ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
بازدیدها
جعبه‌ابزار
حماسه حسینی/جلد سه
31 می 2012 11:15:00  + تاریخ تغییراین خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
نظر مرحوم آیتی در کتاب بررسی تاریخ عاشورا درباره نقش اهل بیت امام حسین (ع) در جلوگیری از تحریف واقعه عاشورا (صفحه 252-253, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=252)  + , تحریف برنامه های مسلم بن عقیل در کوفه در جریان واقعه کربلا به نقل از کتاب بررسی تاریخ عاشورا اثر آیتی (صفحه 253-254, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=253)  + آیتی,محمدابراهیم,1294-1343
دیدگاه آقای غفاری در مقدمه کتاب بررسی تاریخ عاشورا اثر آیتی پیرامون علل تصمیم امام حسین (ع) به قیام علیه یزید (صفحه 218-220, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=218)  + آیتی,محمدحسین,1271-
علت ترغیب ائمه (ع) به اقامه عزای حسینی و نقل روایتی از امام صادق (ع) در این رابطه (صفحه 91-92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=91)  + , کرامت آل علی (ع) و ( ائمه ) در استخدام وسیله پیروزی در مقایسه با عملکرد معاویه (صفحه 119, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=119)  + ائمه اثنی عشر ( ع )
نظرات و عکس العملهای عثمان بن زیاد , مرجانه ( مادر ابن زیاد ) یحیی بن الحکم و هند ( همسر یزید ) پیرامون شهادت امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 216-217, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=216)  + ابن زیاد,عثمان بن زیاد
نگاهی به عداوت ابوسفیان, معاویه و یزید نسبت به اسلام (صفحه 15-16, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=15)  + , داستانی پیرامون پیروزی حضرت محمد (ص) و شکست ابوسفیان (صفحه 123, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=123)  + , دشمنی ابو سفیان با اسلام و مواضع حضرت محمد (ص) در مورد وی (صفحه 124-125, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=124)  + ابوسفیان,صخربن حرب ,-31ق
بررسی ویژگیهای حماسی و نقش قیام امام حسین (ع) در تجدید حیات اسلام (صفحه 321-326, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=321)  + , نقش قیام امام حسین (ع) در ایجاد روحیه حماسه ای و احیای اسلام در جامعه (صفحه 329-330, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=329)  + احیای اسلام
علل اختلاف و خصومت بین آل علی (ع) ( بنی هاشم ) و آل معاویه (صفحه 122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=122)  + اختلافات
بحثی پیرامون ارزش اخلاق و حلم (صفحه 132-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=132)  + , بیان تربیت , صفات روحی و اخلاقی یزید بن معاویه (صفحه 138-143, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=138)  + , اخلاق و صفات شمر , عبیدالله و مسلم بن عقبه در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 147-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=147)  + اخلاق
استفاده معاویه از عامل دیانت و روحانیت برای تسلط بر حکومت اسلامی بعد از قتل عثمان (صفحه 22-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=22)  + , معنای جهالت در اصطلاح دین (صفحه 47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=47)  + ادیان
تحلیلی پیرامون مشیت تکوینی و تشریعی در قیام امام حسین (ع) (صفحه 86-87, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=86)  + اراده تشریعی
تحلیلی پیرامون مشیت تکوینی و تشریعی در قیام امام حسین (ع) (صفحه 86-87, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=86)  + اراده تکوینی
قصه زعفر جنی و عروسی قاسم در واقعه کربلا به نقل از کتاب روضه اثر کاشفی (صفحه 272, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=272)  + ازدواج
بررسی ارزش استقلال و استقلال فکری انسان در جامعه (صفحه 324-326, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=324)  + استقلال
بررسی ارزش استقلال و استقلال فکری انسان در جامعه (صفحه 324-326, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=324)  + استقلال فرهنگی
نگاهی به عداوت ابوسفیان, معاویه و یزید نسبت به اسلام (صفحه 15-16, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=15)  + , بررسی علل مبارزه امویان با اسلام و قرآن (صفحه 19-20, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=19)  + , تحلیلی پیرامون شخصیت انسانی از دیدگاه اسلام (صفحه 66-70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=66)  + , دشمنی ابو سفیان با اسلام و مواضع حضرت محمد (ص) در مورد وی (صفحه 124-125, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=124)  + , معنی امر به معروف و نهی از منکر و اهمیت آن از نظر اسلام (صفحه 241, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=241)  + , بررسی نوع شخصیت و روحیه حماسه در میان ملتها و دیدگاه اسلام در این رابطه (صفحه 331-333, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=331)  + اسلام
نگاهی به علل ترجیح اصحاب امام حسین (ع) بر اصحاب جنگ بدر و صفین (صفحه 56-57, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=56)  + , دعاهای امام حسین (ع) در ایام کربلا درباره اصحاب و اهلبیتش (صفحه 61-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=61)  + , ویژگیها و خصوصیات اصحاب امام حسین (ع) (صفحه 74, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=74)  + , فرق اصحاب معاویه در جنگ صفین با اصحاب یزید در واقعه کربلا (صفحه 116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=116)  + , فرق انصار و مشاورین معاویه با انصار و مشاورین یزید در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 147-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=147)  + , روحیه اصحاب امام حسین (ع) در واقعه عاشورا و گفتاری از عقاد در کتاب ابوالشهدا (صفحه 158-159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=158)  + , روحیه اصحاب ابن زیاد و عمر سعد در واقعه کربلا (صفحه 164-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=164)  + , نظم و ایثار اصحاب امام حسین (ع) نسبت به حفظ و حراست از امام حسین (ع) در واقعه کربلا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 165-166, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=165)  + اصحاب امام جعفرصادق علیه السلام
تحلیلی از علم امام حسین (ع) نسبت به حرکتش به طرف کربلا و شهادت آن حضرت (صفحه 188-189, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=188)  + اصول فقه ( حوزه اصلی )
کلامی از افلاطون در مورد عشق (صفحه 343-344, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=343)  + افلاطون,427-347ق0م
عوامل تقویت و تضعیف شخصیت انسانی و سعادت جامعه از دیدگاه اقبال لاهوری به نقل از کتاب اقبال شناسی (صفحه 327-328, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=327)  + اقبال لاهوری,محمد,1877-1938
اشعاری از امام حسین (ع) پیرامون رابطه مخلوق با خالق در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 136-137, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=136)  + الله
حدیثی از امام باقر (ع) پیرامون قیام و مبارزات امام علی (ع) و حسنین علیهما السلام (صفحه 359, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=359)  + امام حسن علیه السلام
تحلیلی از ارزش عوامل بیعت , دعوت کوفیان و امر بمعروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین (ع) (صفحه 101-112, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=101)  + , بررسی نقش عوامل بیعت , دعوت کوفیان و امر بمعروف و نهی از منکر در قیام اما حسین (ع) (صفحه 176-191, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=176)  + , بررسی شرایط و نقش امر به معروف و نهی از منکر در حادثه کربلا (صفحه 179-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=179)  + , نقش جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین (ع) و بیان شرایط و ارزش آن (صفحه 241-247, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=241)  + , معنی امر به معروف و نهی از منکر و اهمیت آن از نظر اسلام (صفحه 241, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=241)  + , وظیفه مسلمانان در قبال عزاداری امام حسین (ع) و احیای عنصر امر بمعروف و نهی از منکر (صفحه 243-245, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=243)  + امربمعروف ونهی ازمنکر
تحلیلی پیرامون شخصیت انسانی از دیدگاه اسلام (صفحه 66-70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=66)  + , اشعاری از امام حسین (ع) پیرامون رابطه مخلوق با خالق در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 136-137, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=136)  + , نقدی بر دیدگاه شریعتی در کتاب حسین وارث آدم پیرامون منتهی شدن سرانجام تاریخ و بشریت به اشتراکیت و سوسیالیسم و بی فایدگی تلاش انقلابیون تاریخ (صفحه 308-310, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=308)  + , بررسی ارزش استقلال و استقلال فکری انسان در جامعه (صفحه 324-326, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=324)  + , عوامل تقویت و تضعیف شخصیت انسانی و سعادت جامعه از دیدگاه اقبال لاهوری به نقل از کتاب اقبال شناسی (صفحه 327-328, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=327)  + , ویژگیهای بزرگی و بزرگواری روح و رابطه آن با بعد جسمانی انسان و اشعاری در این مورد (صفحه 364-369, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=364)  + انسان
بررسی ویژگیها و خصوصیات مردان بزرگ تاریخ در مقایسه با ویژگیهای انبیاء و اولیاء الهی (صفحه 66-70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=66)  + اولیاءالله
نظم و ایثار اصحاب امام حسین (ع) نسبت به حفظ و حراست از امام حسین (ع) در واقعه کربلا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 165-166, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=165)  + ایثار
بررسی روحیه از خود بیگانگی در میان ایرانیان (صفحه 326, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=326)  + ایرانیان
بررسی استعدادهای مختلف افراد در پذیرش ایمان و مسایل دینی و رابطه آن با ایجاد وحدت در جامعه اسلامی (صفحه 20-21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=20)  + ایمان
نمونه های ازبدعتها و ایجاد سنتهای سوء توسط معاویه و بقاء آنها بعد از مرگ وی (صفحه 28-29, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=28)  + بدعت
سیاست و برنامه های معاویه در امر خلافت (صفحه 22-26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=22)  + , نگاهی به برنامه ها و کیفیت برگزاری جشن کریسمس توسط مسیحیان تهران (صفحه 235-237, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=235)  + برنامه ها
معنای واژه برکت در لغت و اصطلاح (صفحه 226-227, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=226)  + برکت
تاریخچه پیدایش حکومت ابوسفیان و خاندان وی و استفاده تبلیغاتی معاویه از جریان قتل عثمان (صفحه 16-17, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=16)  + , علل و راههای تسلط بنی امیه بر حکومت اسلامی (صفحه 18-22, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=18)  + , بررسی علل مبارزه امویان با اسلام و قرآن (صفحه 19-20, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=19)  + , سخنان و پیش بینی های امام علی (ع) درباره سلطه امویان بر مسلمانان و پی آمدهای آن (صفحه 26-28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=26)  + , تشریح خطر بنی امیه بر امت اسلامی در خطبه 91 نهج البلاغه (صفحه 53, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=53)  + , بررسی مشخصات سیاست امویان در مورد ترویج تعصب نژادی (صفحه 76-78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=76)  + , علل اختلاف و خصومت بین آل علی (ع) ( بنی هاشم ) و آل معاویه (صفحه 122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=122)  + , استفاده امویها از الغاء عصبیت در اسلام در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 129, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=129)  + , بررسی ویژگیهای اخلاقی و تربیتی بنی هاشم و بنی امیه در عصر جاهلیت و بعد از آن در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمودعقاد (صفحه 131-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=131)  + , نقش واقعه کربلا در سرنگونی حکومت بنی امیه در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=168)  + بنی امیه
علل اختلاف و خصومت بین آل علی (ع) ( بنی هاشم ) و آل معاویه (صفحه 122, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=122)  + , جنگ تبلیغاتی معاویه با علویین از نظر عقاد در کتاب ابوالشهدا (صفحه 129, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=129)  + , بررسی ویژگیهای اخلاقی و تربیتی بنی هاشم و بنی امیه در عصر جاهلیت و بعد از آن در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمودعقاد (صفحه 131-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=131)  + بنی هاشم
نگاهی به پیشنهادات ارائه شده به امام حسین (ع) جهت بیعت وی با یزید و عکس العمل امام در قبال آن (صفحه 35-36, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=35)  + , علت امتناع امام حسین (ع) از بیعت با یزید (صفحه 92-94, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=92)  + , تحلیلی از ارزش عوامل بیعت , دعوت کوفیان و امر بمعروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین (ع) (صفحه 101-112, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=101)  + , بررسی مفهوم بیعت در لغت , آیات و روایات (صفحه 11-107, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=11)  + , عملکرد و دیدگاه حضرت محمد(ص) و امام علی (ع) پیرامون مساله بیعت (صفحه 108-111, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=108)  + , عکس العمل عبدالله بن زبیر در برابر تقاضای معاویه در خصوص بیعت وی با یزید بن معاویه (صفحه 127-128, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=127)  + , تحلیلی از عدم بیعت امام حسین (ع) با یزید بن معاویه (صفحه 176-177, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=176)  + , بررسی نقش عوامل بیعت , دعوت کوفیان و امر بمعروف و نهی از منکر در قیام اما حسین (ع) (صفحه 176-191, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=176)  + , مقایسه ای میان وضعیت امام علی (ع) بعد از قتل عثمان با وضعیت امام حسین (ع) در مساله بیعت و دعوت مردم (صفحه 182-183, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=182)  + , نقد نظریات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون نقش عامل بیعت در قیام امام حسین (ع) (صفحه 200-204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=200)  + , جملاتی از امام حسین (ع) در کتابهای مقتل خوارزمی و ارشاد شیخ مفید پیرامون عدم بیعت آن حضرت با یزید بن معاویه (صفحه 202-203, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=202)  + بیعت
