ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
بازدیدها
جعبه‌ابزار
آشنایی با قرآن/جلد هفت
31 می 2012 11:15:00  + تاریخ تغییراین خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
معنای عمومیت اذن الهی و آیاتی در این باره (صفحه 166-168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=166)  + , توضیحی پیرامون اذن الهی در نظام تشریع وآیاتی در این باره (صفحه 169-170, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=169)  + اذن الهی
معنای کلمه (( اذن )) و آیه ای در این زمینه (صفحه 160-161, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=160)  + اذن واجازه
روش استفهام در قرآن (صفحه 30-33, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=30)  + استفهام
معنای اصل تأثیر متقابل و توضیح اجمالی در این باره (صفحه 34-35, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=34)  + اصل تأثیرمتقابل
بررسی عقاید یهودیها درباره خدا نژادی و مسأله ابن اللهی (صفحه 61-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=61)  + , استدلال منطقی ( به شکل قیاسی استثنایی ) بر عدم آرزوی مرگ توسط یهودیها (صفحه 64-65, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=64)  + اعتقاد
بحثی پیرامون انواع امتحان (صفحه 183-184, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=183)  + , معنای امتحان الهی و حدیثی از امام صادق ( ع ) و امام علی ( ع ) در این باره (صفحه 184-185, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=184)  + امتحان الهی
تعریف امر تشریعی و تکوینی و نحوه مدخلیت اذن الهی در مصیبتهای وارده بر ان (صفحه 162-163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=162)  + , بررسی سه دیدگاه درباره اذن الهی در نظام تکوین (صفحه 66-163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=66)  + , معنای امر بین امرین درنظام تکوینی (صفحه 164-166, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=164)  + امورتکوینی
نیاز انسان به تعلیم و تربیت و ویژگیهای ساخته شدن و تزکیه در او (صفحه 47-49, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=47)  + , نقش انسان در ساختن خویش (صفحه 49-51, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=49)  + , اهمیت سرمایه های انسانی و انسانهای ساخته شده (صفحه 51-53, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=51)  + , مسئولیت انسان در ساختن خود , خانواده و جامعه خویش و آیاتی در این باره (صفحه 54-56, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=54)  + انسان
خاموش نشدن نور الهی توسط کافران و پایداری حق به استناد آیه 8 سوره صف (صفحه 23-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=23)  + , سر خاموش نشدن نور خدا و پایداری حق به استناد آیات قرآن و کلامی از علی (ع) در نهج البلاغه (صفحه 24-28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=24)  + انوار الهی
ضایع شدن نماز جمعه به دست اهل تسنن و سب علی ( ع ) در خطبه های نماز جمعه در زمان بنی امیه (صفحه 94-94, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=94)  + , اختلاف میان تشیع و تسنن در مورد منافقین (صفحه 104-106, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=104)  + اهل سنت
موضع اولیاء الله در برابرمرگ (صفحه 72-73, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=72)  + , مطلوبیت مرگ در دو حالت برای اولیاء الله (صفحه 73-80, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=73)  + اولیاءالله
تفسیر آیه 14 سوره صف پیرامون ایمان حواریین حضرت عیسی علیه السلام (صفحه 39-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=39)  + ایمان
معنای کلمه (( شح )) و تفسیر آن در آیه 16 تغابن و فرق آن با بخل (صفحه 189-191, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=189)  + بخل
هدف از بعثت پیامبر گرامی اسلام (ص) و حدیثی از آنحضرت در این زمینه (صفحه 54-54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=54)  + بعثت حضرت محمد ( ص )
نحوه تغییر مبدأ تاریخ در کشورهای اسلامی (صفحه 84-85, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=84)  + تاریخچه
