ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "طلحه بن عبدالله,-36ق"

نمایش نتایج:2 صفحه.

س

سیری در سیره نبوی +تاثیر مال اندوزی در علل انحراف طلحه و زبیر از اسلام (صفحه 69, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1320&p=69)  +
سیری در نهج البلاغه +وضع زندگی و ثروت زبیر بن عوام و طلحه بن عبدالله و دیگر یاران عثمان به نقل از مسعودی (صفحه 259-260, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1321&p=259)  +