بررسی ریشه های تاریخی حادثه کربلا (صفحه 13-55, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=13)  + تاریخ تحلیلی
تاریخچه پیدایش حکومت ابوسفیان و خاندان وی و استفاده تبلیغاتی معاویه از جریان قتل عثمان (صفحه 16-17, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=16)  + , بررسی عوامل تحریف حوادث تاریخی و واقعه کربلا (صفحه 259-260, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=259)  + , نقدی بر دیدگاه شریعتی در کتاب حسین وارث آدم پیرامون منتهی شدن سرانجام تاریخ و بشریت به اشتراکیت و سوسیالیسم و بی فایدگی تلاش انقلابیون تاریخ (صفحه 308-310, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=308)  + تاریخچه
بررسی برنامه های مبارزاتی معاویه با نیروی اجتماعی امام علی (ع) در جهت تسلط بر حکومت اسلامی (صفحه 25, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=25)  + , شرایط موفقیت پیامها و تبلیغات (صفحه 338, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=338)  + تبلیغات
نقش عنصر تبلیغ در نهضت حسینی ( واقعه عاشورا ) (صفحه 337-342, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=337)  + تبلیغات اسلامی
معنی تحریف و انواع لفظی و معنوی آن (صفحه 251-252, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=251)  + , تحقیقی درباره تحریف واقعه عاشورا (صفحه 252-303, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=252)  + , نظر مرحوم آیتی در کتاب بررسی تاریخ عاشورا درباره نقش اهل بیت امام حسین (ع) در جلوگیری از تحریف واقعه عاشورا (صفحه 252-253, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=252)  + , نمونه هایی از تحریفات لفظی واقعه عاشورا و بررسی عوامل آن (صفحه 254-256, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=254)  + , نمونه هایی از تحریفات معنوی واقعه کربلا و بررسی عوامل آن (صفحه 256-276, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=256)  + , بررسی عوامل تحریف حوادث تاریخی و واقعه کربلا (صفحه 259-260, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=259)  + , داستانهایی در تحریف روضه خوانی امام حسین (ع) و حضرت اباالفضل (ع) (صفحه 260-261, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=260)  + , نمونه ای از تحریفات در واقعه عاشورا به نقل از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر مرحوم حاجی نوری (صفحه 261-262, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=261)  + , تحریفی پیرامون حالات حضرت زینب (س) در شب عاشورا و آگاهی امام زین العابدین (ع) از وقایع کربلا در کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 267-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=267)  + , افسانه تحریفی در مورد کیفیت مرکب امام حسین (ع) در کربلا از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 267, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=267)  + , تحریفاتی پیرامون عزیمت امام حسین (ع) به میدان و وداع حضرت زینب (ع) با آن حضرت در واقعه کربلا از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=268)  + , افسانه ها و تحریفاتی پیرامون واکنش امام صادق (ع) و امام سجاد(ع) نسبت به یادآوری واقعه کربلا به نقل از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 269-270, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=269)  + , بررسی عوامل نقل اخبار و حکایات بی اساس در بعضی کتب پیرامون واقعه کربلا و داستانی در این مورد از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 270-272, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=270)  + , تحریف آمار مقتولین دشمن توسط امام حسین (ع) در واقعه کربلا به نقل از کتاب اثبات الوصیه اثر مسعودی (صفحه 272-273, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=272)  + , داستانی تحریفی پیرامون طلب آب توسط امام حسین (ع) از امام علی (ع) در هنگام سخنرانی پدرش در کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 273, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=273)  + , تحریف آمار مقتولین دشمن توسط امام حسین (ع) در واقعه کربلا به نقل از کتاب اسرار الشهاده اثر دربندی (صفحه 273, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=273)  + , افسانه ای پیرامون تعداد مقتولین دشمن توسط حضرت ابوالفضل (ع) در جنگ صفین به نقل از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=274)  + , وظیفه علماء در قبال تحریف (صفحه 276-277, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=276)  + , معنی تحریف در لغت و کیفیت تحریف لفظی و معنوی (صفحه 277-279, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=277)  + , آیاتی در زمینه تحریف و مذمت از آن (صفحه 280, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=280)  + , بررسی عوامل تحریف لفظی و معنوی در واقعه کربلا (صفحه 281-286, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=281)  + , نمونه هایی از تحریفات در زمینه فلسفه عزاداری امام حسین (ع) (صفحه 286-287, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=286)  + , خطرات تحریف و وظایف علما و عوام در جلوگیری از وقوع تحریف در حادثه کربلا (صفحه 289-295, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=289)  + , تحریفی پیرامون امام زین العابدین (ع) به نقل از کتاب راه و رسم تبلیغ (صفحه 291-292, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=291)  + تحریف
نقش زن در تاریخ و دیدگاه قرآن در این مورد (صفحه 348-351, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=348)  + تحولات تاریخی
نگاهی به برنامه ها و کیفیت برگزاری جشن کریسمس توسط مسیحیان تهران (صفحه 235-237, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=235)  + تهران
معنی رشد و اهمیت رشد اجتماعی و تاثیر آن در طرز تلقی از حادثه کربلا (صفحه 295-298, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=295)  + توسعه اجتماعی واقتصادی
داستان فطرس ملک و شعری درباره ولادت امام حسین (ع) (صفحه 227, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=227)  + تولد
ارزش شهادت و شهید در اجتماع (صفحه 37-40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=37)  + , بررسی ارزش استقلال و استقلال فکری انسان در جامعه (صفحه 324-326, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=324)  + , عوامل تقویت و تضعیف شخصیت انسانی و سعادت جامعه از دیدگاه اقبال لاهوری به نقل از کتاب اقبال شناسی (صفحه 327-328, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=327)  + جامعه
علت ترغیب ائمه (ع) به اقامه عزای حسینی و نقل روایتی از امام صادق (ع) در این رابطه (صفحه 91-92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=91)  + , افسانه ها و تحریفاتی پیرامون واکنش امام صادق (ع) و امام سجاد(ع) نسبت به یادآوری واقعه کربلا به نقل از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 269-270, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=269)  + جعفر علیه السلام
اعمال دنائت مابانه و جنایات لشکر عمر سعد نسبت به امام حسین (ع) و اصحاب و یارانش در واقعه کربلا (صفحه 166-168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=166)  + جنایتها
نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید در مورد پیشگویی حضرت محمد (ص) در جنگ احد (صفحه 394-396, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=394)  + جنگ احد,سوم ق
افسانه ای پیرامون تعداد مقتولین دشمن توسط حضرت ابوالفضل (ع) در جنگ صفین به نقل از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=274)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون علل عدم کمک نظامی به امام حسین (ع) در واقعه کربلا و امام علی (ع) در جنگ صفین (صفحه 396-400, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=396)  + جنگ صفین,37ق
نقش جهالت و ظاهربینی مردم در گرایش آنها به بنی امیه و در شهادت امام حسین (ع) (صفحه 45-48, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=45)  + , معنای جهالت در اصطلاح دین (صفحه 47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=47)  + جهل
بررسی علل انصراف امام حسین (ع) از اعمال حج و حرکت بسوی عراق (صفحه 104-105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=104)  + حج
علت تغییر روحیه حربن یزید و گرایش او به اصحاب ابی عبدالله (ع) در واقعه کربلا (صفحه 74, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=74)  + حربن یزیدریاحی,-61ق
ویژگیهای کتاب حماسه حسینی (جلد 3) اثر شهید آیت الله مرتضی مطهری (صفحه 11-12, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=11)  + , تحلیلی از روحیات و علل مشارکت مردم و مسلمانان در قتل امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 15-16, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=15)  + , هدف و منطق امام حسین (ع) در قیام عاشورا (صفحه 18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=18)  + , نگاهی به پیشنهادات ارائه شده به امام حسین (ع) جهت بیعت وی با یزید و عکس العمل امام در قبال آن (صفحه 35-36, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=35)  + , بررسی منطق واهداف امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 38-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=38)  + , نقدی بر دیدگاه آقای صالحی نجف آبادی نویسنده کتاب شهید جاوید پیرامون شرایط و ویژگیهای قیام امام حسین (ع) (صفحه 54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=54)  + , نگاهی به علل ترجیح اصحاب امام حسین (ع) بر اصحاب جنگ بدر و صفین (صفحه 56-57, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=56)  + , اختصاص لقب سیدالشهداء به امام حسین (ع) (صفحه 56, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=56)  + , دعاهای امام حسین (ع) در ایام کربلا درباره اصحاب و اهلبیتش (صفحه 61-62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=61)  + , ویژگیها و خصوصیات اصحاب امام حسین (ع) (صفحه 74, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=74)  + , انگیزه کوفیان در شهادت امام حسین (ع) (صفحه 75, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=75)  + , انواع مرگها و برداشت غلط ذاکرین امام حسین (ع) از شهادت امام حسین (ع) (صفحه 81, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=81)  + , بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون علت قیام امام حسین (ع) (صفحه 84-87, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=84)  + , تحلیلی پیرامون مشیت تکوینی و تشریعی در قیام امام حسین (ع) (صفحه 86-87, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=86)  + , علت شهادت امام حسین (ع) (صفحه 90, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=90)  + , علت ترغیب ائمه (ع) به اقامه عزای حسینی و نقل روایتی از امام صادق (ع) در این رابطه (صفحه 91-92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=91)  + , علت امتناع امام حسین (ع) از بیعت با یزید (صفحه 92-94, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=92)  + , بررسی مسئله گریه بر سید الشهداء (صفحه 94-95, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=94)  + , تحلیلی از ارزش عوامل بیعت , دعوت کوفیان و امر بمعروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین (ع) (صفحه 101-112, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=101)  + , بررسی علل انصراف امام حسین (ع) از اعمال حج و حرکت بسوی عراق (صفحه 104-105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=104)  + , علت عدم قیام امام حسین (ع) در زمان معاویه (صفحه 112-113, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=112)  + , وضع روحی امام حسین (ع) در شب عاشورا و خطبه آن حضرت برای اصحاب خود (صفحه 114-115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=114)  + , گفتاری از عقاد در کتاب ابوالشهدا درباره موضوعات مختلف از قیام امام حسین (ع) (صفحه 116-118, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=116)  + , تحلیل روحیه قاتلین سید الشهداء و دیدگاه عباس محمود عقاد در این رابطه (صفحه 120-121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=120)  + , نسب شریف امام حسین (ع) و اثرات آن در قضیه عاشورا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=135)  + , فصاحت امام حسین (ع) در جمله های آن حضرت به ابوذر در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=135)  + , اشعاری از امام حسین (ع) پیرامون رابطه مخلوق با خالق در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 136-137, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=136)  + , گفتاری از فرزدق و مجمع بن عبید عامری و مواضع مردم کوفه نسبت به امام حسین در واقعه کربلا (صفحه 145-146, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=145)  + , نمونه ای از تجلیات روحی امام حسین (ع) و عملکرد ابن زیاد در کتاب نفس المهوم (صفحه 151-152, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=151)  + , کراهت امام حسین (ع) نسبت به شروع جنگ در واقعه کربلا (صفحه 153, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=153)  + , کراهت باطنی مردم کوفه از رفتن به جنگ با امام حسین (ع) در واقعه کربلا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 154, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=154)  + , فلسفه قیام امام حسین (ع) و نتایج آن در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 155-156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=155)  + , تحلیلی پیرامون جریان همراهی اهلبیت امام حسین (ع) با آن حضرت در کربلا در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=156)  + , روحیه اصحاب امام حسین (ع) در واقعه عاشورا و گفتاری از عقاد در کتاب ابوالشهدا (صفحه 158-159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=158)  + , مقایسه ای بین منطق ابن عباس با منطق امام حسین (ع) نسبت به واقعه کربلا و حرکت آن حضرت به سوی کربلا (صفحه 160-161, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=160)  + , ظهور و بروز صفات پسندیده امام حسین (ع) در روز عاشورا (صفحه 162, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=162)  + , فلسفه جنگ حسین بن علی (ع) با یزید بن معاویه در واقعه عاشورا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 