ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
از ویکی مطهر

صفحات شامل کلیدواژهٔ "کره زمین"

نمایش نتایج:8 صفحه.

ا

اصول فلسفه و روش رئالیسم/جلد یک +دیدگاه فیثاغورس از حکمای قرن ششم در مورد اعداد, زمین و سیارات (صفحه 74, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1294&v=1&p=74)  +
امدادهای غیبی در زندگی بشر +تحقیقی پیرامون مدت عمر بشر و کره زمین (صفحه 90, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1297&p=90)  +

ح

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد دو +محوریت حرکت وضعی زمین برای محاسبه زمان عمومی عالم (صفحه 171-173, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=2&p=171)  +
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی/جلد یک +تشبیه حرکت در حرکت به مساله حرکت زمین (صفحه 382-383, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1310&v=1&p=382)  +

س

سیری در سیره ائمه اطهار(ع) +تاریخ زمین و نحوه پیدایش حیات و جاندار از نظر علم تجربی (صفحه 267-268, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1319&p=267)  +

ع

عدل الهی +جریان توبه گالیله از نظریه خود در مورد حرکت زمین (صفحه 266, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1326&p=266)  +

م

مقالات فلسفی/جلد یک +مروری بر آغاز پیدایش حیات و زندگی در روی زمین و رابطه آن با اراده خداوند (صفحه 39-45, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=39)  +, معرفی کتاب تاریخ علوم نوشته پیر روسو درباره آغاز پیدایش حیات روی زمین (صفحه 40, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1338&v=1&p=40)  +

ن

نبوت +خلقت زمین و آسمان از نظر قرآن در آیه 11 سوره فصلت و امام علی (ع) (صفحه 224, http://wikimotahar.islamicdoc.org/w/dl.php?b=1347&p=224)  +