ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر


واژه بنی نضیر بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

طایفه بنی نضیر، قبیله بنی نضیر


صفحات شامل کلیدواژهٔ "بنی نضیر"

نمایش نتایج:1 صفحه.

آ

آشنایی با قرآن/جلد شش +تاریخچه ای از بنی النضیر و برخورد حضرت رسول (ص) و مسلمانان با این قوم از یهود (صفحه 148-150, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=6&p=148)  +