162-163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=162)  + , نظم و ایثار اصحاب امام حسین (ع) نسبت به حفظ و حراست از امام حسین (ع) در واقعه کربلا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 165-166, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=165)  + , اعمال دنائت مابانه و جنایات لشکر عمر سعد نسبت به امام حسین (ع) و اصحاب و یارانش در واقعه کربلا (صفحه 166-168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=166)  + , فلسفه عزاداری سید الشهدا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=169)  + , تحلیلی از نقش عامل شخصیت معنوی و اصلحیت امام حسین (ع) بهمراه عامل دعوت کوفیان در قیام آنحضرت (صفحه 175-176, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=175)  + , تحلیلی از عدم بیعت امام حسین (ع) با یزید بن معاویه (صفحه 176-177, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=176)  + , جملاتی از امام حسین (ع) پیرامون آگاهی و اعتقاد آن حضرت نسبت به نتایج قیام علیه یزید بن معاویه (صفحه 180-181, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=180)  + , بررسی موضوع دعوت مردم کوفه از امام حسین (ع) و عکس العمل امام در قبال آن (صفحه 181-183, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=181)  + , مقایسه ای میان وضعیت امام علی (ع) بعد از قتل عثمان با وضعیت امام حسین (ع) در مساله بیعت و دعوت مردم (صفحه 182-183, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=182)  + , علت حرکت امام حسین (ع) از مکه به کوفه (صفحه 183-186, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=183)  + , نقدی بر برداشت آقای صالحی نویسنده کتاب شهید جاوید از علت قیام و ترک بیعت امام حسین با یزید (صفحه 186-187, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=186)  + , تحلیلی از علم امام حسین (ع) نسبت به حرکتش به طرف کربلا و شهادت آن حضرت (صفحه 188-189, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=188)  + , نقدی بر ارزیابی صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون دیدگاههای مختلف درباره نهضت امام حسین (ع) (صفحه 197-199, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=197)  + , نقد و بررسی نظرات آقای صالحی نجف آبادی نویسنده کتاب شهید جاوید در زمینه ماهیت و علل قیام امام حسین (صفحه 197-218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=197)  + , نقد نظریات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون نقش عامل بیعت در قیام امام حسین (ع) (صفحه 200-204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=200)  + , جملاتی از امام حسین (ع) در کتابهای مقتل خوارزمی و ارشاد شیخ مفید پیرامون عدم بیعت آن حضرت با یزید بن معاویه (صفحه 202-203, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=202)  + , نقدی بر نظرات آقای صالحی از کتاب شهید جاوید پیرامون تصمیم امام حسین (ع) بمراجعت و انصراف از کوفه پس از برخورد با حر (صفحه 204-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=204)  + , نقدی بر نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون تصمیم امام حسین (ع) برای مهاجرت به کربلا و آمادگی آن حضرت برای شهادت در واقعه کربلا (صفحه 209-212, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=209)  + , نقدی بر نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون نفی ابتدایی بودن قیام امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 214-215, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=214)  + , نظرات آقای موسیو ماربین در کتاب السیاسµ الحسینیه پیرامون اهداف و شهادت امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 215-216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=215)  + , نظرات و عکس العملهای عثمان بن زیاد , مرجانه ( مادر ابن زیاد ) یحیی بن الحکم و هند ( همسر یزید ) پیرامون شهادت امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 216-217, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=216)  + , نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون آثار قیام امام حسین (ع) (صفحه 217-218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=217)  + , دیدگاه آقای غفاری در مقدمه کتاب بررسی تاریخ عاشورا اثر آیتی پیرامون علل تصمیم امام حسین (ع) به قیام علیه یزید (صفحه 218-220, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=218)  + , بررسی شباهتهای بین حضرت عیسی (ع) و حضرت امام حسین (ع) و دیدگاه مسیحیان و مسلمانان در این رابطه (صفحه 223-237, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=223)  + , دیدگاههای مسلمانان و مسیحیان درباره تعزیه و رحلت حضرت عیسی (ع) و امام حسین (ع) (صفحه 226-229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=226)  + , داستان فطرس ملک و شعری درباره ولادت امام حسین (ع) (صفحه 227, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=227)  + , ارزیابی عملکرد مسلمانان و مسیحیان در مورد ایام ولادت و رحلت حضرت عیسی (ع) و شهادت امام حسین (ع) (صفحه 228-231, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=228)  + , نقدی بر برداشت غلط محمد مسعود از بزرگداشت شهادت امام حسین (ع) توسط مسلمانان و بزرگداشت رحلت حضرت عیسی (ع) (صفحه 231-234, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=231)  + , وظیفه مسلمانان در قبال عزاداری امام حسین (ع) و احیای عنصر امر بمعروف و نهی از منکر (صفحه 243-245, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=243)  + , نظر مرحوم آیتی در کتاب بررسی تاریخ عاشورا درباره نقش اهل بیت امام حسین (ع) در جلوگیری از تحریف واقعه عاشورا (صفحه 252-253, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=252)  + , داستانهایی در تحریف روضه خوانی امام حسین (ع) و حضرت اباالفضل (ع) (صفحه 260-261, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=260)  + , افسانه تحریفی در مورد کیفیت مرکب امام حسین (ع) در کربلا از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 267, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=267)  + , تحریفاتی پیرامون عزیمت امام حسین (ع) به میدان و وداع حضرت زینب (ع) با آن حضرت در واقعه کربلا از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=268)  + , تحریف آمار مقتولین دشمن توسط امام حسین (ع) در واقعه کربلا به نقل از کتاب اثبات الوصیه اثر مسعودی (صفحه 272-273, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=272)  + , داستانی تحریفی پیرامون طلب آب توسط امام حسین (ع) از امام علی (ع) در هنگام سخنرانی پدرش در کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 273, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=273)  + , تحریف آمار مقتولین دشمن توسط امام حسین (ع) در واقعه کربلا به نقل از کتاب اسرار الشهاده اثر دربندی (صفحه 273, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=273)  + , آیاتی در زمینه مذمت استماع به اخبار کاذبه و حکایات و قصص دروغ و ضرورت پرهیز از آن در عزاداری امام حسین (ع) به نقل از کتاب لؤلؤ و مرجان (صفحه 274-276, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=274)  + , نمونه هایی از تحریفات در زمینه فلسفه عزاداری امام حسین (ع) (صفحه 286-287, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=286)  + , دلایل شکست دشمنان امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 287-289, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=287)  + , نقدی بر کتاب حسین وارث آدم اثر دکتر علی شریعتی درباره واقعه عاشورا (صفحه 307-310, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=307)  + , بررسی معنی حماسه و شخصیت حماسی امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 312-324, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=312)  + , مقایسه ای میان روش مسلمانان در عزاداری برای شهادت امام حسین (ع) و روش مسیحیان در جشن بمناسبت رحلت حضرت عیسی (ع) (صفحه 317, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=317)  + , احادیثی از امام حسین (ع) پیرامون دنیا , صبر و دروغ (صفحه 320, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=320)  + , سخنانی از امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 321, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=321)  + , بررسی ویژگیهای حماسی و نقش قیام امام حسین (ع) در تجدید حیات اسلام (صفحه 321-326, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=321)  + , نقش قیام امام حسین (ع) در ایجاد روحیه حماسه ای و احیای اسلام در جامعه (صفحه 329-330, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=329)  + , نقش اهلبیت امام حسین (ع) در تبلیغ قیام عاشورا و علت همراهی آنها با آن حضرت در این واقعه (صفحه 347-348, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=347)  + , نقش اهلبیت امام حسین (ع) در معرفی فلسفه قیام امام حسین (ع) و افشای چهره ضد اسلامی دشمنان آن حضرت (صفحه 353, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=353)  + , حدیثی از امام باقر (ع) پیرامون قیام و مبارزات امام علی (ع) و حسنین علیهما السلام (صفحه 359, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=359)  + , بررسی عظمت روح و شخصیت روحانی امام حسین (ع) و امام علی (ع) (صفحه 364-366, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=364)  + , گزیده ای از سخنان امام حسین (ع) پیرامون مذمت دنیا و بی توجهی آن حضرت نسبت به دنیا (صفحه 370-372, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=370)  + , شعری از دعبل خزاعی درمورد زیارت قبر امام حسین (ع) (صفحه 376, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=376)  + , وصیتنامه و شعارهای تاریخی امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 379-380, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=379)  + , مروری بر ویژگیهای امام حسین (ع) (صفحه 381-382, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=381)  + , نقد و بررسی کتاب شهید جاوید تالیف آقای صالحی نجف آبادی درباره نهضت امام حسین (ع) (صفحه 385-420, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=385)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون عوامل حادثه کربلا از ناحیه امام حسین (ع) و یزید بن معاویه (صفحه 386, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=386)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون امکان پیروزی امام حسین (ع) برای تشکیل حکومت اسلامی در جریان واقعه کربلا (صفحه 388-392, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=388)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون حرکت امام حسین (ع) به کوفه و آمادگی نیروهای داوطلب و نظامی این شهر جهت کمک به آن حضرت (صفحه 388-390, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=388)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون علل عدم کمک نظامی به امام حسین (ع) در واقعه کربلا و امام علی (ع) در جنگ صفین (صفحه 396-400, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=396)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون حرکت امام حسین (ع) بر اساس گزارش مسلم بن عقیل نسبت به آمادگی مردم کوفه برای همکاری با آن حضرت (صفحه 400-401, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=400)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون مراحل قیام امام حسین علیه السلام و نفی ابتدایی بودن آن (صفحه 410-420, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=410)  + حسین علیه السلام
آیاتی از قرآن پیرامون حضرت عیسی (ع) (صفحه 223, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=223)  + , بررسی شباهتهای بین حضرت عیسی (ع) و حضرت امام حسین (ع) و دیدگاه مسیحیان و مسلمانان در این رابطه (صفحه 223-237, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=223)  + , دیدگاههای مسلمانان و مسیحیان درباره تعزیه و رحلت حضرت عیسی (ع) و امام حسین (ع) (صفحه 226-229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=226)  + , ارزیابی عملکرد مسلمانان و مسیحیان در مورد ایام ولادت و رحلت حضرت عیسی (ع) و شهادت امام حسین (ع) (صفحه 228-231, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=228)  + , نقدی بر برداشت غلط محمد مسعود از بزرگداشت شهادت امام حسین (ع) توسط مسلمانان و بزرگداشت رحلت حضرت عیسی (ع) (صفحه 231-234, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=231)  + , مقایسه ای میان روش مسلمانان در عزاداری برای شهادت امام حسین (ع) و روش مسیحیان در جشن بمناسبت رحلت حضرت عیسی (ع) (صفحه 317, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=317)  + حضرت عیسی علیه السلام
شباهتهای حضرت زهرا (س) و حضرت مریم (س) با یکدیگر باستناد شعر و آیه ای از قرآن در این رابطه (صفحه 223-224, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=223)  + حضرت فاطمه علیهاالسلام
شباهتهای حضرت زهرا (س) و حضرت مریم (س) با یکدیگر باستناد شعر و آیه ای از قرآن در این رابطه (صفحه 223-224, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=223)  + حضرت مریم علیهاالسلام
بحثی پیرامون ارزش اخلاق و حلم (صفحه 132-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=132)  + حلم
بررسی نوع شخصیت و روحیه حماسه در میان ملتها و دیدگاه اسلام در این رابطه (صفحه 331-333, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=331)  + حماسه
تاریخچه پیدایش حکومت ابوسفیان و خاندان وی و استفاده تبلیغاتی معاویه از جریان قتل عثمان (صفحه 16-17, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=16)  + , سخنان و پیش بینی های امام علی (ع) درباره سلطه امویان بر مسلمانان و پی آمدهای آن (صفحه 26-28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=26)  + , فرق بین معاویه بن ابو سفیان و یزید بن معاویه از نظر حکومت (صفحه 88-89, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=88)  + , نقش واقعه کربلا در سرنگونی حکومت بنی امیه در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=168)  + حکومت اسلامی
علل و راههای تسلط بنی امیه بر حکومت اسلامی (صفحه 18-22, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=18)  + , استفاده معاویه از عامل دیانت و روحانیت برای تسلط بر حکومت اسلامی بعد از قتل عثمان (صفحه 22-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=22)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون امکان پیروزی امام حسین (ع) برای تشکیل حکومت اسلامی در جریان واقعه کربلا (صفحه 388-392, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=388)  + حکومتهای اسلامی