تفسیر آیات 10 تا 13 سوره صف درباره تجارت مطلوب و همیشگی انسان از نظر قرآن (صفحه 29-38, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=29)  + , تجارت دائمی و همیشگی انسان از نظر قرآن (صفحه 33-35, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=33)  + , تجارت مطلوب از نظر قرآن (صفحه 35-38, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=35)  + , تفسیر آیه 10 سوره جمعه در مورد اهمیت نماز جمعه و اقامه آن در نهی از خرید و فروش در هنگام نماز (صفحه 100-101, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=100)  + تجارت
بررسی معنای تسبیح موجودات و اقسام آن (صفحه 122-124, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=122)  + تذکر
تفسیر آیه 16 سوره تغابن پیرامون معنای تقوا و رفع یک شبهه در این زمینه (صفحه 185-189, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=185)  + تقوا
توضیحی درباره آیه 5 و 6 سوره منافقین پیرامون استکبار منافقین و عدم قبولی توبه آنها ترد خداوند (صفحه 112-113, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=112)  + توبه
دو رسالت اصلی پیامبران (( مسئله توحید و معاد )) و رسالت پیامبر گرامی اسلام ( ص ) در این دو زمینه (صفحه 140-146, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=140)  + توحیدافعالی
توضیحی درباره آیه 9 تا 11 سوره منافقین پیرامون عدم دلبستگی مؤمنین به مال و فرزند و سفارش به انفاق در راه خدا (صفحه 115-118, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=115)  + ثروت
دیدگاه مکاتب مادی و جالینوس درباره مرگ (صفحه 66-67, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=66)  + جالینوس,129-199
وجه تسمیه جمعه و اهمیت شب و روز جمعه در اسلام (صفحه 82-83, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=82)  + , مسئله تعطیلی روز جمعه در کشورهای اسلامی و علت تغییر آن توسط کشورهای استعمارگر (صفحه 85-87, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=85)  + جمعه
خاطره ای از مراسم نماز جمعه در ایام حج تمتع در مسجد الحرام (صفحه 99-99, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=99)  + حج تمتع
قسمتی اززندگی و سجایای اخلاقی امام حسن مجتبی ( ع ) و دشمنی معاویه با آن حضرت (صفحه 118-120, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=118)  + حسن علیه السلام( امام دوم )
عشق حضرت ابراهیم ( ع ) به خدا و لقاء الله و آرزوی مرگ (صفحه 79-80, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=79)  + حضرت ابراهیم علیه السلام
مرثیه ای درباره حضرت زهراء ( س ) (صفحه 56-58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=56)  + حضرت فاطمه علیهماالسلام
توضیح اجمالی پیرامون تعداد حواریین حضرت عیسی علیه السلام و انجیلهای معروف (صفحه 41-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=41)  + حواریون
دیدگاه اسلام در مورد مرگ و حدیثی از امام علی ( ع ) و پیامبر گرامی اسلام ( ص ) در این باره (صفحه 67-72, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=67)  + , حدیثی از امام حسن مجتبی علیه السلام پیرامون عمل برای دنیا و آخرت و توضیحی در این باره (صفحه 74-76, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=74)  + , اهمیت شهادت در راه خدا و آرزوی آن و کلامی از علی ( ع ) در این باره (صفحه 78-79, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=78)  + خبر
توضیحی درباره آیه 2 سوره تغابن پیرامون خلقت و آفرینش انسان (صفحه 129-129, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=129)  + , هدف از خلقت و آفرینش آسمان و زمین در آیه 3 از سوره تغابن (صفحه 129-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=129)  + , هدف از خلقت انسان در آیه 3 از سوره تغابن (صفحه 133-135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=133)  + خلق ( ایجاد )
فداکاری علمی علماء در حوزه های علمیه (صفحه 13-15, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=13)  + دانشمندان اسلامی
بررسی انواع دشمنان انسان در زندگی و نحوه برخورد با آنها (صفحه 178-179, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=178)  + دشمنان
دیدگاه مکاتب مختلف دنیا در مورد مرگ و آرزوی آن (صفحه 65-72, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=65)  + , دیدگاه مانی در مورد مرگ (صفحه 65-66, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=65)  + , دیدگاه ها و نظریات مختلف در مورد حکم نماز جمعه از نظر شیعه (صفحه 97-98, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=97)  + دیدگاه
