ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "ادیان"

نمایش نتایج:25 صفحه.

(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)

آ

آشنایی با قرآن/جلد شش +تطابق و همگامی ادیان الهی با یکدیگر (صفحه 131-132, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=6&p=131)  +
آشنایی با قرآن/جلد چهار +رسالت دین در معرفی انسان و جهان (صفحه 184-192, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=4&p=184)  +

ا

استاد مطهری و روشنفکران +قسمتی از کتاب مارکس و مارکسیسم در زمینه شیوه مبارزه مارکسیسم با دین (صفحه 104, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1292&p=104)  +, نقد دیدگاه شریعتی و مارکس درباره مادیت وماهیت مذهب و تطابق خاستگاه پدیده ای فرهنگی با جهت گیری آن (صفحه 145-147, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1292&p=145)  +
اسلام و مقتضیات زمان/جلد دو +نگاهی به نوع تاثیر دین بر زندگی بشر (صفحه 104-105, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=104)  +, دیدگاه مهندس کتیرایی در مورد تاثیر امور مادی بر زندگی بشر و نقش ادیان در کنترل امور مادی و نقد (صفحه 144-146, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=144)  +
اسلام و مقتضیات زمان/جلد یک +نقش دین در سازماندهی عقل به امور غریزی (صفحه 278, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=278)  +, معنای نسخ و حقیقت آن در احکام و قوانین الهی ( نسخ شریعت ) و رابطه خاتمیت با نسخ ادیان (صفحه 355-369, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=355)  +, دیدگاه یهودیان پیرامون نسخ شریعت (صفحه 358, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=358)  +, تاثیر مقتضیات زمان در نسخ شریعت (صفحه 362, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=362)  +, بررسی تاثیر مقتضیات زمان در نسخ شریعت (صفحه 373-374, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=373)  +, علت احتیاج انسان به شریعت جدید ( فلسفه نسخ شرایع در ادیان الهی ) (صفحه 375-377, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=375)  +, نگاهی اجمالی به تحریف در ادیان و کیفیت آن (صفحه 375-376, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=375)  +, آشنایی با دیدگاه قرآن پیرامون ادیان قبل از پیامبر (ص) با استفاده از آیه 13 سوره شوری (صفحه 376-377, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=376)  +, تحقیقی پیرامون لزوم وجود مجدد دین در هر قرن (صفحه 380-388, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=380)  +
اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد پنج +فطری بودن دین و توجه بخدا از نظر آیات و احادیث (صفحه 77-78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=5&p=77)  +
امامت و رهبری +نقش خلفا در جدایی دین از سیاست و ضربات جبران ناپذیر آن بر پیکر اسلام (صفحه 31-32, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1296&p=31)  +, عدم جدایی دین از سیاست از دیدگاه اسلام (صفحه 31-33, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1296&p=31)  +
امدادهای غیبی در زندگی بشر +دیدگاه ویل دورانت درکتاب درسهای تاریخ پیرامون جاودانگی دین (صفحه 16, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=16)  +, علل جاودانگی دین در میان بشریت (صفحه 20-23, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=20)  +, بررسی ارتباط دین با فطرت بشر از دیدگاه قرآن (صفحه 23, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=23)  +, دیدگاه حضرت علی (ع) در تعریف انبیاء و ارتباط دین با فطرت بشر (صفحه 23, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=23)  +, نقد و بررسی تئوریها و نظریات مختلف درباره علل پیدایش دین در جامعه انسانی (صفحه 24-35, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=24)  +, نظریه 'لوکریتوس' از حکمای قدیم روم درباره علل پیدایش دین در جامعه (صفحه 24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=24)  +, تبیین و بررسی نظریه مارکسیست ها در زمینه پیدایش دین در جامعه (صفحه 25, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=25)  +, نقد و بررسی نظریه 'فروید' پیرامون ریشه پیدایش دین در جامعه (صفحه 28-29, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=28)  +, بررسی ارتباط فطرت با دین از دیدگاه دانشمندان غربی (صفحه 29-34, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=29)  +, ارتباط دین با فطرت انسان از نظر یونگ شاگرد فروید (صفحه 29-30, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=29)  +, ارتباط دین با فطرت از دیدگاه ویلیام جیمز دانشمند آمریکایی (صفحه 30-31, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=30)  +, ارتباط دین و فطرت از دیدگاه آلکسیس کارل (صفحه 31, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=31)  +, منشاء پیدایش دین از دیدگاه اینشتین (صفحه 32-34, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=32)  +, نقش دین در تامین خواسته های انسان (صفحه 36-39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=36)  +, دین از دیدگاه ویکتور هوگو فرانسوی (صفحه 38, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=38)  +, نقش دین در اجرای قوانین و اخلاق اجتماعی (صفحه 39-40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=39)  +, شعری از ناصر خسرو پیرامون جاودانگی دین (صفحه 39, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=39)  +, نقش دین در تحقق مقدسات انسانی (صفحه 40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=40)  +, دیدگاه آلکسیس کارل در زمنیه نقش دین در دگرگونی ارزشها و هدف دهی انسانها (صفحه 40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=40)  +, علل روگردانی از دین از دیدگاه والتر اسکارلند برگ در کتاب اثبات وجود خدا (صفحه 41-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=41)  +, بررسی علل روگردانی مردم از دین (صفحه 41-47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=41)  +, وظیفه علما و مربیان دین در شناخت و تبلیغ صحیح دین (صفحه 47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=47)  +, سخن ویلیام جیمز پیرامون نقش دین در گسترش علوم (صفحه 55, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=55)  +, نقش دین در کنترل غرائز و انحرافات بشر (صفحه 83-86, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=83)  +, آثار سوء جدایی دین و دانش در جامعه (صفحه 98, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=98)  +