جریان خواب نصرالله محلی پیرامون فضایل آل علی و شعری از ابن صیفی در این مورد در کتاب راهنمای دانشوران (صفحه 133-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=133)  + حیص بیص,سعدبن محمد
تحلیلی پیرامون جریان همراهی اهلبیت امام حسین (ع) با آن حضرت در کربلا در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=156)  + , نظر مرحوم آیتی در کتاب بررسی تاریخ عاشورا درباره نقش اهل بیت امام حسین (ع) در جلوگیری از تحریف واقعه عاشورا (صفحه 252-253, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=252)  + , نقش اهلبیت امام حسین (ع) در تبلیغ قیام عاشورا و علت همراهی آنها با آن حضرت در این واقعه (صفحه 347-348, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=347)  + , نقش اهلبیت امام حسین (ع) در معرفی فلسفه قیام امام حسین (ع) و افشای چهره ضد اسلامی دشمنان آن حضرت (صفحه 353, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=353)  + خاندان
علت ترغیب ائمه (ع) به اقامه عزای حسینی و نقل روایتی از امام صادق (ع) در این رابطه (صفحه 91-92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=91)  + , بررسی مفهوم بیعت در لغت , آیات و روایات (صفحه 11-107, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=11)  + , وظیفه مردم در جلوگیری از دروغگویی در حادثه کربلا به استناد آیات و روایات (صفحه 298-301, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=298)  + , احادیثی از امام حسین (ع) پیرامون دنیا , صبر و دروغ (صفحه 320, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=320)  + , حدیثی از امام باقر (ع) پیرامون قیام و مبارزات امام علی (ع) و حسنین علیهما السلام (صفحه 359, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=359)  + , گزیده ای از سخنان امام حسین (ع) پیرامون مذمت دنیا و بی توجهی آن حضرت نسبت به دنیا (صفحه 370-372, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=370)  + خبر
وضع روحی امام حسین (ع) در شب عاشورا و خطبه آن حضرت برای اصحاب خود (صفحه 114-115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=114)  + , قسمتهائی از خطبه های حضرت زینب (س) بعد از واقعه کربلا (صفحه 351-352, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=351)  + خطبه ها
سیاست و برنامه های معاویه در امر خلافت (صفحه 22-26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=22)  + خلافت
بررسی مراحل و معنای واقعی تسلیم و رضا و ذکر رباعی منسوب به رکن الدین محمود خوافی (صفحه 79-80, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=79)  + خوافی,رکن الدین محمود,-597ق
بررسی روحیه از خود بیگانگی در میان ایرانیان (صفحه 326, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=326)  + خودفراموشی
داستانی پیرامون پیروزی حضرت محمد (ص) و شکست ابوسفیان (صفحه 123, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=123)  + , جریان خواب نصرالله محلی پیرامون فضایل آل علی و شعری از ابن صیفی در این مورد در کتاب راهنمای دانشوران (صفحه 133-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=133)  + , داستان فطرس ملک و شعری درباره ولادت امام حسین (ع) (صفحه 227, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=227)  + , داستانهایی در تحریف روضه خوانی امام حسین (ع) و حضرت اباالفضل (ع) (صفحه 260-261, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=260)  + , بررسی عوامل نقل اخبار و حکایات بی اساس در بعضی کتب پیرامون واقعه کربلا و داستانی در این مورد از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 270-272, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=270)  + , قصه زعفر جنی و عروسی قاسم در واقعه کربلا به نقل از کتاب روضه اثر کاشفی (صفحه 272, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=272)  + , داستانی تحریفی پیرامون طلب آب توسط امام حسین (ع) از امام علی (ع) در هنگام سخنرانی پدرش در کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 273, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=273)  + , افسانه ای پیرامون تعداد مقتولین دشمن توسط حضرت ابوالفضل (ع) در جنگ صفین به نقل از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=274)  + داستان
بررسی ویژگیها و خصوصیات مردان بزرگ تاریخ در مقایسه با ویژگیهای انبیاء و اولیاء الهی (صفحه 66-70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=66)  + , وظیفه علماء در قبال تحریف (صفحه 276-277, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=276)  + , خطرات تحریف و وظایف علما و عوام در جلوگیری از وقوع تحریف در حادثه کربلا (صفحه 289-295, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=289)  + دانشمندان اسلامی
تحریف آمار مقتولین دشمن توسط امام حسین (ع) در واقعه کربلا به نقل از کتاب اسرار الشهاده اثر دربندی (صفحه 273, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=273)  + , نقدی بر کتاب اسرار الشهاده اثر آقای دربندی پیرامون واقعه کربلا (صفحه 283, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=283)  + دربندی,آقابن عابد,-1285ق
شعری از دعبل خزاعی درمورد زیارت قبر امام حسین (ع) (صفحه 376, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=376)  + دعبل خزاعی,148-246ق
طبقات مردم در نظر بنی امیه به نقل از جرجی زیدان در کتاب تمدن اسلام (صفحه 78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=78)  + دوران بنی امیه
آشنایی با ترویج شعر در دوران امویان (صفحه 76-78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=76)  + دوران بنی عباس
بررسی ویژگیهای اخلاقی و تربیتی بنی هاشم و بنی امیه در عصر جاهلیت و بعد از آن در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمودعقاد (صفحه 131-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=131)  + دوران جاهلیت
بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون علت قیام امام حسین (ع) (صفحه 84-87, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=84)  + , تحلیل روحیه قاتلین سید الشهداء و دیدگاه عباس محمود عقاد در این رابطه (صفحه 120-121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=120)  + , گفتاری از فرزدق و مجمع بن عبید عامری و مواضع مردم کوفه نسبت به امام حسین در واقعه کربلا (صفحه 145-146, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=145)  + , کراهت باطنی مردم کوفه از رفتن به جنگ با امام حسین (ع) در واقعه کربلا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 154, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=154)  + , مقایسه ای بین منطق ابن عباس با منطق امام حسین (ع) نسبت به واقعه کربلا و حرکت آن حضرت به سوی کربلا (صفحه 160-161, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=160)  + , نظرات آقای موسیو ماربین در کتاب السیاسµ الحسینیه پیرامون اهداف و شهادت امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 215-216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=215)  + , نظرات و عکس العملهای عثمان بن زیاد , مرجانه ( مادر ابن زیاد ) یحیی بن الحکم و هند ( همسر یزید ) پیرامون شهادت امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 216-217, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=216)  + , بررسی شباهتهای بین حضرت عیسی (ع) و حضرت امام حسین (ع) و دیدگاه مسیحیان و مسلمانان در این رابطه (صفحه 223-237, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=223)  + , دیدگاههای مسلمانان و مسیحیان درباره تعزیه و رحلت حضرت عیسی (ع) و امام حسین (ع) (صفحه 226-229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=226)  + , دیدگاه دکتر علی شریعتی در کتاب حسین وارث آدم پیرامون ویژگیهای جامعه طبقاتی ( طبقه استثمار گروه محروم ) (صفحه 307-310, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=307)  + , مقایسه ای میان روش مسلمانان در عزاداری برای شهادت امام حسین (ع) و روش مسیحیان در جشن بمناسبت رحلت حضرت عیسی (ع) (صفحه 317, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=317)  + , عوامل تقویت و تضعیف شخصیت انسانی و سعادت جامعه از دیدگاه اقبال لاهوری به نقل از کتاب اقبال شناسی (صفحه 327-328, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=327)  + , کلامی از افلاطون در مورد عشق (صفحه 343-344, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=343)  + دیدگاه
تاثیر افکار مسیحی بر روی یزید بن معاویه در حادثه کربلا (صفحه 373-376, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=373)  + , اشعاری از یزیدبن معاویه درمورد تاثیر افکار مسیحی در وی (صفحه 374-375, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=374)  + دین مسیح
نقش فساد اخلافی یزید در قیام امام حسین (ع) و قیام اهل مدینه بر علیه خلافت وی (صفحه 142-143, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=142)  + رذایل اخلاقی
بررسی مراحل و معنای واقعی تسلیم و رضا و ذکر رباعی منسوب به رکن الدین محمود خوافی (صفحه 79-80, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=79)  + رضای الهی
استفاده معاویه از عامل دیانت و روحانیت برای تسلط بر حکومت اسلامی بعد از قتل عثمان (صفحه 22-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=22)  + روحانیت
وضع روحی امام حسین (ع) در شب عاشورا و خطبه آن حضرت برای اصحاب خود (صفحه 114-115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=114)  + روزعاشورا
داستانهایی در تحریف روضه خوانی امام حسین (ع) و حضرت اباالفضل (ع) (صفحه 260-261, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=260)  + روضه خوانی
نقش زن در تاریخ و دیدگاه قرآن در این مورد (صفحه 348-351, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=348)  + , نقش زنان در حادثه کربلا (صفحه 380, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=380)  + زنان
حدیثی از امام باقر (ع) پیرامون قیام و مبارزات امام علی (ع) و حسنین علیهما السلام (صفحه 359, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=359)  + زندگی سیاسی
شعری از دعبل خزاعی درمورد زیارت قبر امام حسین (ع) (صفحه 376, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=376)  + زیارت امین الله
طبقات مردم در نظر بنی امیه به نقل از جرجی زیدان در کتاب تمدن اسلام (صفحه 78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=78)  + زیدان,جرجی,1861-1914
تحریفی پیرامون حالات حضرت زینب (س) در شب عاشورا و آگاهی امام زین العابدین (ع) از وقایع کربلا در کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 267-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=267)  + , افسانه ها و تحریفاتی پیرامون واکنش امام صادق (ع) و امام سجاد(ع) نسبت به یادآوری واقعه کربلا به نقل از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 269-270, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=269)  + , تحریفی پیرامون امام زین العابدین (ع) به نقل از کتاب راه و رسم تبلیغ (صفحه 291-292, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=291)  + , خطبه ها و مناظره ها حضرت زینب (س) و امام زین العابدین (ع) با عبیدالله بن زیاد پس از شهادت امام حسین (ع) (صفحه 351-356, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=351)  + زین العابدین علیه السلام
نظر عقاد در کتاب ابوالشهدا درباره قصه زینب بنت اسحاق در حادثه کربلا (صفحه 130, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=130)  + زینب بنت اسحاق,قرن اول
تحریفی پیرامون حالات حضرت زینب (س) در شب عاشورا و آگاهی امام زین العابدین (ع) از وقایع کربلا در کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 267-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=267)  + , تحریفاتی پیرامون عزیمت امام حسین (ع) به میدان و وداع حضرت زینب (ع) با آن حضرت در واقعه کربلا از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=268)  + , خطبه ها و مناظره ها حضرت زینب (س) و امام زین العابدین (ع) با عبیدالله بن زیاد پس از شهادت امام حسین (ع) (صفحه 351-356, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=351)  + , قسمتهائی از خطبه های حضرت زینب (س) بعد از واقعه کربلا (صفحه 351-352, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=351)  + زینب بنت علی,-62ق
نقدی بر دیدگاه شریعتی در کتاب حسین وارث آدم پیرامون منتهی شدن سرانجام تاریخ و بشریت به اشتراکیت و سوسیالیسم و بی فایدگی تلاش انقلابیون تاریخ (صفحه 308-310, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=308)  + سوسیالیسم
علت ترغیب ائمه (ع) به اقامه عزای حسینی و نقل روایتی از امام صادق (ع) در این رابطه (صفحه 91-92, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=91)  + , بررسی مسئله گریه بر سید الشهداء (صفحه 94-95, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=94)  + , فلسفه عزاداری سید الشهدا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=169)  + , دیدگاههای مسلمانان و مسیحیان درباره تعزیه و رحلت حضرت عیسی (ع) و امام حسین (ع) (صفحه 226-229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=226)  + , ارزیابی عملکرد مسلمانان و مسیحیان در مورد ایام ولادت و رحلت حضرت عیسی (ع) و شهادت امام حسین (ع) (صفحه 228-231, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=228)  + سوگواری
وضع روحی امام حسین (ع) در شب عاشورا و خطبه آن حضرت برای اصحاب خود (صفحه 114-115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=114)  + , تحریفی پیرامون حالات حضرت زینب (س) در شب عاشورا و آگاهی امام زین العابدین (ع) از وقایع کربلا در کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 267-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=267)  + شب عاشورا
دیدگاه دکتر علی شریعتی در کتاب حسین وارث آدم پیرامون ویژگیهای جامعه طبقاتی ( طبقه استثمار گروه محروم ) (صفحه 307-310, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=307)  + , نقدی بر کتاب حسین وارث آدم اثر دکتر علی شریعتی درباره واقعه عاشورا (صفحه 307-310, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=307)  + , نقدی بر دیدگاه شریعتی در کتاب حسین وارث آدم پیرامون منتهی شدن سرانجام تاریخ و بشریت به اشتراکیت و سوسیالیسم و بی فایدگی تلاش انقلابیون تاریخ (صفحه 308-310, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=308)  + شریعتی,علی,1312-1356