بررسی معنای کلمه (( حواری )) و حدیثی از امام رضا علیه السلام در این مورد (صفحه 42-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=42)  + رضا علیه السلام
فرق بین نفاق و کتمان ممدوح و داستانی از غلام امام زین العابدین علیه السلام در این باره (صفحه 110-112, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=110)  + زین العابدین علیه السلام
قسمتی از زندگی و فداکاری علمی مرحوم شیخ جواد بلاغی (صفحه 15-16, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=15)  + سرگذشتنامه ها
وجه تسمیه سوره تغابن (صفحه 121-122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=121)  + سوره تغابن
تفسیر آیه 11 تا 13 سوره تغابن پیرامون مسأله توحید , اطاعت الهی و بعضی مسائل اخلاقی (صفحه 158-173, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=158)  + سوره تغابن,11
تفسیر آیه 14 از سوره تغابن پیرامون دشمنی بعضی از همسران و فرزندان با انسان (صفحه 173-175, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=173)  + سوره تغابن,14
تفسیر آیه 6 تا 8 سوره جمعه پیرامون دیدگاه قرآن نسبت به یهودیها و عقاید آنها در مورد مرگ (صفحه 60-80, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=60)  + سوره جمعه,1
توضیحی پیرامون آیه 7 سوره منافقین درباره ممانعت منافقین از انقاق مردم نسبت به فقراء از انصار و مهاجر (صفحه 113-114, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=113)  + صدقه
نکته ای از مرحوم علامه طباطبایی پیرامون منافقین زمان پیامبر ( ص ) و بعد از. آن حضرت و خطر آنها برای اسلام (صفحه 106, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=106)  + طباطبایی,محمدحسین,1281-1360
بررسی معنای زعم در قرآن و فرق آن با ظن (صفحه 141-142, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=141)  + ظن(فقه)
توضیح مختصری درباره آیه 5 از سوره تغابن پیرامون دنیا به عنوان یک قیامت کوچک برای انسانها (صفحه 137-138, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=137)  + عالم دنیا
تفسیر آیه 1 تا 4 از سوره تغابن پیرامون تسبیح و حمد موجودات و خلقت آسمان و زمین (صفحه 121-138, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=121)  + عالم سماوی
رابطه اطاعت و عبادت و آیه ای در این باره (صفحه 171-172, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=171)  + عبادت
داستان ذلت عبدالله بن ابی در مقابل جسارت او نسبت به پیامبر ( ص ) (صفحه 114-115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=114)  + عبدالله بن ابی,-9ق
تفسیر آیه 14 تا 18 سوره تغابن پیرامون دشمنی اولاد و ازواج با انسان و فتنه بودن اموال و اولاد (صفحه 176-192, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=176)  + , نحوه دشمنی اولاد و ازواج با انسان و احادیثی از پیامبر گرامی اسلام ( ص ) در این باره (صفحه 176-178, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=176)  + عداوت
توضیحی پیرامون معنای (( صفح )) , (( عفو )) و (( مغفرت )) و تفاوت آنها با یکدیگر (صفحه 180-182, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=180)  + عفو
توضیحی درباره آیه 4 از سوره تغابن درباره علم خدا به سر و پنهان تر از سر (صفحه 135-137, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=135)  + علم الهی
ممنوعیت سب علی علیه السلام توسط عمر بن عبدالعزیز و بیان دو قضیه در این باره (صفحه 94-97, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=94)  + عمربن عبدالعزیز,خلیفه عباسی
توضیحی درباره معنای کلمه (( فتنه )) و نحوه فتنه بودن اولاد و اموال و آیه ای در این باره (صفحه 182-182, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=182)  + فتنه
فداکاری علمی مرحوم علامه طباطبایی و آیت الله خویی (صفحه 14-15, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=14)  + فداکاری
تفسیر آیه 9 و 10 سوره تغابن پیرامون تأثیر ایمان در عمل (صفحه 153-157, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=153)  + فعل
فهرست اسامی اشخاص و کتب از کتاب آشنایی با قرآن ج 7 اثر استاد شهید مطهری (صفحه 199-201, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=199)  + فهرستها
توضیحی درباره آیه 7 و 8 سوره تغابن پیرامون مبعوث شدن انسانها در روز قیامت و رسیدگی به اعمال و رفتار آنها و ایمان به خدا و پیامبر و قرآن (صفحه 142-146, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=142)  + قرآن
