ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "جنگ صفین,37ق"

نمایش نتایج:15 صفحه.

آ

آشنایی با قرآن/جلد دو +رفتار منافقانه معاویه علیه حضرت علی(ع) در ماجرای جنگ صفین و قتل عثمان (صفحه 165-166, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=2&p=165)  +

ا

اسلام و مقتضیات زمان/جلد دو +گفتاری از حضرت علی (ع) در جهت تحریک سپاه اسلام علیه معاویه در جنگ صفین بر اساس تقویت روح آزادگی و غیرت آنان (صفحه 129-130, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=129)  +
اسلام و مقتضیات زمان/جلد یک +نقش خوارج در موضوع حکمیت در جنگ صفین (صفحه 119-121, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=119)  +
انسان کامل +مروت و گذشت علی (ع) نسبت به سپاهیان معاویه در صفین (صفحه 108-111, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1299&p=108)  +, روش تحریک سربازان و نیروهای نظامی توسط امام علی علیه السلام در جنگ صفین علیه نیروهای معاویه برای باز کردن راه آب (صفحه 109-110, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1299&p=109)  +

ب

بیست گفتار +ویژگیهای خوارج و علت مخالفت آنها با حضرت علی(ع) در جریان حکمیت در جنگ صفین و پاسخ حضرت به آنان (صفحه 51-54, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=51)  +

ج

جاذبه و دافعه علی(ع) +بررسی داستان حکمیت ابوموسی اشعری و عمروعاص بعد از جنگ صفین بین علی(ع) و معاویه (صفحه 118-120, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1308&p=118)  +, درسهایی از سوء استفاده معاویه از قرآن علیه اسلام و مسلمین در جنگ صفین به دلیل جهالت و نادانی مسلمانان (صفحه 169-173, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1308&p=169)  +

ح

حماسه حسینی/جلد سه +افسانه ای پیرامون تعداد مقتولین دشمن توسط حضرت ابوالفضل (ع) در جنگ صفین به نقل از کتاب لؤلؤ و مرجان اثر حاجی نوری (صفحه 274, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=274)  +, نقد نظرات آقای صالحی در کتاب شهید جاوید پیرامون علل عدم کمک نظامی به امام حسین (ع) در واقعه کربلا و امام علی (ع) در جنگ صفین (صفحه 396-400, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=396)  +
حماسه حسینی/جلد یک +فرازهایی از سخنان حماسی حضرت علی(ع) در خطبه 51 نهج البلاغه در تحریض اصحابش به جنگ با معاویه در جنگ صفین (صفحه 115-117, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=1&p=115)  +, بررسی آداب جنگ و نحوه شروع آن از نظر اسلام و داستانی از جنگ صفین در این رابطه (صفحه 301-302, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=1&p=301)  +, داستان قتل کریب بن صباح توسط حضرت علی(ع) در جنگ صفین (صفحه 301-302, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=1&p=301)  +
حکمتها و اندرزها +داستان بستن آب بر روی سپاه علی (ع) در جنگ صفین از سوی سپاهیان معاویه و عکس العمل آنحضرت (ع) در قبال این امر (صفحه 86-87, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=86)  +, داستان اتهام کفر بر امام علی (ع) از سوی خوارج در جریان حکمیت در جریان جنگ صفین (صفحه 136-137, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=136)  +, داستان تحریف پیشگوئیهای رسول خدا (ص) در مورد شهادت عماریاسر در جنگ صفین از سوی معاویه (صفحه 274-276, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=274)  +

د

داستان راستان/جلد دو +داستان منع آب فرات برای لشکریان علی (ع) در جنگ صفین از سوی معاویه و برخورد امام نسبت به آن (صفحه 37-43, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1316&v=2&p=37)  +, داستان حیله عمرو بن العاص برای جلوگیری از شکست سپاه معاویه در جنگ صفین (صفحه 166-170, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1316&v=2&p=166)  +
ده گفتار +خطبه ای از امام علی (ع) در تحریک لشکریان خود بر علیه سپاه معاویه در جنگ صفین (صفحه 240-241, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1317&p=240)  +, داستان ممانعت معاویه نسبت به استفاده لشکریان امام علی (ع) از آب در جنگ صفین (صفحه 240, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1317&p=240)  +

س

سیری در سیره ائمه اطهار(ع) +حیله معاویه در جنگ صفین برای فریب مسلمانان علیه حضرت علی (ع) (صفحه 33, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1319&p=33)  +, بررسی قضیه حکمیت ابوموسی اشعری و عمرو عاص بعد از جنگ صفین (صفحه 34, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1319&p=34)  +, پذیرش حکمیت از طرف حضرت علی (ع) بعد از جنگ صفین (صفحه 62, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1319&p=62)  +, فرازی از سخنان علی (ع) در خطبه 182 نهج البلاغه در توصیف اصحاب و شهدای جنگ صفین (صفحه 104, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1319&p=104)  +
سیری در سیره نبوی +کیفیت استخدام از وسیله ( بستن آب ) توسط معاویه در جنگ صفین و عکس العمل علی (ع) در قبال آن (صفحه 140-141, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1320&p=140)  +, داستانی از جنگ صفین در مورد استخدام از وسیله توسط عمرو عاص و عکس العمل علی (ع) در قبال آن (صفحه 141-143, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1320&p=141)  +, استناد امام حسین(ع) و امام علی(ع) به آیه 194 سوره بقره بر عدم آغاز جنگ در کربلا و جنگ صفین (صفحه 144, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1320&p=144)  +

ف

فطرت +داستان برخورد امام علی (ع) با خاک سرزمین کربلا در جنگ صفین به نقل از کتاب نفس المهموم اثر مرحوم حاج شیخ عباس قمی (صفحه 190, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1328&p=190)  +

گ

گفتارهای معنوی +داستان بزرگواری و کرامت امام علی (ع) در جنگ صفین (صفحه 182-183, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1332&p=182)  +