آشنایی با ترویج شعر در دوران امویان (صفحه 76-78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=76)  + , بررسی مراحل و معنای واقعی تسلیم و رضا و ذکر رباعی منسوب به رکن الدین محمود خوافی (صفحه 79-80, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=79)  + , جریان خواب نصرالله محلی پیرامون فضایل آل علی و شعری از ابن صیفی در این مورد در کتاب راهنمای دانشوران (صفحه 133-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=133)  + , اشعاری از امام حسین (ع) پیرامون رابطه مخلوق با خالق در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 136-137, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=136)  + , شباهتهای حضرت زهرا (س) و حضرت مریم (س) با یکدیگر باستناد شعر و آیه ای از قرآن در این رابطه (صفحه 223-224, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=223)  + , داستان فطرس ملک و شعری درباره ولادت امام حسین (ع) (صفحه 227, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=227)  + , ویژگیهای بزرگی و بزرگواری روح و رابطه آن با بعد جسمانی انسان و اشعاری در این مورد (صفحه 364-369, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=364)  + , اشعاری از یزیدبن معاویه درمورد تاثیر افکار مسیحی در وی (صفحه 374-375, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=374)  + , شعری از دعبل خزاعی درمورد زیارت قبر امام حسین (ع) (صفحه 376, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=376)  + شعر
سخنانی از امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 321, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=321)  + شعرحماسی
اخلاق و صفات شمر , عبیدالله و مسلم بن عقبه در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 147-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=147)  + شمربن ذی الجوشن-66ق
نقش خون و شهادت در واقعه کربلا و در تداوم آن (صفحه 360-363, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=360)  + شهادت طلبی
ارزش شهادت و شهید در اجتماع (صفحه 37-40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=37)  + , اهمیت و جایگاه شهدا از دیدگاه قرآن (صفحه 58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=58)  + , نحوه شهادت عبدالله بن عفیف ازدی غامدی بخاطر حمایت از امام حسین (ع) پس از واقعه کربلا (صفحه 360-361, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=360)  + , پیشگوئیهای علی (ع) و حضرت محمد(ص) درمورد وقایع و حوادث کربلا و افضلیت شهداء آن بر سایر شهداء (صفحه 377-378, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=377)  + شهیدان
نقدی بر دیدگاه آقای صالحی نجف آبادی نویسنده کتاب شهید جاوید پیرامون شرایط و ویژگیهای قیام امام حسین (ع) (صفحه 54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=54)  + , نقدی بر برداشت آقای صالحی نویسنده کتاب شهید جاوید از علت قیام و ترک بیعت امام حسین با یزید (صفحه 186-187, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=186)  + , نقدی بر برداشت نویسنده کتاب شهید جاوید در مورد علت اعلام انصراف امام حسین (ع) از مسیر کوفه (صفحه 189, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=189)  + , نقدی بر ارزیابی صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون دیدگاههای مختلف درباره نهضت امام حسین (ع) (صفحه 197-199, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=197)  + , نقد و بررسی نظرات آقای صالحی نجف آبادی نویسنده کتاب شهید جاوید در زمینه ماهیت و علل قیام امام حسین (صفحه 197-218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=197)  + , نقد نظریات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون نقش عامل بیعت در قیام امام حسین (ع) (صفحه 200-204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=200)  + , نقدی بر نظرات آقای صالحی از کتاب شهید جاوید پیرامون تصمیم امام حسین (ع) بمراجعت و انصراف از کوفه پس از برخورد با حر (صفحه 204-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=204)  + , نقدی بر نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون تصمیم امام حسین (ع) برای مهاجرت به کربلا و آمادگی آن حضرت برای شهادت در واقعه کربلا (صفحه 209-212, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=209)  + , نقدی بر نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون نفی ابتدایی بودن قیام امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 214-215, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=214)  + , نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون آثار قیام امام حسین (ع) (صفحه 217-218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=217)  + , نقد و بررسی کتاب شهید جاوید تالیف آقای صالحی نجف آبادی درباره نهضت امام حسین (ع) (صفحه 385-420, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=385)  + , نقدی بر نظر آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون نظر فرزدق درباره خصوصیات مردم کوفه در واقعه کربلا (صفحه 386-387, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=386)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون عوامل حادثه کربلا از ناحیه امام حسین (ع) و یزید بن معاویه (صفحه 386, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=386)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون امکان پیروزی امام حسین (ع) برای تشکیل حکومت اسلامی در جریان واقعه کربلا (صفحه 388-392, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=388)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون حرکت امام حسین (ع) به کوفه و آمادگی نیروهای داوطلب و نظامی این شهر جهت کمک به آن حضرت (صفحه 388-390, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=388)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون پیشگویی ابن عباس در مورد واقعه کربلا (صفحه 392-396, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=392)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید در مورد پیشگویی حضرت محمد (ص) در جنگ احد (صفحه 394-396, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=394)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون علل عدم کمک نظامی به امام حسین (ع) در واقعه کربلا و امام علی (ع) در جنگ صفین (صفحه 396-400, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=396)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون حرکت امام حسین (ع) بر اساس گزارش مسلم بن عقیل نسبت به آمادگی مردم کوفه برای همکاری با آن حضرت (صفحه 400-401, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=400)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون مراحل قیام امام حسین علیه السلام و نفی ابتدایی بودن آن (صفحه 410-420, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=410)  + صالحی نجف آبادی,نعمت الله,1302-
احادیثی از امام حسین (ع) پیرامون دنیا , صبر و دروغ (صفحه 320, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=320)  + صبر
فرق بین معاویه بن ابو سفیان و یزید بن معاویه از نظر حکومت (صفحه 88-89, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=88)  + , بیان تربیت , صفات روحی و اخلاقی یزید بن معاویه (صفحه 138-143, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=138)  + , اخلاق و صفات شمر , عبیدالله و مسلم بن عقبه در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 147-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=147)  + , نمونه ای از تجلیات روحی امام حسین (ع) و عملکرد ابن زیاد در کتاب نفس المهوم (صفحه 151-152, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=151)  + , روحیه اصحاب امام حسین (ع) در واقعه عاشورا و گفتاری از عقاد در کتاب ابوالشهدا (صفحه 158-159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=158)  + , ظهور و بروز صفات پسندیده امام حسین (ع) در روز عاشورا (صفحه 162, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=162)  + , مروری بر ویژگیهای امام حسین (ع) (صفحه 381-382, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=381)  + صفات
طبقات مردم در نظر بنی امیه به نقل از جرجی زیدان در کتاب تمدن اسلام (صفحه 78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=78)  + , دیدگاه دکتر علی شریعتی در کتاب حسین وارث آدم پیرامون ویژگیهای جامعه طبقاتی ( طبقه استثمار گروه محروم ) (صفحه 307-310, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=307)  + طبقات اجتماعی
نقدی بر کتاب منتخب اثر شیخ طریحی (صفحه 272, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=272)  + طریحی,فخرالدین بن محمد,-1085ق
احادیثی از امام حسین (ع) پیرامون دنیا , صبر و دروغ (صفحه 320, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=320)  + , گزیده ای از سخنان امام حسین (ع) پیرامون مذمت دنیا و بی توجهی آن حضرت نسبت به دنیا (صفحه 370-372, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=370)  + عالم دنیا
ارزش شهادت و شهید در اجتماع (صفحه 37-40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=37)  + , انگیزه کوفیان در شهادت امام حسین (ع) (صفحه 75, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=75)  + , انواع مرگها و برداشت غلط ذاکرین امام حسین (ع) از شهادت امام حسین (ع) (صفحه 81, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=81)  + , علت شهادت امام حسین (ع) (صفحه 90, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=90)  + , تحلیلی از علم امام حسین (ع) نسبت به حرکتش به طرف کربلا و شهادت آن حضرت (صفحه 188-189, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=188)  + , نظرات آقای موسیو ماربین در کتاب السیاسµ الحسینیه پیرامون اهداف و شهادت امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 215-216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=215)  + , نظرات و عکس العملهای عثمان بن زیاد , مرجانه ( مادر ابن زیاد ) یحیی بن الحکم و هند ( همسر یزید ) پیرامون شهادت امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 216-217, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=216)  + , نحوه شهادت عبدالله بن عفیف ازدی غامدی بخاطر حمایت از امام حسین (ع) پس از واقعه کربلا (صفحه 360-361, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=360)  + عالم شهادت
داستانهایی در تحریف روضه خوانی امام حسین (ع) و حضرت اباالفضل (ع) (صفحه 260-261, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=260)  + , افسانه ای پیرامون تعداد مقتولین دشمن توسط حضرت ابوالفضل (ع) در جنگ صفین به نقل از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=274)  + عباس بن علی,-61ق
عکس العمل عبدالله بن زبیر در برابر تقاضای معاویه در خصوص بیعت وی با یزید بن معاویه (صفحه 127-128, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=127)  + عبدالله بن زبیر,1ق0ه-73ق
مقایسه ای بین منطق ابن عباس با منطق امام حسین (ع) نسبت به واقعه کربلا و حرکت آن حضرت به سوی کربلا (صفحه 160-161, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=160)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون پیشگویی ابن عباس در مورد واقعه کربلا (صفحه 392-396, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=392)  + عبدالله بن عباس,3-68ق
نحوه شهادت عبدالله بن عفیف ازدی غامدی بخاطر حمایت از امام حسین (ع) پس از واقعه کربلا (صفحه 360-361, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=360)  + عبدالله بن عفیف ازدی,-61ق
اخلاق و صفات شمر , عبیدالله و مسلم بن عقبه در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 147-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=147)  + , نمونه ای از تجلیات روحی امام حسین (ع) و عملکرد ابن زیاد در کتاب نفس المهوم (صفحه 151-152, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=151)  + , روحیه اصحاب ابن زیاد و عمر سعد در واقعه کربلا (صفحه 164-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=164)  + , خطبه ها و مناظره ها حضرت زینب (س) و امام زین العابدین (ع) با عبیدالله بن زیاد پس از شهادت امام حسین (ع) (صفحه 351-356, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=351)  + عبیدالله بن زیاد,-67ق
استفاده معاویه از عامل دیانت و روحانیت برای تسلط بر حکومت اسلامی بعد از قتل عثمان (صفحه 22-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=22)  + , نحوه رفتار علی (ع) با عثمان (صفحه 23, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=23)  + , مقایسه ای میان وضعیت امام علی (ع) بعد از قتل عثمان با وضعیت امام حسین (ع) در مساله بیعت و دعوت مردم (صفحه 182-183, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=182)  + عثمان بن عفان
نگاهی به عداوت ابوسفیان, معاویه و یزید نسبت به اسلام (صفحه 15-16, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=15)  + , بررسی علل مبارزه امویان با اسلام و قرآن (صفحه 19-20, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=19)  + , دشمنی ابو سفیان با اسلام و مواضع حضرت محمد (ص) در مورد وی (صفحه 124-125, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=124)  + عداوت
کلامی از افلاطون در مورد عشق (صفحه 343-344, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=343)  + عشق
استفاده امویها از الغاء عصبیت در اسلام در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 129, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=129)  + عصبیت