اثرات مثبت قرض حسن در آیه 17 سوره تغابن و توضیحی در باره کلمه (( قرض )) (صفحه 191-192, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=191)  + قرض الحسنه
معنای رضا به قضای الهی (صفحه 166-166, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=166)  + قضا
تفاوت ملک ( به کسر میم ) و ملک (به ضم میم ) و معنای مالکیت خداوند (صفحه 124-125, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=124)  + مالکیت
تفسیر آیه 2 از سوره جمعه پیرامون تعلیم و تربیت و تزکیه انسانها توسط پیامبر ( ص ) (صفحه 45-56, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=45)  + , اهمیت خطابه در اسلام و اهتمام پیامبر ( ص ) و حضرت علی علیه السلام به این امر مهم (صفحه 90-92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=90)  + محمد صلی الله علیه وآله
توضیحی پیرامون معنای مدح , حمد و شکر الهی (صفحه 125-129, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=125)  + مدح وذم
آیه ای پیرامون اهمیت و عظمت مسجد قبا به عنوان اولین پایگاه نماز جمعه در اسلام (صفحه 90-91, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=90)  + مسجدقبا
معنای کلمه (( مصیبت )) و آیه ای در این مورد (صفحه 60-159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=60)  + مصیبتها
تفسیر آیه 7 تا 10 سوره تغابن پیرامون معاد و بازگشت انسانها به سوی خداوند (صفحه 139-157, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=139)  + معاد(کلام)
قسمتی از مباحثات و مناظرات حضرت رضا علیه السلام با علمای بزرگ مذاهب مانند جاثلیق , رأس الجالوت و ... در مجلس مأمون عباسی (صفحه 16-21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=16)  + مناظره ها
تفسیر آیه 5 تا 11 سوره منافقین پیرامون برخی از صفات منافقین (صفحه 102-118, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=102)  + , تأکید قرآن بر دوری و حذر از منافقین و خطرات زیان بار آنها (صفحه 107-110, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=107)  + منافقان
بررسی علت عدم تمنای مرگ توسط یهودیها در آیه 6 و 7 سوره جمعه (صفحه 62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=62)  + موت
بررسی دو رکن اساسی رسالت حضرت عیسی علیه السلام به استناد آیه 6 از سوره صف (صفحه 9-13, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=9)  + نبوت
تفسیر آیه 9 تا 11 سوره جمعه پیرامون جمعه و نماز جمعه (صفحه 82-102, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=82)  + , اهمیت و خصوصیات نماز جماعت و نماز جمعه در اسلام (صفحه 87-93, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=87)  + , تفاوت نماز جمعه و نماز جماعت (صفحه 88-89, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=88)  + , یکی از خصوصیات نماز جمعه و بیان بخشی از مطالب امام جمعه در اقام این نماز (صفحه 92-93, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=92)  + , نحوه استفاده عثمانیها و صفویه از نماز جمعه (صفحه 98-98, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=98)  + , تفسیر آیه 11 از سوره جمعه درباره لغزش بعضی از مسلمانان در هنگامه اقامه نماز جمعه (صفحه 101-102, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=101)  + نمازجمعه
اهمیت و نیاز اشیاء عالم و موجودات به ساخته شدن (صفحه 45-47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=45)  + وجود
بررسی تفاوت معنای نصر و فتح در قرآن (صفحه 38-39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=38)  + پیروزی
فهرست آیات , روایات و اشعار فارسی و عربی کتاب آشیایی با قرآن ج 7 اثر استاد شهید مطهری (صفحه 192-198, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=192)  + کتاب آشنایی باقرآن
عواقب سوء دروغ بستن به خداوند به استناد آیه 7 سوره صف (صفحه 21-23, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=21)  + کذب
تفسیر کلمه (( یوم التغابن )) به عنوان یکی از اسامی قیامت (صفحه 148-153, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=148)  + یوم التعابن
توضیحی پیرامون (( یوم الجمع )) به عنوان یکی از اسامی قیامت (صفحه 146-147, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=7&p=146)  + یوم الجمع
خصوصیاتی که به اینجا پیوند دارند مخفی کن 
  هیچ خصوصیتی به این صفحه پیوند ندارد
 

 

نام صفحه‌ای را که می‌خواهید مرور کردن را از آن شروع کنید، وارد کنید.