ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر
(تغییرمسیر از کلیدواژه:طریق خلف)


واژه قیاس خلف ( به ضم خا ) بجای واژه‌های زیر بکار می‌رود:

قیاس خلف، برهان خلف، خلف، دلیل خلف، طریق خلف


صفحات شامل کلیدواژهٔ "قیاس خلف ( به ضم خا )"

نمایش نتایج:1 صفحه.

م

مقالات فلسفی/جلد دو +تعریف برهان خلف و چگونگی استدلال ابن سینا با این برهان بر امتناع تسلل علل ممکنه (صفحه 22-23, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=2&p=22)  +