گفتاری از عقاد در کتاب ابوالشهدا درباره موضوعات مختلف از قیام امام حسین (ع) (صفحه 116-118, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=116)  + , تحلیل روحیه قاتلین سید الشهداء و دیدگاه عباس محمود عقاد در این رابطه (صفحه 120-121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=120)  + , نگاهی به چگونگی تهیه مقدمات ولایت عهدی یزید از سوی معاویه در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 126-128, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=126)  + , جنگ تبلیغاتی معاویه با علویین از نظر عقاد در کتاب ابوالشهدا (صفحه 129, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=129)  + , استفاده امویها از الغاء عصبیت در اسلام در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 129, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=129)  + , نظر عقاد در کتاب ابوالشهدا درباره قصه زینب بنت اسحاق در حادثه کربلا (صفحه 130, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=130)  + , بررسی ویژگیهای اخلاقی و تربیتی بنی هاشم و بنی امیه در عصر جاهلیت و بعد از آن در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمودعقاد (صفحه 131-133, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=131)  + , نسب شریف امام حسین (ع) و اثرات آن در قضیه عاشورا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=135)  + , فصاحت امام حسین (ع) در جمله های آن حضرت به ابوذر در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=135)  + , اشعاری از امام حسین (ع) پیرامون رابطه مخلوق با خالق در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 136-137, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=136)  + , فرق انصار و مشاورین معاویه با انصار و مشاورین یزید در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 147-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=147)  + , اخلاق و صفات شمر , عبیدالله و مسلم بن عقبه در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 147-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=147)  + , کراهت باطنی مردم کوفه از رفتن به جنگ با امام حسین (ع) در واقعه کربلا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 154, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=154)  + , فلسفه قیام امام حسین (ع) و نتایج آن در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 155-156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=155)  + , تحلیلی پیرامون جریان همراهی اهلبیت امام حسین (ع) با آن حضرت در کربلا در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=156)  + , نگاهی به وصیتنامه و عملکرد مسلم بن عقیل در کوفه درکتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 156-157, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=156)  + , روحیه اصحاب امام حسین (ع) در واقعه عاشورا و گفتاری از عقاد در کتاب ابوالشهدا (صفحه 158-159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=158)  + , فلسفه جنگ حسین بن علی (ع) با یزید بن معاویه در واقعه عاشورا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 162-163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=162)  + , نظم و ایثار اصحاب امام حسین (ع) نسبت به حفظ و حراست از امام حسین (ع) در واقعه کربلا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 165-166, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=165)  + , نقش واقعه کربلا در سرنگونی حکومت بنی امیه در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=168)  + , فلسفه عزاداری سید الشهدا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=169)  + عقاد,عباس محمود,1889-1964
نحوه رفتار علی (ع) با عثمان (صفحه 23, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=23)  + , بررسی برنامه های مبارزاتی معاویه با نیروی اجتماعی امام علی (ع) در جهت تسلط بر حکومت اسلامی (صفحه 25, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=25)  + , سخنان و پیش بینی های امام علی (ع) درباره سلطه امویان بر مسلمانان و پی آمدهای آن (صفحه 26-28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=26)  + , دیدگاه حضرت علی (ع) در مورد سرزمین کربلا (صفحه 38, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=38)  + , عملکرد و دیدگاه حضرت محمد(ص) و امام علی (ع) پیرامون مساله بیعت (صفحه 108-111, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=108)  + , جریان خواب نصرالله محلی پیرامون فضایل آل علی و شعری از ابن صیفی در این مورد در کتاب راهنمای دانشوران (صفحه 133-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=133)  + , مقایسه ای میان وضعیت امام علی (ع) بعد از قتل عثمان با وضعیت امام حسین (ع) در مساله بیعت و دعوت مردم (صفحه 182-183, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=182)  + , داستانی تحریفی پیرامون طلب آب توسط امام حسین (ع) از امام علی (ع) در هنگام سخنرانی پدرش در کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 273, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=273)  + , حدیثی از امام باقر (ع) پیرامون قیام و مبارزات امام علی (ع) و حسنین علیهما السلام (صفحه 359, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=359)  + , بررسی عظمت روح و شخصیت روحانی امام حسین (ع) و امام علی (ع) (صفحه 364-366, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=364)  + , پیشگوئیهای علی (ع) و حضرت محمد(ص) درمورد وقایع و حوادث کربلا و افضلیت شهداء آن بر سایر شهداء (صفحه 377-378, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=377)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون علل عدم کمک نظامی به امام حسین (ع) در واقعه کربلا و امام علی (ع) در جنگ صفین (صفحه 396-400, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=396)  + علی علیه السلام( امام اول )
تفاوتهای سیاسی یزید بن معاویه و معاویه بن ابوسفیان و عمر بن خطاب با یکدیگر (صفحه 144, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=144)  + عمربن خطاب
روحیه اصحاب ابن زیاد و عمر سعد در واقعه کربلا (صفحه 164-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=164)  + , اعمال دنائت مابانه و جنایات لشکر عمر سعد نسبت به امام حسین (ع) و اصحاب و یارانش در واقعه کربلا (صفحه 166-168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=166)  + عمربن سعد,-66ق
شیوه برخورد حضرت محمد (ص) با منافقین (صفحه 21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=21)  + , سیاست و برنامه های معاویه در امر خلافت (صفحه 22-26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=22)  + , نحوه رفتار علی (ع) با عثمان (صفحه 23, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=23)  + , بررسی مشخصات سیاست امویان در مورد ترویج تعصب نژادی (صفحه 76-78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=76)  + , بررسی علل انصراف امام حسین (ع) از اعمال حج و حرکت بسوی عراق (صفحه 104-105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=104)  + , عملکرد و دیدگاه حضرت محمد(ص) و امام علی (ع) پیرامون مساله بیعت (صفحه 108-111, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=108)  + , علت عدم قیام امام حسین (ع) در زمان معاویه (صفحه 112-113, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=112)  + , جنگ تبلیغاتی معاویه با علویین از نظر عقاد در کتاب ابوالشهدا (صفحه 129, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=129)  + , کراهت امام حسین (ع) نسبت به شروع جنگ در واقعه کربلا (صفحه 153, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=153)  + , تحلیلی از نقش عامل شخصیت معنوی و اصلحیت امام حسین (ع) بهمراه عامل دعوت کوفیان در قیام آنحضرت (صفحه 175-176, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=175)  + , ارزیابی عملکرد مسلمانان و مسیحیان در مورد ایام ولادت و رحلت حضرت عیسی (ع) و شهادت امام حسین (ع) (صفحه 228-231, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=228)  + عملکرد
نگاهی به پیشنهادات ارائه شده به امام حسین (ع) جهت بیعت وی با یزید و عکس العمل امام در قبال آن (صفحه 35-36, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=35)  + , دشمنی ابو سفیان با اسلام و مواضع حضرت محمد (ص) در مورد وی (صفحه 124-125, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=124)  + , عکس العمل عبدالله بن زبیر در برابر تقاضای معاویه در خصوص بیعت وی با یزید بن معاویه (صفحه 127-128, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=127)  + , بررسی موضوع دعوت مردم کوفه از امام حسین (ع) و عکس العمل امام در قبال آن (صفحه 181-183, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=181)  + , نظرات و عکس العملهای عثمان بن زیاد , مرجانه ( مادر ابن زیاد ) یحیی بن الحکم و هند ( همسر یزید ) پیرامون شهادت امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 216-217, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=216)  + عکس العملها
هدف و منطق امام حسین (ع) در قیام عاشورا (صفحه 18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=18)  + , بررسی منطق واهداف امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 38-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=38)  + , فلسفه جنگ حسین بن علی (ع) با یزید بن معاویه در واقعه عاشورا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 162-163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=162)  + غایت
گفتاری از فرزدق و مجمع بن عبید عامری و مواضع مردم کوفه نسبت به امام حسین در واقعه کربلا (صفحه 145-146, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=145)  + , نقدی بر نظر آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون نظر فرزدق درباره خصوصیات مردم کوفه در واقعه کربلا (صفحه 386-387, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=386)  + فرزدق,همام بن غالب ,-110ق
فصاحت امام حسین (ع) در جمله های آن حضرت به ابوذر در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=135)  + فصاحت وبلاغت
تحلیل روحیه قاتلین سید الشهداء و دیدگاه عباس محمود عقاد در این رابطه (صفحه 120-121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=120)  + قاتلان
قصه زعفر جنی و عروسی قاسم در واقعه کربلا به نقل از کتاب روضه اثر کاشفی (صفحه 272, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=272)  + قاسم بن حسن,-61ق
اهمیت و جایگاه شهدا از دیدگاه قرآن (صفحه 58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=58)  + , فلسفه قیام پیامبران و مصلحین الهی از نظر قرآن (صفحه 62-66, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=62)  + , بررسی مفهوم بیعت در لغت , آیات و روایات (صفحه 11-107, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=11)  + , آیاتی از قرآن پیرامون حضرت عیسی (ع) (صفحه 223, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=223)  + , شباهتهای حضرت زهرا (س) و حضرت مریم (س) با یکدیگر باستناد شعر و آیه ای از قرآن در این رابطه (صفحه 223-224, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=223)  + , آیاتی در زمینه مذمت استماع به اخبار کاذبه و حکایات و قصص دروغ و ضرورت پرهیز از آن در عزاداری امام حسین (ع) به نقل از کتاب لؤلؤ و مرجان (صفحه 274-276, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=274)  + , آیاتی در زمینه تحریف و مذمت از آن (صفحه 280, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=280)  + , وظیفه مردم در جلوگیری از دروغگویی در حادثه کربلا به استناد آیات و روایات (صفحه 298-301, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=298)  + , نقش زن در تاریخ و دیدگاه قرآن در این مورد (صفحه 348-351, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=348)  + قرآن
نمونه ای از تجلیات روحی امام حسین (ع) و عملکرد ابن زیاد در کتاب نفس المهوم (صفحه 151-152, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=151)  + قمی,عباس,1294-1359ق
نظرات آقای موسیو ماربین در کتاب السیاسµ الحسینیه پیرامون اهداف و شهادت امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 215-216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=215)  + ماربین
جریان خواب نصرالله محلی پیرامون فضایل آل علی و شعری از ابن صیفی در این مورد در کتاب راهنمای دانشوران (صفحه 133-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=133)  + محلی,نصرالله
شیوه برخورد حضرت محمد (ص) با منافقین (صفحه 21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=21)  + , عملکرد و دیدگاه حضرت محمد(ص) و امام علی (ع) پیرامون مساله بیعت (صفحه 108-111, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=108)  + , داستانی پیرامون پیروزی حضرت محمد (ص) و شکست ابوسفیان (صفحه 123, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=123)  + , دشمنی ابو سفیان با اسلام و مواضع حضرت محمد (ص) در مورد وی (صفحه 124-125, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=124)  + , پیشگوئیهای علی (ع) و حضرت محمد(ص) درمورد وقایع و حوادث کربلا و افضلیت شهداء آن بر سایر شهداء (صفحه 377-378, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=377)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید در مورد پیشگویی حضرت محمد (ص) در جنگ احد (صفحه 394-396, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=394)  + محمد صلی الله علیه وآله
حدیثی از امام باقر (ع) پیرامون قیام و مبارزات امام علی (ع) و حسنین علیهما السلام (صفحه 359, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=359)  + محمدعلیه السلام ( امام پنجم )
دلایل شکست دشمنان امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 287-289, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=287)  + مخالفان
نظرات و عکس العملهای عثمان بن زیاد , مرجانه ( مادر ابن زیاد ) یحیی بن الحکم و هند ( همسر یزید ) پیرامون شهادت امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 216-217, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=216)  + مرجانه زوجه زیاد,قرن اول
بررسی استعدادهای مختلف افراد در پذیرش ایمان و مسایل دینی و رابطه آن با ایجاد وحدت در جامعه اسلامی (صفحه 20-21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=20)  + , انگیزه کوفیان در شهادت امام حسین (ع) (صفحه 75, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=75)  + , تحلیلی از ارزش عوامل بیعت , دعوت کوفیان و امر بمعروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین (ع) (صفحه 101-112, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=101)  + , گفتاری از فرزدق و مجمع بن عبید عامری و مواضع مردم کوفه نسبت به امام حسین در واقعه کربلا (صفحه 145-146, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=145)  + , کراهت باطنی مردم کوفه از رفتن به جنگ با امام حسین (ع) در واقعه کربلا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 154, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=154)  + , بررسی موضوع دعوت مردم کوفه از امام حسین (ع) و عکس العمل امام در قبال آن (صفحه 181-183, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=181)  + , نقد و بررسی نظراتی در زمینه اعتماد امام حسین (ع) نسبت به دعوت مردم کوفه از آن حضرت برای مبارزه با یزید (صفحه 187-188, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=187)  + , نقدی بر نظر آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون نظر فرزدق درباره خصوصیات مردم کوفه در واقعه کربلا (صفحه 386-387, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=386)  + مردم
نقدی بر برداشت غلط محمد مسعود از بزرگداشت شهادت امام حسین (ع) توسط مسلمانان و بزرگداشت رحلت حضرت عیسی (ع) (صفحه 231-234, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=231)  + مسعود,محمد,1286-1326
تحریف آمار مقتولین دشمن توسط امام حسین (ع) در واقعه کربلا به نقل از کتاب اثبات الوصیه اثر مسعودی (صفحه 272-273, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=272)  + مسعودی,علی بن حسین,-346ق
