ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "وظایف"

نمایش نتایج:25 صفحه.

(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)

آ

آشنایی با قرآن/جلد هشت +وظیفه شوهران در برابر زنان شیرده مطلقه (صفحه 40-41, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=8&p=40)  +
آشنایی با قرآن/جلد چهار +وظایف مسلمانان در برابر شایعات دروغ (صفحه 31-42, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=4&p=31)  +, وظیفه زن و مرد در برخورد با یکدیگر و پرهیز از چشم چرانی در تفسیر سوره نور آیه 31 (صفحه 87-89, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1228&v=4&p=87)  +

ا

استاد مطهری و روشنفکران +بخشهایی از کتاب 'از کجا آغاز کنیم' اثر دکتر شریعتی درباره روشنفکران ایرانی و مسئولیت آنان (صفحه 67-70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1292&p=67)  +
اسلام و مقتضیات زمان/جلد دو +ضرورت آشنایی فقها و مجتهدین با شرایط زمان (صفحه 26-27, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=26)  +, نگاهی به وظیفه مجتهدین در قبال موضوعات مربوط به قاعده اهم و مهم و ضرورت آشنایی آنان با موضوعات آن (صفحه 26, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=26)  +, رسالت مجتهدین در بیان احکام متناسب با شرایط زمان (صفحه 30-31, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=30)  +, وظیفه فقها در تعیین موضوع فتواها (صفحه 65-67, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=65)  +, نقش و وظیفه ولی فقیه در شناخت مصالح عمومی و صدور حکم بر اساس نیازهای زمان (صفحه 82-85, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=2&p=82)  +
اسلام و مقتضیات زمان/جلد یک +بحثی پیرامون وطیفه پیامبر (ص) و ائمه (ع) در ارتباط با تبلیغ رسالت و قضاوت و حکومت (صفحه 169-180, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=169)  +, وظیفه قوه عاقله نسبت به دیگر قوای موجود در انسان (صفحه 277, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=277)  +, نگاهی به وظیفه امام زمان (ع) در محو بدعتهای وارد در دین اسلام در آخر الزمان (صفحه 377-378, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1293&v=1&p=377)  +
امامت و رهبری +بررسی وظایف و شئون پیامبر اسلام(ص) در جامعه به حکم قرآن (صفحه 47-50, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1296&p=47)  +
امدادهای غیبی در زندگی بشر +وظیفه علما و مربیان دین در شناخت و تبلیغ صحیح دین (صفحه 47, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=47)  +, وظایف رهبری از دیدگاه اسلام (صفحه 116-118, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=116)  +
انسان کامل +وظیفه انبیاء نسبت به انسان از نظر محی الدین عربی (صفحه 95-96, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1299&p=95)  +

ب

بررسی اجمالی نهضتهای اسلامی در صدساله اخیر +اهداف و وظایف مصلحان در جامعه و نهضتهای اسلامی از نظر امام علی (ع) (صفحه 69-70, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1343&p=69)  +, وظایف مجتهدین در قبال مسائل و حوادث روز (صفحه 90-91, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1343&p=90)  +, وظایف مردم ایران در قبال انقلاب اسلامی در دوران مبارزه با استبداد و سازندگی پس ازانقلاب اسلامی (صفحه 93, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1343&p=93)  +
بیست گفتار +وظایف علما و دانشمندان نسبت به برقراری عدالت اجتماعی از دیدگاه علی (ع) (صفحه 19-20, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=19)  +, حدیثی از رسول اکرم (ص) در مورد مسئولیت زمامداران اسلامی در اجرای عدالت اجتماعی به نقل از علی (ع) (صفحه 24, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1300&p=24)  +

ت

تعلیم و تربیت در اسلام +وظیفه معلم در پرورش عقل و فکر متعلم (صفحه 18-22, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=18)  +, بررسی تساوی زن و مرد در دفاع از حقیقت و حقوق اجتماعی با استناد به آیه 71 سوره توبه (صفحه 174-181, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1305&p=174)  +
تکامل اجتماعی انسان به ضمیمه هدف زندگی +حدیثی پیرامون وظیفه مردم در قبال اجتهاد و استنباط احکام شرعی (صفحه 177, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1306&p=177)  +

