایه اثر ابن اثیر درباره لغات حدیث صفحه 19-20

سخنی از ابن اثیر در کتاب النهایه درباره معنای کلمه فطرت در لغت و احادیث صفحه 19-22

معنی ترجمه حدیث ( کل مولود یولد علی الفطره ) از پیامبر اسلام صفحه 20

فرق میان ابداع و خلقت انسان با خدا صفحه 20-21

سخنی از ابن عباس درباره معنی فطرت صفحه 22-23

کلام مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب سفینه البحار درباره معنی کلمه فطرت صفحه 23-24

معرفی کتاب سفینه البحار اثر مرحوم شیخ عباس قمی در زمینه احادیث صفحه 23-24

بررسی موارد استعمال و معنای کلمات فطره , صبغه , حنیف در قرآن و لغت و تفاوت بین آنها صفحه 24-29

حدیثی از امام صادق (ع) به نقل از ابی بصیر درباره معنای کلمه فطرت صفحه 24

تفسیر آیه 138 از سوره بقره درباره معنای صبغه الله صفحه 25-27

بررسی معنای لغوی صبغه الله از نظر راغب در کتاب مفردات و احادیث صفحه 27

احادیثی از امام باقر (ع) درباره معنای کلمه حنیف و گفتاری از ابن اثیر در این مورد صفحه 28-29

معنی و موارد استعمال کلمات فطرت , طبیعت , غریزه و تفاوت بین آنها صفحه 29-34

نگاهی به رفتارهای غریزی حیوانات صفحه 31-32

مفهوم میل و غریزه در انسان و تفاوت آن با غرایز حیوانی صفحه 32-33

اثبات فطریات در نهاد انسان صفحه 34-38

بررسی دلیل فطری اعتقاد به قیامت در انسان با استناد به آیه 66 سوره مریم صفحه 41-43

بررسی اثبات وجود فطرت در انسان صفحه 43-44

بررسی معنی فطری بودن خصوصیات انسانی انسان صفحه 45-46

مجهولیت وجود انسان و ضرورت شناخت آن صفحه 46-47

نقد و بررسی نظرات مختلف پیرامون فطریات انسان در ناحیه دریافتها, شناختها و معلومات فطری صفحه 47-53

استدلال منکرین معلومات فطری انسان به ظاهر آیه 78 از سوره نحل ' والله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیئا' صفحه 47-48

دیدگاه افلاطون در مورد معلومات فطری انسان در قالب نظریه مثل صفحه 48

دیدگاه حکمای اسلامی و برخی از فلاسفه غرب پیرامون معلومات فطری و اصول تفکرات انسانی صفحه 48-50

نظر قرآن در مورد معلومات فطری انسان صفحه 51-53

روش سقراط در تعلیم و تربیت صفحه 52

نقد و بررسی نظریات و دلایل منکرین فطریات در مورد اصول تفکرات انسانی صفحه 54-59

نگرشی در زمینه فطریات انسان در ناحیه خواستها و تبیین فطرت خواستهای روحی و جسمی انسان صفحه 59-63

نیاز فطری تفوق خواهی و قدرت طلبی انسان و شعری از سعدی در این مورد صفحه 61

پاسخی به اشکال فطرت خدا جویی انسان صفحه 67-69

نقش قانون علیت در خداشناسی انسان صفحه 68-69

تفاوتهای انسان با سایر موجودات مادی در زمینه تفکر و ادراکات صفحه 69-71

امتیاز انسان بر حیوان درگرایشها و منشا آن صفحه 71-73

کاوشی در زمینه گرایشهای فطری انسان ( فطریات احساسی ) صفحه 74-86

گرایش انسان نسبت به کشف واقعیتها ( حس حقیقت جویی ) صفحه 74-78

اشاره ای به علت غایی فلسفه در استناد به حس حقیقت جویی انسان صفحه 74-75

روش برخورد والدین با حس حقیقت جویی کودکان صفحه 75-76

داستان حقیقت جویی ابو ریحان بیرونی در وقت مرگ صفحه 76-77

داستانی از سید محمد باقر شفتی پیرامون حس حقیقت جویی وی نسبت به مسائل علمی در شب زفاف صفحه 77