اخلاق و صفات شمر , عبیدالله و مسلم بن عقبه در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 147-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=147)  + مسلم بن عقبه مری,-63ق
نگاهی به وصیتنامه و عملکرد مسلم بن عقیل در کوفه درکتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 156-157, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=156)  + , تحریف برنامه های مسلم بن عقیل در کوفه در جریان واقعه کربلا به نقل از کتاب بررسی تاریخ عاشورا اثر آیتی (صفحه 253-254, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=253)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون حرکت امام حسین (ع) بر اساس گزارش مسلم بن عقیل نسبت به آمادگی مردم کوفه برای همکاری با آن حضرت (صفحه 400-401, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=400)  + مسلم بن عقیل,-60ق
تحلیلی از روحیات و علل مشارکت مردم و مسلمانان در قتل امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 15-16, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=15)  + , نقش جهالت و ظاهربینی مردم در گرایش آنها به بنی امیه و در شهادت امام حسین (ع) (صفحه 45-48, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=45)  + , بررسی شباهتهای بین حضرت عیسی (ع) و حضرت امام حسین (ع) و دیدگاه مسیحیان و مسلمانان در این رابطه (صفحه 223-237, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=223)  + , دیدگاههای مسلمانان و مسیحیان درباره تعزیه و رحلت حضرت عیسی (ع) و امام حسین (ع) (صفحه 226-229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=226)  + , ارزیابی عملکرد مسلمانان و مسیحیان در مورد ایام ولادت و رحلت حضرت عیسی (ع) و شهادت امام حسین (ع) (صفحه 228-231, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=228)  + , وظیفه مسلمانان در قبال عزاداری امام حسین (ع) و احیای عنصر امر بمعروف و نهی از منکر (صفحه 243-245, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=243)  + , خطرات تحریف و وظایف علما و عوام در جلوگیری از وقوع تحریف در حادثه کربلا (صفحه 289-295, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=289)  + , وظیفه مردم در جلوگیری از دروغگویی در حادثه کربلا به استناد آیات و روایات (صفحه 298-301, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=298)  + , مقایسه ای میان روش مسلمانان در عزاداری برای شهادت امام حسین (ع) و روش مسیحیان در جشن بمناسبت رحلت حضرت عیسی (ع) (صفحه 317, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=317)  + مسلمانان
بررسی شباهتهای بین حضرت عیسی (ع) و حضرت امام حسین (ع) و دیدگاه مسیحیان و مسلمانان در این رابطه (صفحه 223-237, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=223)  + , دیدگاههای مسلمانان و مسیحیان درباره تعزیه و رحلت حضرت عیسی (ع) و امام حسین (ع) (صفحه 226-229, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=226)  + , ارزیابی عملکرد مسلمانان و مسیحیان در مورد ایام ولادت و رحلت حضرت عیسی (ع) و شهادت امام حسین (ع) (صفحه 228-231, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=228)  + , عملکرد و برنامه های مسیحیان در جشن و عید کریسمس و نقد آن (صفحه 234-235, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=234)  + , نگاهی به برنامه ها و کیفیت برگزاری جشن کریسمس توسط مسیحیان تهران (صفحه 235-237, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=235)  + , مقایسه ای میان روش مسلمانان در عزاداری برای شهادت امام حسین (ع) و روش مسیحیان در جشن بمناسبت رحلت حضرت عیسی (ع) (صفحه 317, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=317)  + مسیحیان
ویژگیهای کتاب حماسه حسینی (جلد 3) اثر شهید آیت الله مرتضی مطهری (صفحه 11-12, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=11)  + مطهری,مرتضی,1299-1358
نگاهی به عداوت ابوسفیان, معاویه و یزید نسبت به اسلام (صفحه 15-16, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=15)  + , سیاست و برنامه های معاویه در امر خلافت (صفحه 22-26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=22)  + , استفاده معاویه از عامل دیانت و روحانیت برای تسلط بر حکومت اسلامی بعد از قتل عثمان (صفحه 22-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=22)  + , بررسی برنامه های مبارزاتی معاویه با نیروی اجتماعی امام علی (ع) در جهت تسلط بر حکومت اسلامی (صفحه 25, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=25)  + , نمونه های ازبدعتها و ایجاد سنتهای سوء توسط معاویه و بقاء آنها بعد از مرگ وی (صفحه 28-29, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=28)  + , فرق بین معاویه بن ابو سفیان و یزید بن معاویه از نظر حکومت (صفحه 88-89, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=88)  + , علت عدم قیام امام حسین (ع) در زمان معاویه (صفحه 112-113, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=112)  + , فرق اصحاب معاویه در جنگ صفین با اصحاب یزید در واقعه کربلا (صفحه 116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=116)  + , نگاهی به سیاستهای معاویه در دوران خلافتش (صفحه 117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=117)  + , کرامت آل علی (ع) و ( ائمه ) در استخدام وسیله پیروزی در مقایسه با عملکرد معاویه (صفحه 119, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=119)  + , نگاهی به چگونگی تهیه مقدمات ولایت عهدی یزید از سوی معاویه در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 126-128, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=126)  + , عکس العمل عبدالله بن زبیر در برابر تقاضای معاویه در خصوص بیعت وی با یزید بن معاویه (صفحه 127-128, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=127)  + , جنگ تبلیغاتی معاویه با علویین از نظر عقاد در کتاب ابوالشهدا (صفحه 129, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=129)  + , تفاوتهای سیاسی یزید بن معاویه و معاویه بن ابوسفیان و عمر بن خطاب با یکدیگر (صفحه 144, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=144)  + , فرق انصار و مشاورین معاویه با انصار و مشاورین یزید در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 147-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=147)  + معاویه بن ابی سفیان,خلیفه اموی
جملاتی از امام حسین (ع) در کتابهای مقتل خوارزمی و ارشاد شیخ مفید پیرامون عدم بیعت آن حضرت با یزید بن معاویه (صفحه 202-203, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=202)  + مفید,محمدبن محمد,336-413ق
بررسی نوع شخصیت و روحیه حماسه در میان ملتها و دیدگاه اسلام در این رابطه (صفحه 331-333, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=331)  + ملتها
بررسی مشخصات سیاست امویان در مورد ترویج تعصب نژادی (صفحه 76-78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=76)  + ملی گرایی
خطبه ها و مناظره ها حضرت زینب (س) و امام زین العابدین (ع) با عبیدالله بن زیاد پس از شهادت امام حسین (ع) (صفحه 351-356, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=351)  + مناظره ها
شیوه برخورد حضرت محمد (ص) با منافقین (صفحه 21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=21)  + منافقان
علت حرکت امام حسین (ع) از مکه به کوفه (صفحه 183-186, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=183)  + مهاجرت
علت حرکت امام حسین (ع) از مکه به کوفه (صفحه 183-186, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=183)  + مکه
نسب شریف امام حسین (ع) و اثرات آن در قضیه عاشورا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=135)  + نسب شناسی
نقدی بر دیدگاه آقای صالحی نجف آبادی نویسنده کتاب شهید جاوید پیرامون شرایط و ویژگیهای قیام امام حسین (ع) (صفحه 54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=54)  + , نقدی بر برداشت آقای صالحی نویسنده کتاب شهید جاوید از علت قیام و ترک بیعت امام حسین با یزید (صفحه 186-187, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=186)  + , نقد و بررسی نظراتی در زمینه اعتماد امام حسین (ع) نسبت به دعوت مردم کوفه از آن حضرت برای مبارزه با یزید (صفحه 187-188, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=187)  + , نقدی بر برداشت نویسنده کتاب شهید جاوید در مورد علت اعلام انصراف امام حسین (ع) از مسیر کوفه (صفحه 189, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=189)  + , نقدی بر ارزیابی صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون دیدگاههای مختلف درباره نهضت امام حسین (ع) (صفحه 197-199, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=197)  + , نقد و بررسی نظرات آقای صالحی نجف آبادی نویسنده کتاب شهید جاوید در زمینه ماهیت و علل قیام امام حسین (صفحه 197-218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=197)  + , نقد نظریات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون نقش عامل بیعت در قیام امام حسین (ع) (صفحه 200-204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=200)  + , نقدی بر نظرات آقای صالحی از کتاب شهید جاوید پیرامون تصمیم امام حسین (ع) بمراجعت و انصراف از کوفه پس از برخورد با حر (صفحه 204-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=204)  + , نقدی بر نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون تصمیم امام حسین (ع) برای مهاجرت به کربلا و آمادگی آن حضرت برای شهادت در واقعه کربلا (صفحه 209-212, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=209)  + , نقدی بر نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون نفی ابتدایی بودن قیام امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 214-215, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=214)  + , نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون آثار قیام امام حسین (ع) (صفحه 217-218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=217)  + , نقدی بر برداشت غلط محمد مسعود از بزرگداشت شهادت امام حسین (ع) توسط مسلمانان و بزرگداشت رحلت حضرت عیسی (ع) (صفحه 231-234, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=231)  + , عملکرد و برنامه های مسیحیان در جشن و عید کریسمس و نقد آن (صفحه 234-235, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=234)  + , نقدی بر کتاب منتخب اثر شیخ طریحی (صفحه 272, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=272)  + , نقدی بر کتاب روضه الشهداء اثر ملا حسین کاشفی پیرامون واقعه کربلا (صفحه 282-283, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=282)  + , نقدی بر کتاب اسرار الشهاده اثر آقای دربندی پیرامون واقعه کربلا (صفحه 283, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=283)  + , نقدی بر کتاب حسین وارث آدم اثر دکتر علی شریعتی درباره واقعه عاشورا (صفحه 307-310, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=307)  + , نقدی بر دیدگاه شریعتی در کتاب حسین وارث آدم پیرامون منتهی شدن سرانجام تاریخ و بشریت به اشتراکیت و سوسیالیسم و بی فایدگی تلاش انقلابیون تاریخ (صفحه 308-310, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=308)  + , نقد و بررسی کتاب شهید جاوید تالیف آقای صالحی نجف آبادی درباره نهضت امام حسین (ع) (صفحه 385-420, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=385)  + , نقدی بر نظر آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون نظر فرزدق درباره خصوصیات مردم کوفه در واقعه کربلا (صفحه 386-387, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=386)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون عوامل حادثه کربلا از ناحیه امام حسین (ع) و یزید بن معاویه (صفحه 386, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=386)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون امکان پیروزی امام حسین (ع) برای تشکیل حکومت اسلامی در جریان واقعه کربلا (صفحه 388-392, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=388)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون حرکت امام حسین (ع) به کوفه و آمادگی نیروهای داوطلب و نظامی این شهر جهت کمک به آن حضرت (صفحه 388-390, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=388)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون پیشگویی ابن عباس در مورد واقعه کربلا (صفحه 392-396, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=392)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید در مورد پیشگویی حضرت محمد (ص) در جنگ احد (صفحه 394-396, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=394)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون علل عدم کمک نظامی به امام حسین (ع) در واقعه کربلا و امام علی (ع) در جنگ صفین (صفحه 396-400, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=396)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون حرکت امام حسین (ع) بر اساس گزارش مسلم بن عقیل نسبت به آمادگی مردم کوفه برای همکاری با آن حضرت (صفحه 400-401, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=400)  + , نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون مراحل قیام امام حسین علیه السلام و نفی ابتدایی بودن آن (صفحه 410-420, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=410)  + نقد
تشریح خطر بنی امیه بر امت اسلامی در خطبه 91 نهج البلاغه (صفحه 53, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=53)  + نهج البلاغه,خطبه91
بررسی علل تقدس نهضت اسلامی (صفحه 41-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=41)  + , علل تقدس نهضت امام حسین (ع) و مقایسه آن با نهضتهای دیگر (صفحه 50-55, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=50)  + , فلسفه قیام پیامبران و مصلحین الهی از نظر قرآن (صفحه 62-66, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=62)  + , نقدی بر دیدگاه شریعتی در کتاب حسین وارث آدم پیرامون منتهی شدن سرانجام تاریخ و بشریت به اشتراکیت و سوسیالیسم و بی فایدگی تلاش انقلابیون تاریخ (صفحه 308-310, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=308)  + , خصوصیات و ویژگیهای قیامهای مقدس (صفحه 319, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=319)  + نهضتهای اسلامی
الهام بخشی قیام حسینی برای مصلحین در زمینه اصلاح جامعه (صفحه 75-76, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=75)  + نهضتهای اصلاحی