ح

حق و باطل به ضمیمه احیای تفکر اسلامی +سخن امام علی(ع) در نهج البلاغه پیرامون وظایف زمامداران اسلامی در قبال مردم (صفحه 153-154, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1311&p=153)  +
حماسه حسینی/جلد دو +اهمیت حفظ و نگهداری زبان عربی به عنوان زبان اسلام توسط مسلمانان و پرهیز از ترویج زبان انگلیسی (صفحه 80-82, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=2&p=80)  +, ضرورت استفاده از اسمهای اسلامی برای نامگذاری فرزندان و موسسات در راستای احیای امربمعروف و نهی از منکر در جامعه (صفحه 80, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=2&p=80)  +, وظایف مسلمانان در قبال اشغال فلسطین توسط یهودیان (صفحه 168-172, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=2&p=168)  +
حماسه حسینی/جلد سه +وظیفه مسلمانان در قبال عزاداری امام حسین (ع) و احیای عنصر امر بمعروف و نهی از منکر (صفحه 243-245, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=243)  +, وظیفه علماء در قبال تحریف (صفحه 276-277, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=276)  +, خطرات تحریف و وظایف علما و عوام در جلوگیری از وقوع تحریف در حادثه کربلا (صفحه 289-295, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=289)  +, وظیفه مردم در جلوگیری از دروغگویی در حادثه کربلا به استناد آیات و روایات (صفحه 298-301, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=3&p=298)  +
حماسه حسینی/جلد یک +مروری بر ویژگیهای کتاب لؤلؤ و مرجان تالیف حاج میرزا حسین نوری در مورد وظایف خطباء و گویندگان (صفحه 19, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=1&p=19)  +, وظایف مردم در جلوگیری از وقوع تحریف در واقعه کربلا (صفحه 21, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=1&p=21)  +, وظیفه علماء و مردم در قبال تحریفات واقعه کربلا (صفحه 100-107, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1312&v=1&p=100)  +
حکمتها و اندرزها +حقوق مردم بر یکدیگر از نظر امام علی (ع) در خطبه 214 نهج البلاغه (صفحه 113-123, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=113)  +, حق زمین بر بشر از نظر قرآن در آیه 10 از سوره اعراف و گفتاری از علی (ع) در خطبه 165 نهج البلاغه در این مورد (صفحه 115-116, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=115)  +, حقوق والی و رعیت نسبت به همدیگر از نظر علی (ع) و داستانی از سیره آنحضرت در این زمینه (صفحه 117-118, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=117)  +, وظایف پیامبر اسلام (ص) در مقابل مردم در زمینه گذشت و مشورت و طلب استغفار برای آنان در آیه 159 سوره آل عمران (صفحه 120, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=120)  +, اهتمام انبیاء برای رفع نواقص روحی و معنوی بشر و سخنی از قرآن در خطاب به پیامبر (ص) در این مورد (صفحه 237, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1346&p=237)  +

خ

خاتمیت +وظیفه و جایگاه امام معصوم (ع) در جامعه اسلامی (صفحه 52-53, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1313&p=52)  +, نقش و وظیفه عالم دینی در اسلام (صفحه 106-108, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1313&p=106)  +, مقایسه دیدگاه اسلام با سایر ادیان در رابطه با وظایف دانشمندان دینی (صفحه 109-113, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1313&p=109)  +
ختم نبوت +وظایف پیامبران و تقسیم نبوت به تبلیغی و تشریعی (صفحه 34-36, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=34)  +, تبیین وظیفه انبیاء در جهت تبلیغ و تعلیم مردم (صفحه 34-36, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=34)  +, وظایف علمای اسلام در دوره خاتمیت باستناد آیه 104 آل عمران و حدیثی از پیامبر اسلام (صفحه 65-67, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=65)  +, مسئولیت علمای اسلام نسبت به مساله اجتهاد در دوره خاتمیت پیامبران (صفحه 69-76, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1314&p=69)  +

د

داستان راستان/جلد یک +وظیفه حاکم و پیشوای اسلامی از دیدگاه علی (ع) (صفحه 60-61, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1316&v=1&p=60)  +, داستانی در زمینه مسئولیت رهبر و رئیس حکومت در مقابل یتیمان و طبقات ضعیف و فقیر جامعه (صفحه 258-260, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1316&v=1&p=258)  +
ده گفتار +نقش عمل جمعی و گروهی در اجرای امر بمعروف و نهی از منکر (صفحه 87, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1317&p=87)  +, نقش ادراک ضرورتها و اهمیت موضوع در فتوای مجتهدین (صفحه 122-123, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1317&p=122)  +, حدیثی درباره وظایف شخص عالم در قبال ظهور بدعت دین (صفحه 150-151, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1317&p=150)  +, بررسی مسئولیت متقابل مسلمین در هدایت و رهبری همدیگر از دیدگاه اسلام (صفحه 192-199, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1317&p=192)  +, وظایف و آداب امام جمعه در ایراد خطبه های نماز جمعه (صفحه 233-235, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1317&p=233)  +, حدیثی از امام رضا (ع) پیرامون وظایف خطیب در خطابه و منبر و نماز جمعه (صفحه 260-275, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1317&p=260)  +, مسئولیت خطیب نسبت به بیان موعظه و تاثیر آن بر دلها (صفحه 260-261, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1317&p=260)  +, مسئولیت خطیب نسبت به هدایت مردم به اسلام و اصلاح عیوب آنها (صفحه 268-273, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1317&p=268)  +, وظیفه خطیب در مقابل وقایع و اتفاقات مختلف جهان اسلام (صفحه 271-276, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1317&p=271)  +