داستانی از پاستور پیرامون حس حقیقت جویی وی نسبت به مسائل علمی در شب زفاف صفحه 77-78

انواع گرایشات فطری انسان به حس خیر خواهی و فضیلت طلبی و نمونه هایی از آن صفحه 78-80

گفتاری از استوارت میل فیلسوف انگلیسی درباره اهمیت دانایی و علم برای انسان صفحه 78

بررسی گرایش فطری انسان به هنر و زیبایی در انسان صفحه 80-82

نمونه ای از خط زیبای بایسنقر پسر شاهرخ در ایوان مقصوره حرم امام رضا(ع) صفحه 81-82

گرایش فطری انسان به خلاقیت و نو آفرینی صفحه 82-84

مطلوبیت با لذات و غیری علم برای انسان صفحه 82-83

گرایش فطری به عشق و پرستش در انسان صفحه 84-99

نگاهی به اهمیت و پیچیدگیهای انسان صفحه 84-85

اشعاری از مولوی درباره انسان به عنوان عالم کبیر صفحه 85

بررسی فرق میان عشق و محبت و جایگاه هر یک در این دو در انسان و حیوانات صفحه 89-90

بررسی معنای لغوی عشق و دیدگاههای مختلف درباره ماهیت و انواع آن صفحه 90-91

نظر خواجه نصیر الدین طوسی در رابطه با ماهیت عشق صفحه 92

داستان بیزاری مجنون از لیلی و علاقمندی به عشق او صفحه 92

داستانی از عشق و عاشقی شاعر معاصر ایران استاد شهریار نسبت به یک دختر در دوران تحصیلات دانشگاهی صفحه 93

اشعاری به نقل از ملا صدرا درباره عشق صفحه 93-94

علت تمایل انسان عاشق به فنای خویش در قبال معشوق و شعری از مولوی در این مورد صفحه 95-96

فرق عشق با شهوت صفحه 96

نظریه فروید در رابطه با ماهیت عشق صفحه 97

عشق از دیدگاه ویل دورانت در کتاب لذات فلسفه صفحه 97-98

نظرات ویلیام جیمز در کتاب دین و روان مورد ماهیت عشق صفحه 98

نظر راسل در کتاب زناشویی و اخلاق در مورد ماهیت عشق صفحه 99

توجیه گرایشهای انسان به مقوله های حقیقت و دانایی هنر و زیبایی خیر و فضیلت , خلاقیت و عشق بر اساس اثبات و نفی فطرت صفحه 99-103

توجیه و تفسیر گرایش انسان به علم و قانون و عدالت و دوری از ارزشهای اخلاقی بر اساس نفی فطرت صفحه 100-103

دیدگاه فلاسفه حسی در اروپا در رابطه با امور غیر محسوس و قانون علیت صفحه 103-104

دیدگاه نیچه در رابطه با گرایشها و اخلاق انسانی و نقد آن صفحه 104-106

حدیثی از کتاب اصول کافی در مود نحوه خلقت انسان, ملائکه و حیوانات و شعری از مولوی در این زمینه صفحه 106

آزادی انسان در انتخاب راه حق و باطل از نظر قرآن در آیه 3 از سوره انسان صفحه 106

تمثیل در قالب شعر از مولوی در مورد نحوه عشق صفحه 107-109

پاسخ اشکال وارد شده بر نظریه فیلسوفان اسلامی در مورد معلومات فطری انسان صفحه 113-114

تحلیلی از ماهیت عشق روحانی صفحه 114-116

دیدگاه عرفا درباره عشق حقیقی صفحه 115

علت تنوع طلبی انسان صفحه 115-116

تاثیر ذکر و عشق بخدا در ایجاد آرامش حقیقی در انسان از نظر قرآن با استناد به آیه 28 سوره رعد صفحه 116-117

تحلیلی از علت عدم تنوع طلبی انسان در بهشت و گفتاری از قرآن در آیه 108 سوره کهف در این مورد صفحه 117-119

عشق از دیدگاه عرفا و اشعاری از مولوی در این باره صفحه 120-121

عشق از دیدگاه محی الدین عربی صفحه 120-121

تحلیلی از تغییر و تحول ارزشهای انسانی بر اساس دیدگاه مارکسیسم مبنی بر تناقض ارزشهای انسانی با فلسفه مادی صفحه 121-125