نمونه ای از تحریفات در واقعه عاشورا به نقل از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر مرحوم حاجی نوری (صفحه 261-262, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=261)  + , تحریفی پیرامون حالات حضرت زینب (س) در شب عاشورا و آگاهی امام زین العابدین (ع) از وقایع کربلا در کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 267-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=267)  + , افسانه تحریفی در مورد کیفیت مرکب امام حسین (ع) در کربلا از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 267, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=267)  + , تحریفاتی پیرامون عزیمت امام حسین (ع) به میدان و وداع حضرت زینب (ع) با آن حضرت در واقعه کربلا از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=268)  + , افسانه ها و تحریفاتی پیرامون واکنش امام صادق (ع) و امام سجاد(ع) نسبت به یادآوری واقعه کربلا به نقل از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 269-270, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=269)  + , بررسی عوامل نقل اخبار و حکایات بی اساس در بعضی کتب پیرامون واقعه کربلا و داستانی در این مورد از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 270-272, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=270)  + , داستانی تحریفی پیرامون طلب آب توسط امام حسین (ع) از امام علی (ع) در هنگام سخنرانی پدرش در کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 273, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=273)  + , آیاتی در زمینه مذمت استماع به اخبار کاذبه و حکایات و قصص دروغ و ضرورت پرهیز از آن در عزاداری امام حسین (ع) به نقل از کتاب لؤلؤ و مرجان (صفحه 274-276, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=274)  + , افسانه ای پیرامون تعداد مقتولین دشمن توسط حضرت ابوالفضل (ع) در جنگ صفین به نقل از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=274)  + نوری,حسین بن محمدتقی,1254-1320ق
نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون حرکت امام حسین (ع) به کوفه و آمادگی نیروهای داوطلب و نظامی این شهر جهت کمک به آن حضرت (صفحه 388-390, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=388)  + نیروهای نظامی
نظرات و عکس العملهای عثمان بن زیاد , مرجانه ( مادر ابن زیاد ) یحیی بن الحکم و هند ( همسر یزید ) پیرامون شهادت امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 216-217, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=216)  + هندزوجه یزیدبن معاویه
ویژگیهای کتاب حماسه حسینی (جلد 3) اثر شهید آیت الله مرتضی مطهری (صفحه 11-12, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=11)  + , بررسی ریشه های تاریخی حادثه کربلا (صفحه 13-55, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=13)  + , تحلیلی از روحیات و علل مشارکت مردم و مسلمانان در قتل امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 15-16, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=15)  + , هدف و منطق امام حسین (ع) در قیام عاشورا (صفحه 18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=18)  + , بررسی منطق واهداف امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 38-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=38)  + , بررسی ویژگیهای نهضت و عوامل شهادت امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 45-49, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=45)  + , نقش جهالت و ظاهربینی مردم در گرایش آنها به بنی امیه و در شهادت امام حسین (ع) (صفحه 45-48, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=45)  + , علل تقدس نهضت امام حسین (ع) و مقایسه آن با نهضتهای دیگر (صفحه 50-55, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=50)  + , نقش عامل هدف , محیط و روشن بینی امام حسین (ع) در نهضت آن حضرت (صفحه 50-55, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=50)  + , نقدی بر دیدگاه آقای صالحی نجف آبادی نویسنده کتاب شهید جاوید پیرامون شرایط و ویژگیهای قیام امام حسین (ع) (صفحه 54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=54)  + , علل جنگ کوفیان با امام حسین (ع) (صفحه 59-60, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=59)  + , بررسی آثار و ماهیت اخلاقی و روحانی حادثه کربلا (صفحه 72-73, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=72)  + , علت تغییر روحیه حربن یزید و گرایش او به اصحاب ابی عبدالله (ع) در واقعه کربلا (صفحه 74, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=74)  + , الهام بخشی قیام حسینی برای مصلحین در زمینه اصلاح جامعه (صفحه 75-76, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=75)  + , انگیزه کوفیان در شهادت امام حسین (ع) (صفحه 75, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=75)  + , بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون علت قیام امام حسین (ع) (صفحه 84-87, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=84)  + , تحلیلی پیرامون مشیت تکوینی و تشریعی در قیام امام حسین (ع) (صفحه 86-87, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=86)  + , بررسی آثار و نتایج قیام امام حسین (ع) (صفحه 97-98, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=97)  + , بررسی چهره های مختلف واقعه کربلا (صفحه 98-100, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=98)  + , بررسی علل قیام امام حسین (ع) (صفحه 101-112, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=101)  + , تحلیلی از ارزش عوامل بیعت , دعوت کوفیان و امر بمعروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین (ع) (صفحه 101-112, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=101)  + , بررسی علل انصراف امام حسین (ع) از اعمال حج و حرکت بسوی عراق (صفحه 104-105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=104)  + , بررسی ابعاد مختلف قیام امام حسین (ع) (صفحه 106-107, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=106)  + , وضع روحی امام حسین (ع) در شب عاشورا و خطبه آن حضرت برای اصحاب خود (صفحه 114-115, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=114)  + , گفتاری از عقاد در کتاب ابوالشهدا درباره موضوعات مختلف از قیام امام حسین (ع) (صفحه 116-118, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=116)  + , تحلیل روحیه قاتلین سید الشهداء و دیدگاه عباس محمود عقاد در این رابطه (صفحه 120-121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=120)  + , نظر عقاد در کتاب ابوالشهدا درباره قصه زینب بنت اسحاق در حادثه کربلا (صفحه 130, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=130)  + , نسب شریف امام حسین (ع) و اثرات آن در قضیه عاشورا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=135)  + , نقش فساد اخلافی یزید در قیام امام حسین (ع) و قیام اهل مدینه بر علیه خلافت وی (صفحه 142-143, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=142)  + , گفتاری از فرزدق و مجمع بن عبید عامری و مواضع مردم کوفه نسبت به امام حسین در واقعه کربلا (صفحه 145-146, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=145)  + , کراهت امام حسین (ع) نسبت به شروع جنگ در واقعه کربلا (صفحه 153, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=153)  + , کراهت باطنی مردم کوفه از رفتن به جنگ با امام حسین (ع) در واقعه کربلا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 154, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=154)  + , فلسفه قیام امام حسین (ع) و نتایج آن در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 155-156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=155)  + , تحلیلی پیرامون جریان همراهی اهلبیت امام حسین (ع) با آن حضرت در کربلا در کتاب ابوالشهدا اثر عباس محمود عقاد (صفحه 156, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=156)  + , روحیه اصحاب امام حسین (ع) در واقعه عاشورا و گفتاری از عقاد در کتاب ابوالشهدا (صفحه 158-159, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=158)  + , مقایسه ای بین منطق ابن عباس با منطق امام حسین (ع) نسبت به واقعه کربلا و حرکت آن حضرت به سوی کربلا (صفحه 160-161, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=160)  + , ظهور و بروز صفات پسندیده امام حسین (ع) در روز عاشورا (صفحه 162, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=162)  + , فلسفه جنگ حسین بن علی (ع) با یزید بن معاویه در واقعه عاشورا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 162-163, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=162)  + , روحیه اصحاب ابن زیاد و عمر سعد در واقعه کربلا (صفحه 164-165, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=164)  + , نظم و ایثار اصحاب امام حسین (ع) نسبت به حفظ و حراست از امام حسین (ع) در واقعه کربلا در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 165-166, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=165)  + , اعمال دنائت مابانه و جنایات لشکر عمر سعد نسبت به امام حسین (ع) و اصحاب و یارانش در واقعه کربلا (صفحه 166-168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=166)  + , نقش واقعه کربلا در سرنگونی حکومت بنی امیه در کتاب ابوالشهدا اثر عقاد (صفحه 168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=168)  + , بررسی ماهیت و عوامل قیام امام حسین (ع) (صفحه 173-191, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=173)  + , تحلیلی از نقش عامل شخصیت معنوی و اصلحیت امام حسین (ع) بهمراه عامل دعوت کوفیان در قیام آنحضرت (صفحه 175-176, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=175)  + , بررسی نقش عوامل بیعت , دعوت کوفیان و امر بمعروف و نهی از منکر در قیام اما حسین (ع) (صفحه 176-191, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=176)  + , بررسی شرایط و نقش امر به معروف و نهی از منکر در حادثه کربلا (صفحه 179-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=179)  + , جملاتی از امام حسین (ع) پیرامون آگاهی و اعتقاد آن حضرت نسبت به نتایج قیام علیه یزید بن معاویه (صفحه 180-181, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=180)  + , بررسی موضوع دعوت مردم کوفه از امام حسین (ع) و عکس العمل امام در قبال آن (صفحه 181-183, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=181)  + , مقایسه ای میان وضعیت امام علی (ع) بعد از قتل عثمان با وضعیت امام حسین (ع) در مساله بیعت و دعوت مردم (صفحه 182-183, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=182)  + , علت حرکت امام حسین (ع) از مکه به کوفه (صفحه 183-186, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=183)  + , نقدی بر برداشت آقای صالحی نویسنده کتاب شهید جاوید از علت قیام و ترک بیعت امام حسین با یزید (صفحه 186-187, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=186)  + , نقد و بررسی نظراتی در زمینه اعتماد امام حسین (ع) نسبت به دعوت مردم کوفه از آن حضرت برای مبارزه با یزید (صفحه 187-188, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=187)  + , تحلیلی از علم امام حسین (ع) نسبت به حرکتش به طرف کربلا و شهادت آن حضرت (صفحه 188-189, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=188)  + , نقدی بر برداشت نویسنده کتاب شهید جاوید در مورد علت اعلام انصراف امام حسین (ع) از مسیر کوفه (صفحه 189, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=189)  + , سؤالاتی درباره نهضت امام حسین (ع) (صفحه 192-196, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=192)  + , نقدی بر ارزیابی صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون دیدگاههای مختلف درباره نهضت امام حسین (ع) (صفحه 197-199, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=197)  + , نقد و بررسی نظرات آقای صالحی نجف آبادی نویسنده کتاب شهید جاوید در زمینه ماهیت و علل قیام امام حسین (صفحه 197-218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=197)  + , نقد نظریات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون نقش عامل بیعت در قیام امام حسین (ع) (صفحه 200-204, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=200)  + , نقدی بر نظرات آقای صالحی از کتاب شهید جاوید پیرامون تصمیم امام حسین (ع) بمراجعت و انصراف از کوفه پس از برخورد با حر (صفحه 204-207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=204)  + , نقدی بر نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون تصمیم امام حسین (ع) برای مهاجرت به کربلا و آمادگی آن حضرت برای شهادت در واقعه کربلا (صفحه 209-212, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=209)  + , نقدی بر نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون نفی ابتدایی بودن قیام امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 214-215, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=214)  + , نظرات آقای موسیو ماربین در کتاب السیاسµ الحسینیه پیرامون اهداف و شهادت امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 215-216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=215)  + , نظرات و عکس العملهای عثمان بن زیاد , مرجانه ( مادر ابن زیاد ) یحیی بن الحکم و هند ( همسر یزید ) پیرامون شهادت امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 216-217, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=216)  + , نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون آثار قیام امام حسین (ع) (صفحه 217-218, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=217)  + , دیدگاه آقای غفاری در مقدمه کتاب بررسی تاریخ عاشورا اثر آیتی پیرامون علل تصمیم امام حسین (ع) به قیام علیه یزید (صفحه 218-220, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=218)  + , نقش جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین (ع) و بیان شرایط و ارزش آن (صفحه 241-247, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=241)  + , ماهیت و عوامل قیام امام حسین (ع) در واقعه کربلا (صفحه 245-248, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=245)  + , تحقیقی درباره تحریف واقعه عاشورا (صفحه 252-303, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=252)  + , نظر مرحوم آیتی در کتاب بررسی تاریخ عاشورا درباره نقش اهل بیت امام حسین (ع) در جلوگیری از تحریف واقعه عاشورا (صفحه 252-253, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=252)  + , تحریف برنامه های مسلم بن عقیل در کوفه در جریان واقعه کربلا به نقل از کتاب بررسی تاریخ عاشورا اثر آیتی (صفحه 253-254, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=253)