ب

بررسی اجمالی نهضتهای اسلامی در صدساله اخیر +لزوم تفهیم همبستگی دین و سیاست به مسلمانان جهت مبارزه با استعمار از نظر سید جمال الدین اسد آبادی (صفحه 21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1343&p=21)  +, اهداف و مفهوم همبستگی دین و سیاست از نظر سید جمال الدین اسد آبادی (صفحه 25-26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1343&p=25)  +, دیدگاه اهل سنت از مفهوم اولواالامر و نقش آن در ترویج جدایی دین از سیاست (صفحه 25-26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1343&p=25)  +, علت تبلیغات برخی روشنفکران اسلامی در جدایی دین از سیاست (صفحه 25-26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1343&p=25)  +, عقاید شیخ عبدالرحمان کواکبی درباره آزادی , نظم , سیاست و دین (صفحه 42-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1343&p=42)  +
بیست گفتار +هماهنگی قوانین دین با قوانین فطرت و خلقت (صفحه 69-70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=69)  +, نقش تفسیر صحیح رابطه دین و دنیا در اخلاق و سعادت فرد و اجتماع (صفحه 236-237, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=236)  +, تقسیم مردم از نظر اعتقاد به رابطه دین و علم (صفحه 254-255, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=254)  +

ت

تعلیم و تربیت در اسلام +نقش دین در ارتباط با فعل اخلاقی انسان و بیان دیدگاه داستایوفسکی در این مورد (صفحه 118-119, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=118)  +, بررسی نقش اعتقادات دینی و مذهبی در فعل اخلاقی انسان (صفحه 133-136, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=133)  +, تقریر اخلاق مذهبی از دیدگاه ویل دورانت و راسل (صفحه 133-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=133)  +, تاثیر نفی مذهب و اخلاق مذهبی در بحران اخلاقی غرب (صفحه 240-241, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=240)  +, بررسی تعصب و خود مذهبی انسان در امر تعلیم و اخلاق اسلامی و نقش آن در جهت دهی نوعدوستی انسان (صفحه 256-259, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=256)  +, اهمیت تفکر و تعقل در بینش اسلامی و مقایسه اجمالی آن با سایر ادیان (صفحه 271-277, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=271)  +, محبت , دوستی و دشمنی نسبت به مردم از دیدگاه ادیان بزرگ و تفاوت دیدگاه اسلام و مسیحیت در این دو مفهوم (صفحه 352-353, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=352)  +
توحید +مروری بر نظرات اینشتین در کتاب دنیایی که من می بینم پیرامون عوامل گرایش انسان به دین و مذهب (عامل ترس, عامل اخلاقی (صفحه 38-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=38)  +, فرازی از سخنان اینشتین در مورد وجه اشتراک مذهب ترس و اخلاق در اعتقاد به جسمیت خداوند و رد آن (صفحه 40-41, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=40)  +, نقد نظرات مهندس بازرگان در کتاب راه طی شده پیرامون رابطه علم و دین و نقش آن در فهم ارتباط علت و معلول با یکدیگر (صفحه 67-78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1307&p=67)  +
تکامل اجتماعی انسان به ضمیمه هدف زندگی +نقش دین در تکامل تاریخی و اجتماعی انسان (صفحه 27-29, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=27)  +, پرسش و پاسخی درباره تکامل دین (صفحه 32-33, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=32)  +, نقش دین در تکامل اجتماعی و معنوی انسان (صفحه 59, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=59)  +, عقیده مرحوم آیت الله بروجردی درباره تقویت دیانت مردم (صفحه 207, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=207)  +

