ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر
(تغییرمسیر از کلیدواژه:طایف)


واژه طائف بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

طایف


صفحات شامل کلیدواژهٔ "طائف"

نمایش نتایج:1 صفحه.

د

داستان راستان/جلد یک +داستانی از ثمره سفر تبلیغی رسول خدا (ص) از مکه به طائف (صفحه 230-235, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1316&v=1&p=230)  +, داستانی از عکس العمل مشرکان طائف در مقابل دعوت رسول خدا (ص) (صفحه 230-235, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1316&v=1&p=230)  +