ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "سوره مائده,48"

نمایش نتایج:2 صفحه.

خ

ختم نبوت +علت و نحوه تفاوت تعلیمات آسمانی پیامبران و اثبات اصل اختلاف ادیان باستناد آیه 48 سوره مائده (صفحه 14-18, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=14)  +

د

ده گفتار +تفسیر آیه 48 سوره مائده درباره سبقت مسلمانان نسبت به انجام کارهای نیک (صفحه 184-185, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1317&p=184)  +