ح

حق و باطل به ضمیمه احیای تفکر اسلامی +نقد و بررسی دیدگاه مارکسیسم و ماتریالیسم تاریخی پیرامون تاریخ زندگی بشریت و نقش مذهب در آن (صفحه 31-34, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1311&p=31)  +
حماسه حسینی/جلد سه +استفاده معاویه از عامل دیانت و روحانیت برای تسلط بر حکومت اسلامی بعد از قتل عثمان (صفحه 22-24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=22)  +, معنای جهالت در اصطلاح دین (صفحه 47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=47)  +
حماسه حسینی/جلد یک +نقش دانشمند فاسق, پیشوای ستمکار و مقدس نادان در تحریف دین در حدیث پیامبر اسلام(ص) (صفحه 96, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=1&p=96)  +, بررسی نقش پیامبران در تبلیغ دین (صفحه 194-196, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=1&p=194)  +, نقش تواضع و فروتنی انبیاء در تبلیغ ادیان الهی (صفحه 246-248, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=1&p=246)  +
حکمتها و اندرزها +اهمیت و رابطه خداشناسی با دین و حدیثی از امام علی علیه السلام در این باره (صفحه 11-12, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=11)  +, بررسی نقش خداشناسی و اصل توحید در اساس دین و سخنی از علی (ع) در این مورد (صفحه 17-21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=17)  +, ضرورت سازگاری محیط اجتماعی با زندگانی فرد و انطباق روحیه فرد با مصالح عالیه اجتماع و نقش دین در این امر (صفحه 23-26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=23)  +, نقش دین در تسلیم کردن نفس اماره و شعری از مولوی در این مورد (صفحه 35-38, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=35)  +, نقش آشفتگی روح در ناهماهنگی افکار و احساسات انسان و نقش دین در این امر (صفحه 36-47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=36)  +, نقش دین و ایمان در تقویت امید و کاهش آرزوها و آمال شیطانی در انسان و سخنی از قرآن در این مورد (صفحه 177-178, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=177)  +, نقد و بررسی اظهارات برخی درباره انقراض عصر دین (صفحه 252-253, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=252)  +