س

سیری در سیره ائمه اطهار(ع) +سخنی از امام علی(ع) در خطبه 124 نهج البلاغه درباره وظایف آن حضرت در قبال اجرای عدالت اجتماعی (صفحه 28, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1319&p=28)  +, دستورات قرآن بر مسلمانان درباره صلح در سوره های انفال آیه 61 و نساء آیه 128 (صفحه 78, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1319&p=78)  +
سیری در نهج البلاغه +وظایف حکمران نسبت به مردم از دیدگاه قرآن و امام علی(ع) (صفحه 127-135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1321&p=127)  +, بیان حقوق متقابل مردم و حکومت در قرآن در سوره نساء آیه 58 و نظر مرحوم طبرسی در مجمع البیان درباره این آیه (صفحه 129-130, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1321&p=129)  +, وظائف ماموران حکومت در مقابل مردم از نظر نهج البلاغه (صفحه 131-135, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1321&p=131)  +, اهمیت احساس مسوؤلیت رهبران جامعه در قبال فقر اجتماعی و همگونی زندگی آنان با طبقه ضعیف جامعه (صفحه 226-230, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1321&p=226)  +

ف

فلسفه تاریخ/جلد یک +نگاهی به وظایف مورخ در تاریخ نگاری (صفحه 132-134, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=1&p=132)  +, بررسی وظیفه مورخ در زمینه توجه به علل حوادث تاریخی و رابطه اصل علیت با تاریخ (صفحه 216, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1330&v=1&p=216)  +

م

مسأله حجاب +استدلال به آیه 222 از سوره بقره در مورد نحوه برخورد مردان با زنان حایض (صفحه 66-67, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1334&p=66)  +, وظایف زنان پیامبر اسلام (ص) از نظر قرآن (صفحه 80-81, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1334&p=80)  +, شان نزول و تفسیر آیه های 28 و 27 از سوره نور پیرامون وظایف مؤمنان از ورود به منزل دیگران (صفحه 129-136, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1334&p=129)  +, تشریح وظائف مردان و زنان در زمینه ستر عورت از نظر قرآن (صفحه 141-145, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1334&p=141)  +, علت منع توصیف زنی ازسوی زن دیگر در اسلام (صفحه 158, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1334&p=158)  +, تفسیر آیه های 34 و 33 سوره احزاب درباره وظایف همسران پیامبر (ص) (صفحه 167-168, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1334&p=167)  +, وظیفه زنان پیامبر (ص) درمورد حجاب از دیدگاه قرآن در سوره احزاب آیه, 33 و 34 (صفحه 169-171, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1334&p=169)  +, بیان وظیفه مردم نسبت به معاشرت و برخورد با پیامبر (ص) و زنان آنحضرت در قرآن (صفحه 170-171, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1334&p=170)  +, تفسیر آیه 53 از سوره احزاب (آیه حجاب ) درباره وظیفه مردم در قبال معاشرت با پیامبر و همسران آن حضرت (صفحه 170-171, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1334&p=170)  +, شرکت زنان مسلمان در تشییع جنازه از نظر پیامبر اسلام(ص) و روایات (صفحه 224-225, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1334&p=224)  +, تشریح وظیفه زنان مسلمان در خانواده از نظر پیامبر اسلام (ص) در جریان ملاقات با اسماء دختر یزید انصاری (صفحه 225-227, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1334&p=225)  +, گفتاری از صاحب وسائل الشیعه درباره شرکت زنان مسلمانان در مجامع عمومی (صفحه 227, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1334&p=227)  +, بهترین عمل برای زنان در حدیثی از حضرت فاطمه (س) (صفحه 237, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1334&p=237)  +
(۲۵تای قبلی) (۲۵تای بعدی)