بررسی نسبیت اخلاق بر اساس دیدگاه مارکسیسم صفحه 122-125

نقد و بررسی دیدگاه دکتر هشترودی در مورد نسبیت اخلاق و احکام صفحه 125-129

نقدی بر دیدگاه پروفسور هشترودی درباره بنای اهرام مصر توسط انسانهای کرات دیگر ورابطه آن با توانایی انسان در ارتباط با علم و .. صفحه 125

بررسی نظریه پوچی مفاهیم اخلاقی و ارزشهای انسانی صفحه 133

مقایسه دیدگاه نیچه و مارکسیستها درباره مفاهیم اخلاقی و ارزشهای انسانی صفحه 134-135

دیدگاه نیچه درباره پیدایش دین صفحه 134-135

معنی و مفهوم تکامل و تکامل اصالتها و ارزشهای انسانی صفحه 136-138

بررسی انواع تکامل در جامعه بشری صفحه 138-144

تبیین مفهوم رابطه انسان با طبیعت صفحه 138-139

معنی تکامل انسان در روابط اجتماعی صفحه 139-141

معنی تکامل در اخلاق و ارزشهای انسانی صفحه 141-144

فرق ثبات انسان با ثبات اخلاق و ارزشهای انسانی صفحه 142-144

نظریه تغییر و تکامل اخلاق و ارزشهای انسانی صفحه 142-144

سخنی از کتاب تاریخ چیست درباره تکامل انسانیت انسان صفحه 144-145

نقد نظریه مارکسیسم در رابطه با تکامل اصول ا خلاقی و ارزشهای انسانی صفحه 145-146

نقد و بررسی دیدگاه اگزیستانسیالیسم درباره اخلاق و ارزشهای انسانی صفحه 146-153

فرق بین نظریه اگزیستانسیالیسم با فلسفه شرقی در مورد تکامل اصالتها و ارزشهای انسانی صفحه 146-153

دیدگاه فلاسفه اسلامی درباره خیر ( خواسته های درونی انسان ) و تقسیم آن به محسوس و معقول صفحه 147-148

اثبات فطری اخلاق و ارزشهای انسانی صفحه 153-154

تجزیه و تحلیل دیدگاهها پیرامون منشا پیدایش دین صفحه 159-186

منشا پیدایش دین و مذهب از نظر جامعه شناسی مذهبی صفحه 160

دیدگاه فویر باخ درباره علت پیدایش مذهب مبنی بر از خودبیگانگی انسان صفحه 161

تبیین مفهوم از خود بیگانگی انسان و سخنی از قرآن در آیه 15 از سوره زمر در این مورد صفحه 162-163

شعر و تمثیلی از مولوی درباره از خود بیگانگی انسان صفحه 163-165

تلازم شناخت خود با شناخت خداوند از دیدگاه قرآن و و حدیث صفحه 165

تاریخچه بحث از خود بیگانگی انسان در معارف اسلامی و اروپا صفحه 165

منشاء پیدایش دین و اعتقاد به خدا از دیدگاه فویر باخ و نقد آن صفحه 166-170

منشا پیدایش دین از دیدگاه اسپنسر و اگوست کنت و نقد آن صفحه 171-173

برداشت غلط جامعه شناسان مذهب اروپا از شعر ابوالعلای معری در زمینه منشاء پیدایش مذهب صفحه 173-174

برداشت غلط انور خامه ای از شعر مولوی در زمینه منشا پیدایش مذهب صفحه 174

دیدگاه راسل درباره نقش ترس در پیدایش دین به نقل از کتابهای اجتماع انسانی و برگزیده افکار راسل صفحه 175-177

بررسی دیدگاههای مختلف درباره منشا پیدایش دین صفحه 177-179

دیدگاه قرآن پیرامون منشا خداشناسی و گرایش انسان به خدا و دین صفحه 179-182

نگاهی به استعمال کلمه عشق در احادیث اسلامی صفحه 189-193

داستان برخورد امام علی (ع) با خاک سرزمین کربلا در جنگ صفین به نقل از کتاب نفس المهموم اثر مرحوم حاج شیخ عباس قمی صفحه 190