خ

خاتمیت +علل وجود شرایع متعدده (صفحه 31-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1313&p=31)  +, کیفیت وجود پیغمبر و کتاب و قانون قبل از حضرت نوح (صفحه 56, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1313&p=56)  +, رابطه نسخ شرایع با ادوار تمدن (صفحه 59-67, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1313&p=59)  +, عدم اختلافات اصولی در ادیان الهی (صفحه 59-60, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1313&p=59)  +, ضرورت وجود علماء دینی در ادیان (صفحه 108, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1313&p=108)  +, مقایسه دیدگاه اسلام با سایر ادیان در رابطه با وظایف دانشمندان دینی (صفحه 109-113, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1313&p=109)  +
ختم نبوت +علل تجدید رسالت و ظهور پیامبران و نقش تحریف ادیان در تجدید نبوتها در تفسیر آیه 9 سوره حجر (صفحه 11-13, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=11)  +, بررسی فلسفه اصرار قرآن بر وحدت دین از اول تا آخر جهان و رابطه آن با ختم نبوت (صفحه 13-19, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=13)  +, علت و نحوه تفاوت تعلیمات آسمانی پیامبران و اثبات اصل اختلاف ادیان باستناد آیه 48 سوره مائده (صفحه 14-18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=14)  +, اثبات فطرت دین خواهی انسان از دیدگاه قرآن در سوره روم آیه 30 و ارتباط این فطرت با وحدت دین (صفحه 16-17, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=16)  +, سیر تکاملی انسان بسوی صراط مستقیم با استناد به آیه 153 سوره انعام و ارتباط آن و وحدت دین (صفحه 16-19, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=16)  +, نقش قوانین متعادل اسلام در امتیاز امت ختمیه ( مسلمانان ) بر امتهای دیگر از نظر قرآن باستناد آیه 143 سوره بقره (صفحه 19-23, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=19)  +, رابطه شرع با عقل در اسلام و نقش عقل در استنباط احکام شرعی (صفحه 58, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=58)  +
خدمات متقابل اسلام و ایران +بررسی رابطه ملیت و مذهب در ایران بعد از اسلام (صفحه 18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=18)  +, بررسی نقش مذهب در جنگ ژوئن اعراب و اسرائیل (پاورقی) (صفحه 53, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=53)  +, فرق میان کلمه دین با کلمه ملت از نظر علمای فقه اللغµ (صفحه 57, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=57)  +, نگاهی بر نحوه پیدایش برخی مکاتب و ادیان و حوزه گسترش آنها (صفحه 70-72, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=70)  +, مذهب و عقاید مردم خراسان و طبرستان و برخی دیگر از نقاط ایران از نظر مقدسی در کتاب احسن التقاسیم بعد از نفوذ اسلام (صفحه 106, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=106)  +, ادیان موجود در ایران در دوران مقارن ظهور اسلام ازنظر سعید نفیسی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران (صفحه 165-169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=165)  +, معرفی کتاب ایران در زمان ساسانیان اثر کریستن سن و کتاب تمدن ایرانی تالیف جمعی از خاورشناسان در زمینه مذاهب ایران ساسانی (صفحه 169, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=169)  +, شعری از فردوسی در شاهنامه درباره وصایای اردشیر بابکان به پسرش شاپور پیرامون رابطه دین با حکومت در کتاب مزدیسناوادب فارسی (صفحه 170, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=170)  +, رؤس برنامه ها و مبانی دعوت زردشت از نظر جان ناس. (صفحه 225-227, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1315&p=225)  +

د

ده گفتار +نقد و بررسی نقش متقابل دین و انسان در حیات یکدیگر (صفحه 130-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1317&p=130)  +, نظر لنین و یک نویسنده عرب درباره دین (صفحه 150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1317&p=150)  +

س

سیری در سیره ائمه اطهار(ع) +تردید در شیعه یا سنی بودن حافظ شیرازی (صفحه 292, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1319&p=292)  +
سیری در سیره نبوی +بررسی ریشه های اصلی مشکلات بشریت در قرن بیستم و تاثیر غفلت از دین و معنویات بر افزایش این مشکلات (صفحه 15, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1320&p=15)  +, دیدگاه اقبال لاهوری پیرامون نیاز بشریت قرن بیستم به معنویات ودین, از کتاب احیای فکر دینی در اسلام (صفحه 18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1320&p=18)  +, معنای بدعت و ( نو آوری ) در دین و نحوه برخورد با آن از نظر مرحوم شیخ انصاری (صفحه 126-131, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1320&p=126)  +, نگرشی بر عدم اجبار و اکراه در دین با استناد به آیه 256 سوره بقره (صفحه 225-230, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1320&p=225)  +, شان نزول آیه ( لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی ٹٹٹ ) در مورد اکراه و اجبار در دین (صفحه 253, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1320&p=253)  +

ع

عدل الهی +گفتاری از ویلیام جیمز درباره فرق مذهب و اخلاق محض ( اخلاق منهای مذهب ) (صفحه 79-80, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=79)  +, اثبات یکی بودن دین حق در هر زمانی و لزوم پیروی انسانها از همان دین (صفحه 250-253, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=250)  +, بررسی مساله انحصار حقانیت و مقبولیت دینی اسلام در مقابل سایر ادیان (صفحه 250-252, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=250)  +, نقد تفکر جرج جرداق و جبران خلیل جبران درباره عدم لزوم اعتقاد به دین خاص و آزادی در انتخاب دین (صفحه 252-253, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=252)  +
علل گرایش به مادیگری +طرح مارکسیسم برای نابودی دین از بین توده های معتقد به نقل از کتاب مارکس ومارکسیسم (صفحه 30-31, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1325&p=30)  +, گرایش طبیعی و فطری انسان به دین و عدم گرایش او به ماده (صفحه 46-48, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1325&p=46)  +, باورهای جوامع غربی در باره ملازمه بین خدا پرستی و پذیرش حکومت استبدادی در گرایش آنان به مادیگری (صفحه 157-160, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1325&p=157)  +
(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)