اشعاری درباره عشق صفحه 191

دیدگاه عرفا درباره عشق صفحه 192-193

بررسی مفهوم عبودیت و عبادت حقیقی با استناد به قرآن و احادیث صفحه 193-195

بررسی مراتب توحید و شرک و حدیثی در این مورد صفحه 193-195

داستان دعوت مرحوم شیخ جعفر شوشتری به شرک صفحه 194

تمثیل و شعری از سعدی درباره عبادت خالص و حقیقی صفحه 196-198

تقسیم عشق به جسمانی و روحانی و استشهاد آن به آیه 30 سوره یوسف در مورد عشق زلیخا به یوسف صفحه 198-199

بررسی دیدگاه مارکسیسم درباره منشا پیدایش دین و نقدی بر آن صفحه 204-209

استشهاد به آیاتی از قرآن در رد نظریه مارکسیسم درباره منشا پیدایش دین توسط طبقه حاکمه صفحه 208-209

نقد و بررسی نظریه قائلین به پیدایش دین از راه جهل و نادانی مردم صفحه 210-212

سخنی از ویل دورانت درباره منشاء پیدایش دین و نقد آن صفحه 212

پیدایش دین از نظر انورخامه ای ( از سران کمونیستهای ایران ) و نقد نظریه او صفحه 213-214

دیدگاه ماکس مولر درباره توحید و شرک صفحه 214

نگاهی اجمالی به تاریخ پرستش انسان صفحه 214-215

آشنایی با عقاید دورکیم جامعه شناس فرانسوی در باره جامعه و ترکیب آن صفحه 219-220

تقسیم مرکب به اعتباری و حقیقی و تعریف هر یک از این دو صفحه 220-221

نگاهی به نوع ترکیب جامعه انسانی صفحه 221-224

بررسی تفاوتهای انسان با حیوان از لحاظ جسمی و روحی صفحه 221-222

نگاهی به ابعاد فردی و اجتماعی انسان صفحه 223-224

نقد و بررسی نظریه دورکیم در مورد منشا پیدایش دین صفحه 224-232

علل توتم پرستی در انسانهای اولیه صفحه 225-226

دیدگاه دورکهیم درباره نفس انسان و نقد آن صفحه 225-232

نقد دیدگاه دورکهیم درباره ترکیب جامعه انسانی صفحه 230-236

مراتب نفس انسان از نظر قرآن در آیه های 1 و 2 از سوره قیامه و 28 و 27 از سوره فجر صفحه 233-234

ارزش علمی دیدگاههای مختلف درباره منشا پیدایش دین صفحه 239-242

فرق میان فرضیه و نظریه صفحه 239-240

بررسی نظریات مختلف درباره منشا پیدایش دین صفحه 240-241

پاسخ به شبهه نحوه هدایت متقین از دیدگاه قرآن صفحه 241-242

فطری بودن دین از نظر قرآن صفحه 242-248

وحدت نظر دانشمندان اسلامی ( اعم از شیعه و سنی ) درباره ریشه فطری دین صفحه 244-248

پیمان خدا و انسان در آیات 62-60 از سوره یس صفحه 245

عقاید مفسران درباره تفسیر آیه 25 از سوره لقمان درباره خالقیت خدا صفحه 247-248

بررسی ریشه فطری دین در حدیثی از پیامبر اسلام (ص) صفحه 248-249

سخنانی از امام علی (ع) در خطبه اول نهج البلاغه پیرامون اهداف بعثت انبیا و ریشه فطری دین صفحه 249-252

توضیحی پیرامون آیات آفاقی و آیات انفسی قرآن و استشهاد به آیه 53 از سوره فصلت در این مورد صفحه 251-252

بررسی ریشه فطری دین از نظر امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه صفحه 252

شعری از حافظ در مورد علت فطری خداجویی و محبت الهی در انسان صفحه 254-257

شعری از نظامی درباره فطرت خداجویی و محبت الهی در انسان صفحه 254-257

شعری از حاج ملا هادی سبزواری در مورد فطرت خداجویی و محبت الهی صفحه 256-257

تقسیم فطرت به ادراکی و احساسی و تطبیق آن با فطریت دین صفحه 257-261

بررسی حدیثی از امام عسکری (ع) درباره عدم معذوریت عوام در ترک تحصیل علم و معارف صفحه 258-260